Fustica 

bron voor condensatoren en Vintage audiocomponenten

Algemene info  (Home)

Componenten info

ERO  MKT1813

ERO  MKT1822

ERO  MKC1860

ERO  MKC1862

Fribourg  KS

Philips  KS

Siemens  KP

Wima  FKP

Wima  MKC4

****  Links  ****

Koopjes - div. merken

Reference Audio buizen

Transformatoren

Weerstanden

Tolerantie tabel

Diversen

 

 

Componenten

 informatie

Op deze pagina zal getracht worden de komende maanden zoveel mogelijk informatie over condensatoren en andere componenten die in buizenradio's en versterkers voorkomen te verzamelen en via links, ook naar andere sites, beschikbaar te stellen.

Diverse componenten, zoals condensatoren en weerstanden kunnen ook met een kleinere tolerantie geleverd worden. Uiteraard tegen meerprijs. (op aanvraag)

.

Korting & Tolerantie tabellen

Kortingtabel

In de tolerantie tabel kunt u terug vinden, wat bv. de letters zoals J, K en M betekenen, die op condensatoren aangetroffen kunnen worden. zie: tolerantie-tabel

.

NOS

Alle op deze site aangeboden componenten zijn 'NOS', dat wil zeggen 'New Old Stock'. Deze term is redelijk ingeburgerd bij degene die elektronenbuizen gebruiken en buizen zoeken die al wat langer geleden zijn geproduceerd. Vandaar de term 'Old Stock', 'New' wil zeggen dat ze nog nooit zijn gebruikt. Overigens wordt deze term ook gebruikt in de autobranche, bij voorbeeld door mensen die klassiekers restaureren.

.

Info over Condensatoren:

AC Film Capacitors in Connection with the Mains  Vishay (PDF - English) 

Audiokondensatoren  artikel uit Elektor jan. 1987 (PDF - Duitstalig) 

Afkortingen van diverse typen condensatoren; zoals: MKT, MKP, etc.

Capacitor Shootout  artikel uit AV FrontLine 2006  (PDF - English)  

Diëlectrische relaxatie vaak ook Diëlectrische Absorptie genoemd; een onderzoek van de TU Delft, zeer interessante aspecten van condensatoren. (PDF) 

General Technical Information  van Vishay Roederstein, v/h ERO  (PDF - English) 

Is the Film Capacitor a Discontinued Model?  W. Westermann -Wima  (PDF - English) 

The best capacitor is ...  (English)

Voltage Proof Test for Metalized Film Capacitors  Vishay  (PDF - English) 

Zeer veel info over condensatoren, vooral als het gaat om condensatoren zoals gebruikt in buizenradio's, is te vinden op: https://kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-trucs/condensatoren/ (een andere website)

.

Diverse Info:

Dictionary of Audio Terms  by Jerry C. Whitaker  (PDF - English) 

Kwikdamp gelijkrichters

Russische buizen data 

Tube Ratings   (English) 

Vergelijking tussen ECC88, E88CC, 6N1P etc.

"Mooie dingen maken voor de mensen" een ode aan het gedachtegoed van de heer H.J. van der Heide. Onder andere bekend door 2 radio-uitzendingen onder de veelzeggende titel "Geluid dat niet mag".

Harold Black and the Negative Feedback Amplifier  (1937 - PDF - English)

Tegenkoppeling, waarom, maar vooral hoe?  2 artikelen van de hand van Ing. R.Y. Drost (Unitran), geplaatst in het maandblad Radio Electronica, juli en oktober 1962. PDF 

Beam-Power-Tubes_O.H.Schade (1938 - PDF - English)

.

RoHS

De overgrote meerderheid van de op deze site aangeboden componenten is gefabriceerd vóór 2003, en voldoet daardoor niet aan de huidige RoHS richtlijnen ter vermindering van schadelijke stoffen. In het geval van condensatoren en weerstanden zal het gaan om de aansluitdraden die geen lood mogen bevatten. Meer info op: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0095:nl:HTML

Dit houdt onder andere in dat deze componenten door fabrikanten niet meer gebruikt mogen worden voor de productie van elektrische en elektronische apparaten. Wel mogen ze gebruikt worden voor reparatie van apparaten die voor 2003 zijn gefabriceerd. Ook mogen ze voor hobby doeleinden worden gebruikt.

.

Links

Links - Naar andere sites en forums, die gerelateerd zijn aan Audio en/of Buizen

.

Zie ook:  Algemene info

"Tubes are for Music, transistors are for TV and electronics in general"