Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AETHERKRUISER

Radio's

 

Het merk Aetherkruiser werd in 1938 ge´ntroduceerd op de Jaarbeurs in Utrecht door de firma ANRU N.V. 

Het tijdschrift Radio Expres maakte daarvan melding in No.37, van 16 september 1938:

De N.V. Algemeene Ned. Radio Unie te Amersfoort introduceert onder het merk "Aetherkruiser" een nieuw Nederlandsch fabrikaat.

In deze serie van drie apparaten is de Aetherkruiser 383, met 4 golfbereiken 16-52, 70-200, 190-580 en 750-2000 m, behalve met al de thans voorkomende verfijningen, uitgerust met drukknopafstemming met behulp van een motor, waardoor 6 door de fabriek gekozen zenders automatisch kunnen worden afgestemd. De motor kan ook voor de gewone afstemming worden gebruikt en dan op 2 verschillende snelheden worden ingesteld. Alle regelingen geschieden met een centralen bedieningsknop.

Type 382 is een geheel gelijkwaardig apparaat, maar zonder de automatische afstemming, terwijl type 381 een eenvoudiger toestel is, met 3 golfbereiken, maar met dezelfde eindlamp als de beide grootere.

ANRU staat voor Algemeene Nederlandse Radio Unie en is opgericht door de heer J.F.M.A. van Dijk. Het bedrijf was eerst gevestigd in de Van Limburg Stirumstraat 20 in Amersfoort. Na de tweede wereldoorlog was het gevestigd op de Keizersgracht 450 te Amsterdam. Omstreeks 1957 is de firma verhuisd naar Wijnhaven 42 te Rotterdam.

AETHERKRUISER was het merk van ANRU. In wezen waren het dezelfde Radiotoestellen die Van der Heem onder de naam ERRES voor Stokvis vervaardigde. Maar de kasten hadden duidelijk een eigen uiterlijk. In 1954 kwam er een eind aan de levering van AETHERKRUISER radio's. Hierna ging de firma ANRU andere, meer professionele elektronica verkopen. Zo zien wij hun b.v. weer terug op de Firato in 1957 met o.a. een getransistoriseerde 'Electronic Counter EC 9908' van Van der Heem.

Hieronder een overzicht van een aantal AETHERKRUISER toestellen met daar achter het jaar waarin ze uitkwamen, de prijs en tussen haakjes het ERRES type waar mee ze elektrisch overeen kwamen.
AK 380     1938     (KY175) AK 1453     1945     (KY457)
AK 381     1938     (KY176) AK 1462     1946     (KY466)
AK 382     1938     (KY177) AK 1473     1947     (KY477)
AK 383     1938     (KY178) AK 1481     1948     (KY485)
AK 390     1939     (KY185) AK 1482     1948     (KY486)
AK 391     1939     (KY186) AK 1483     1948     (KY487)
AK 391B   1939     (KY186B)   f 139,- AK 1484     1949     (KY488) f 498,-
AK 392     1939     (KY187)
AK 393     1939     (KY188) AK 1500     1950     (KY504) f 198,- / f 220,-
AK 400     1940     (KY195) f 135,- AK 1501     1950     (KY505) f 245,-
AK 401     1940     (KY196)  f 157,- AK 1501N   1950    (KY505N)
AK 404     1940     (KY194) f 115,- AK 1502     1950     (KY506) f 295,- / f 315,-
AK 454     1954       ( ? ) AK 1503     1950     (KY507) f 335,-
AK 553     1952     (KY525) AK 1503N   1950    (KY507N)
AK 554     1954     (KY545) AK 1504     1950     (KY508) f 398,-
AK 753     1953     (KY537) f 395,- AK 1504N   1950    (KY508N)
AK 854     1954     (KY548) AK 1521     1951     (KY515) f 220,-
AK 1103   1940     (KY416) AK 1522     1951     (KY516) f 272,50
AK 1111   1941     (proto?)  AK 1523     1951     (KY516) f 275,- / f 320,-
AK 1411   1941     (KY410)
AK 1412   1941     (KY417)

 

VDH