Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

 Elektromotoren- 

Laboratorium

  

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 522 van 19 oktober 1957. Het is een van de artikelen 'Uit de VDH-keuken', deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs.
Afgaande op de naam zou men denken dat in dit laboratorium alleen elektromotoren worden ontwikkeld of gemeten, in werkelijkheid is dit echter niet zo. Niet alleen elektromotoren voor huishoudelijke apparaten, zoals stofzuigers en ventilatoren zijn objecten van dit laboratorium, er worden ook motoren voor handboormachines, servo-motoren en dergelijke ontwikkeld. Zo'n laboratorium moet wat betreft de apparaten die zijn ontwikkelt in de meest letterlijke zin van het woord van alle markten thuis zijn.

Bij alles wat men doet moet met tal van zaken rekening worden gehouden, zoals bij voorbeeld: wat vraagt het publiek... het apparaat mag in de handel niet duurder worden dan die en die prijs... het nieuwe ontwerp moet op bepaalde punten weer anders zijn dan reeds bestaande produkten en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.

Het bovenstaande heeft allemaal betrekking op het ontwikkelen van een nieuw model; het betekent echter geenszins dat wanneer men zover is de taak van het laboratorium is volbracht. Tijdens het fabricageproces namelijk en ook nog nadat reeds de apparaten zijn verkocht komen via onze service-organisatie allerlei opmerkingen van klanten binnen die voor het laboratorium aanleiding kunnen zijn bepaalde onderdelen van het ontwerp alsnog te wijzigen.

Daarnaast moet men voortdurend bijna alle onderdelen van het reeds in produktie zijnde apparaat blijven controleren en aan allerlei proeven onderwerpen. Het gaat er niet alleen om of de nieuwe stofzuiger om dit voorbeeld nu maar eens te noemen in alle opzichten aan de te stellen eisen voldoet, maar ook in hoeverre deze stofzuiger na een gebruik van enkele jaren nog aan deze eisen voldoet.

Wij zouden u een enorm aantal punten kunnen opnoemen dat voortdurend in de gaten moet worden gehouden, willen uiteindelijk onze produkten op de markt bij het publiek in de smaak vallen en wat misschien nog belangrijker is: in de smaak blijven vallen.

Laten wij u een aantal van deze punten waarmee wij beslist niet compleet zijn opnoemen om u een indruk te geven van wat er zo komt kijken, voordat een kwaliteitsprodukt is ontworpen. Als wij daarbij de stofzuiger als voorbeeld nemen, noemen wij ten eerste de vele metingen en andere proeven die moeten plaatsvinden met de motor en bijbehoren, de motor die eigenlijk het hart van de stofzuiger is.

Het omhulsel van de motor (de ketel) wordt eveneens grondig onderzocht. Het is belangrijk na te gaan hoe de doelmatigheid is, de vorm, de grootte, welke materialen worden toegepast, of er lekkage optreedt, de bevestiging van de motor enz. enz.

Maar bij de stofzuigerketel zijn we er bij lange na niet. Een complete stofzuiger heeft een slang, buizen en hulpstukken, zoals borstel, mondstuk, spleetzuiger en dergelijke. Ook deze belangrijke onderdelen moeten aan tal van eisen voldoen. Wij willen de opsomming hiermee besluiten.

Het zal ieder duidelijk zijn dat ook de andere apparaten die door het Elektromotorenlaboratorium worden ontworpen voortdurend aandacht vragen. Bij dit alles komt nog een aantal voorwaarden waaraan elk ontwerp moet voldoen. Deze zijn:

  • het apparaat moet voor het publiek aantrekkelijk zijn in uiterlijk en prijs;
  • het apparaat moet zo mogelijk iets nieuws hebben;
  • het apparaat moet voor de prijs die wij er uiteindelijk voor krijgen te fabriceren zijn, d.w.z. dat wij er vanzelfsprekend winst op moeten kunnen maken.

Onze ontwerpers moeten bij dit alles rekening houden met de mogelijkheden die ons bedrijf heeft. Wij beschikken over een bepaald machinepark. Wij hebben bepaalde produktiemethoden en ook dit moeten de ontwerpers niet vergeten.

Wij hopen u met het bovenstaande een indruk te hebben gegeven van wat er in dit deel van de VDH-keuken "gebrouwd" wordt.

 

VDH