Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Huisdrukkerij

door C.G. Buquet.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in 'het V.D.H.-tje' Nr. 658 van 27 augustus 1960. Het is een van de artikelen  in de serie 'Uit de VDH-keuken', deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer C.G. Buquet.
VDH is altijd vooruitstrevend geweest en heeft steeds ingezien, dat veel tijd verloren gaat met zoeken en opbergen, ook wat het administratief werk betreft. Dit is wel de belangrijkste reden geweest, dat in 1937 begonnen werd met de oprichting van een huisdrukkerij.

Het was namelijk de bedoeling de te gebruiken formulieren te standaardiseren, d.w.z. deze een zo gelijk mogelijke indeling te geven, zodat bij het invullen van VDH-formulieren dezelfde tekst op dezelfde plaats kwam. Dit voorkwam dan het zoeken naar de juiste invulplaats. Het opzoeken en terugvinden van opgeborgen formulieren werd dan ook simpeler,omdat men wist waar men moest kijken voor de juiste datum, speciale gegevens, enz.

Ook de papiermaten werden genormaliseerd, d.w.z. er werden alleen A formaten (DIN) gebruikt. De meest voorkomende maten zijn;

  • A3 = 41,6 x 29,6 cm
  • A4 = 29,6 x 20,8 cm

  • A5 = 20,8 x 14,8 cm

  • A6 = 14,8 x 10,4 cm enz.

Er werd in 1937 1 klein persje gekocht. De formulieren moesten worden getypt en getekend op aluminium platen; van deze platen werden dan weer afdrukken gemaakt.

Nu, na 23 jaar, zijn wij reeds geruime tijd een zelfstandige afdeling, met moderne snelle drukautomaten en o.a. de laatste nieuwe offsetmachine. Na het eenmansbedrijf is onze afdeling nu normaal bezet met een zetter, boekbinder, enige drukkers en hulpen. Was het vroeger heel gewoon enige riemen papier (1 riem = 500 Vel) te bestellen, tegenwoordig is het normaal als wij 9 tot 10 ton per jaar gebruiken.

Vroeger waren er maar enkele formulieren, die dan moeizaam werden geproduceerd. Tegenwoordig zijn er meer dan 600 verschillende formulieren, dikwijls met een oplaag van 20- of 30.000, die met grote snelheid door de persen jagen. Snijden wij ons jaarverbruik aan papier op A4 formaat en stapelen wij dit op elkaar dan krijgen wij een toren van ca. 240 meter hoog. Niet veel, wilt u zeggen, doch bedenkt u eens dat wij 1 vel rekenen op 1/10 mm, dus 110 vel op 1 cm, dan komt men tot 2,4 miljoen velletjes.

Echter niet alleen formulieren maken wij, doch veel ander werk ook, o.a. voor de produktieafdelingen bv. schema's, labels, gebruiksaanwijzingen, etiketten, meterschaaltjes, enz. Verder maken wij documentaties, beschrijvingen, VDH-tjes, telefoon- en andere gidsjes, verschillende soorten verzend- en antwoordkaarten, kortom alle voorkomende drukwerken.

Het belang van een huisdrukkerij voor VDH is echter niet alleen om de normalisatie in de hand te hebben, het is ook een goed middel om goede, aan de omstandigheden aangepaste formulieren te maken, want in een eigen drukkerij kunnen wij puzzelen en experimenteren net zo lang tot wij een goed resultaat hebben.

Wat natuurlijk ook van belang is dat wij een soort dienende taak hebben. Dit komt vooral tot uitdrukking als er haastwerk is en dat komt in ons bedrijf met zoveel aspecten natuurlijk regelmatig voor. Zijn bv. de douane-eisen gewijzigd en staat er een zending apparaten klaar voor verzending per boot, dan moeten daar speciale etiketten of iets dergelijks voor komen. De leveringstijd is dan 2 uur. Is een wijziging in TV kasten gekomen, dan moeten de bestaande kasten worden gewijzigd, dus moeten daar speciale labels voor worden gemaakt, voorzien van scheurstrookjes, waar de kastenmakers dan weer hun loon of premie op krijgen uitbetaald. Bij dit alles is snelheid en hulpvaardigheid een eerste vereiste.

Met de invoering van een speciaal administratiesysteem en de daarbij behorende machines bv. voor de ponskaartenadministratie zijn wij wel wat werk kwijtgeraakt, omdat voor deze systemen bepaalde formulieren worden gebruikt, welke bij zaken, die ingericht zijn voor speciaal drukwerk, worden gekocht. Daar staat echter tegenover, dat het aantal documentaties, beschrijvingen en gebruiksaanwijzingen behoorlijk is toegenomen, zodat deze twee punten wel tegen elkaar wegvallen.

Het bedrijf groeit echter steeds, het is dus noodzaak bij te blijven met steeds beter en sneller wordende machines en zodoende te zorgen om op rationele wijze formulieren te vervaardigen. De drukkerij is een klein formulierenfabriekje en aangezien de maatschappij zonder formulieren niet denkbaar is, hebben wij de taak formulieren te leveren met soms korte levertijd terwijl de prijs lager moet blijven dan elders.

Tot slot nog een wijze raad: Veel mensen zijn geheel of gedeeltelijk onbekend met diverse mogelijkheden wat betreft de druktechnische mogelijkheden. Wij zijn echter altijd bereid om te helpen en adviezen te geven voor goede, doeltreffende en dikwijls de goedkoopste oplossingen.

 

VDH