Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Meetapparaten-

laboratorium

door M.A. Vellekoop

.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tjes Nr. 533 van 11 januari 1958. Het is een van de artikelen  in de serie 'Uit de VDH-keuken', deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer M.A. Vellekoop.
De laboratoria, die in vorige nummers van het VDH-tje de revue passeerden, hebben alle gemeen dat er produkten worden ontworpen die bestemd zijn om in grote series te worden gefabriceerd om daarna zo spoedig mogelijk ons bedrijf te verlaten naar de kopers.

De voornaamste taak van het Meetapparatenlaboratorium is echter van een geheel andere aard. Hier gaat het in de eerste plaats om ons eigen bedrijf, dat van de nodige elektrische meetapparaten moet worden voorzien.

Die meetapparaten moeten onze controleurs in staat stellen alle produkten zo te controleren en af te regelen, dat elk apparaat dat "van de band komt" even goed of beter werkt als het ontwerp van het laboratorium, onverschillig of het een radiotoestel, stofzuiger, TV-apparaat of bij voorbeeld een militaire zend-ontvanger betreft. En niet alleen complete apparaten, ook onderdelen moeten worden gemeten, zoals spoelen, transformatoren, losse motoren e.d.

Het werk is in de onderstaande punten samen te vatten:

  1. Het maken of kopen van de door de produktie-afdelingen benodigde apparaten, nadat in overleg met de ontwerpers, de Werkvoorbereiding en de fabricerende afdeling is vastgesteld wat en hoe moet worden gemeten;
  2. Het controleren en ijken van de in gebruik zijnde meetapparaten;

  3. Het repareren en eventueel verbeteren van defecte of onnauwkeurige apparaten;

  4. Het adviseren inzake aanschaffing van nieuwe meetapparaten voor al onze laboratoria;

  5. Het maken van meetapparaten voor deze laboratoria;

  6. Het behulpzaam zijn bij het oplossen op meettechnisch en aanverwant gebied.

Het spreekt vanzelf dat de mensen in het Meetapparatenlaboratorium niet alleen voldoende kennis moeten hebben van al onze produkten, maar ook van de elektronica, van meetmethoden, van voorschriften inzake veiligheid, van klimatologische beproevingen en wat al niet meer.

Dit brengt met zich mee dat, hoewel iedere laborant zijn speciale gebied heeft, hij toch van vele markten thuis moet zijn.

Wist u dat ons kaartsysteem van elk in fabriek of laboratorium aanwezig meetapparaat is een registratiekaart aanwezig ruim 2.000 kaarten bevat?

Het laboratorium wordt in zijn taak van bouwen, repareren en ijken van meetapparaten bijgestaan door een grote groep monteurs, die deel uitmaakt van de afdeling die van oudsher met "Versterkermontage" of "Enkelfabricage" wordt aangeduid. Daartoe behoren ook de instrumentmakers, die de mallen, aansluitblokken en andere mechanische delen van de meetapparaten maken. Om al de mechanische constructies, schema's en dergelijke vast te leggen, maken ook enkele tekenaars deel uit van het Meetapparatenlaboratorium.

Het is haast niet te doen om een enigszins representatieve opsomming te geven van de laatste jaren door het Meetapparatenlaboratorium ontworpen meetapparaten, en daarom moeten we volstaan met een willekeurige greep:

een FM-zender, die u op 93 MHz kunt horen, een meetapparaat voor TV-ratio-detectorspoelen, enkele complete TV-zenders met beeld en geluid, een hoogspanningskooi voor max. 50.000 Volt wisselspanning, een duurproefapparaat voor handboormachines, een serie toongeneratoren, millivoltmeters, een meetontvanger voor motorstoringen, en nog tientallen andere apparaten. Daarbij dienen nog vermeld te worden de "elektronische tijdschakelaars" ter vervanging van mechanische schakelklokken, om de procesduur van machinale bewerkingen in te stellen, waaraan in verband met de voortgaande mechanisering steeds meer behoefte bestaat.

Dit zijn dus allemaal apparaten die bij VDH in huis blijven. Slechts een klein deel van het werk in het Meetapparatenlaboratorium is gewijd aan produkten die voor anderen moeten worden ontworpen. Daartoe behoren bij voorbeeld de C-kerntransformatoren, die door VDH als enige in Nederland op grote schaal worden gefabriceerd. Verder gestabiliseerde voedingsapparaten, waarvan o.a. het type 869 in grote aantallen is geproduceerd. En als er bij afdeling Verkoop aanvragen binnenkomen voor apparaten die niet tot onze normale produkten behoren, dan wordt vaak aan het Meetapparatenlaboratorium gevraagd een onderzoek naar de mogelijkheden in te stellen.

Het werk is dus in bepaalde opzichten sterk afwisselend en dat is een van de aantrekkelijke kanten. Daarnaast zijn we ons ervan bewust, dat de kwaliteit van al onze produkten rechtstreeks mede afhankelijk is van de kwaliteit van onze meetapparaten.

Juist deze verantwoordelijkheid maakt ons werk zo boeiend.

VDH