Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Nabewerking

door M.J. Reidt

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 572 van 1 november 1958. Het is een van de artikelen in de serie 'Uit de VDH-keuken', deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer M.J.Reidt.

Nabewerken is een bezigheid, waarbij water, metaalzouten, lakken, oplosmiddelen, enz. en een dosis praktische ervaring, gesteund met kennis van de elektrochemie een belangrijke rol spelen.

Ik zal u niet met een gedetailleerde beschrijving van diverse nabewerkingsprocessen gaan vervelen, maar wil alleen opmerken dat het galvaniseren ongetwijfeld het meest gecompliceerde bewerkingsproces is. Omdat het galvanisch proces in installaties wordt uitgevoerd speelt de werktuigbouwkunde en de corrosiebestrijding bij de aanschaffing en het onderhoud mede een rol.

De meeste galvanische bewerkingen maken mechanische voorbewerkingen zoals slijpen en polijsten, noodzakelijk. Deze bewerkingen egaliseren het grondmateriaal en na voldoende gladheid kan ook glans worden verkregen.

Het stenen- en ijzeren tijdperk zijn in onze cultuurontwikkeling afgesloten perioden. Gekscherend wordt wel eens beweerd, dat wij op het ogenblik in het glimmende tijdperk leven. Inderdaad wordt een groot aantal voorwerpen tegenwoordig glanzend uitgevoerd en het publiek prefereert de glanzende boven de matte uitvoering. Het is duidelijk, dat voor de keuze van glanzende en glimmende deurkrukken, koplampen, bumpers, rijwielsturen enz. een psychologische reden moet bestaan. Dr. Gardam verklaart dit aldus. In het glimmende metaaloppervlak wordt de reflectie van voorwerpen uit de omgeving waargenomen. Daar het oog van de waarnemer zelden in rust is en de omgevende voorwerpen zelf in beweging zijn, geeft de reflectie een zekere sensatie en trekt het oog van de waarnemer. Zelfs al is de vorm van het voorwerp zodanig, dat de gereflecteerde omgeving er niet meer in te herkennen is, blijft de indruk van beweging bestaan, die het gepolijste en glimmende metaal voor een deel aantrekkelijk maakt.

In slechts enkele gevallen, zoals bij het verzinken en cadmeren, wordt de galvanische bedekking direct op het vet- en oxydevrije grondmateriaal aangebracht. Bij het neerslaan van een metaal langs galvanische weg is de deklaag min of meer een afspiegeling van zijn ondergrond, zodat oneffenheden, scheurtjes, krassen enz. worden weergegeven en voor het blote oog waarneembaar blijven.

Om strakke, hoogglanzende oppervlakken nŠ het galvaniseren te verkrijgen, zijn slijp- en polijstbewerkingen nodig. Behalve dat met dit slijpen en polijsten egalisatie van het grondmateriaal plaatsvindt, wordt ook de corrosievastheid verbeterd. Gepolijste metalen bezitten namelijk tegen corroderende invloeden een grotere weerstand dan ongepolijste metalen.

Tegenwoordig worden overwegend metaalbedekkingen toegepast, die zelf glanzend zijn en na het galvaniseren niet meer behoeven te worden gepolijst. De galvanische baden, die voor het verkrijgen van deze neerslagen worden gebruikt, krijgen hiertoe extra toevoegingen en zijn gecompliceerder dan de matte baden.

In onze galvanische afdeling produceren wij glanskoper-, glansnikkel-, glanschroom, glanszink, glanszilver, glanscadmeerneerslagen en oxydelagen op aluminium.

Behalve de metaalbedekkingen spelen lak- en verfbedekkingen in de elektrotechnische sector een grote rol. Lakken worden volgens de bekende technieken zoals strijken, spuiten, dompelen en gieten aangebracht. Voor moderne laksystemen wil men wel het te behandelen oppervlak conditioneren. Daartoe vormt men dan een laagje op het metaaloppervlak, hetgeen de hechting en/of de corrosiebestendigheid van het systeem verhoogt. Combinaties van galvanische bedekkingen met laksystemen zijn mogelijk en in sommige gevallen soms zeer noodzakelijk om aan de allerhoogste corrosie-eisen te kunnen voldoen.

De afdeling Nabewerking bestaat uit drie producerende afdelingen, namelijk de Slijperij, de Galvanische afdeling en de Lakspuiterij met aan het einde een controlerende groep, die uitgerust is met apparatuur om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Deze controlegroep draagt bovendien zorg voor de verzending en de administratieve verantwoording.

Daarnaast beschikt de afdeling Nabewerking over een tweetal laboratoria, namelijk een Laklaboratorium en een Galvanisch laboratorium. Op het Laklaboratorium worden alle binnenkomende lakken aan een uitgebreide physische keuring onderworpen. Wordt een partij afgekeurd dan vindt terugzending naar de lakleverancier plaats.

 

 

Het Galvanisch laboratorium analyseert volgens een bepaald rooster en gestandaardiseerde methoden al onze baden. Tevens worden daar nieuwe galvanische procedťs op hun merites in kleine proefbaden onderzocht en beoordeeld. Ook bewerkingsreeksen om tot een juiste voor- of nabehandeling te komen, worden op deze wijze onderzocht. Speciale processen, waar ons bedrijf om verlegen zit en die slechts op kleine schaal moeten worden toegepast, kunnen daar worden uitgevoerd.

Ten einde de ontwikkeling- en verbeteringswerkzaamheden op het laboratorium te kunnen voeden en stimuleren met de laatste stand van zaken uit de galvanotechniek, is een documentatie van belangrijke buitenlandse tijdschriftartikelen onontbeerlijk. De afdeling Nabewerking beschikt dan ook over een uitgebreid kaartsysteem, waarin alle na de laatste wereldoorlog verschenen tijdschriftartikelen op galvanisch gebied zijn opgenomen. Daarnaast is het onderhouden van contacten met gelijksoortige industrieŽn in het buitenland zeer vruchtbaar.

In diverse afleveringen van deze rubriek is gebleken dat de constructeur bij Van der Heem zo'n belangrijke rol ten aanzien van de produktiekosten speelt. IndustriŽle vormgeving is een begrip dat de laatste tien jaar door vele lieden uit de onderwijswereld en industrie wordt gebruikt en soms wordt misbruikt.

Verdiept men zich in hetgeen deze lieden werkelijk bedoelen, dan blijkt bijna steeds weer dat de klemtoon op de vormgeving en niet op het industriŽle ligt. Vooral voor produkten, die moeten worden nabewerkt, is juist de industriŽle kant van de vormgeving van grote invloed op de kostprijs en soms ook op de kwaliteit van het produkt.

 

VDH