Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Postkamer

door L.F. de Jong

.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 661 van 17 september 1960. Het is een van de artikelen  in de serie 'Uit de VDH-keuken', deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelingschefs, in dit geval de heer L.F. de Jong.
Onze Postkamer

“Hallo, hallo! Hier volgt een omroepmededeling”….. “Er was vanmorgen een postmap van X in de boodschappendienst, heb je die al afgeleverd bij …”

…”Zeg, ik heb hier een expressebrief, die beslist vanmorgen nog …”

“Heeft firma A in Duitsland een telex? Ja? wilt u hem dan onmiddellijk vragen…” “O ja, en op antwoord wachten” …

“Er moet een pakje aangekomen zijn uit B, Hebt u het al ontvangen

Deze en dergelijke opmerkingen hoort men de hele dag op de afdeling Verkeer, de afdeling, welke zoals de naam al zegt, zich bezighoudt met de interne en externe ontvangst en verzending van stukken en het telefoonverkeer. De afdeling Verkeer wordt gesplitst in: Postkamer, Interne boodschappendienst, Externe boodschappendienst en Telefooncentrale.

Laten we beginnen met het een en ander te vertellen over de Postkamer. U weet wel, de afdeling die het zo op prijs zou stellen de post die verzonden moet worden, zo vroeg mogelijk te ontvangen en niet op het laatste nippertje, met het gevolg, dat er tussen 4 en 5 uur onder hoogspanning gewerkt moet worden, waaruit dan weer volgt, dat er kans is op fouten maken, die dan onherstelbaar zijn, met alle gevolgen van dien.

Om 7 uur ’s morgens, als bij u de wekker afloopt, stapt één van de mensen van de expeditie-afdeling met 2 zwaar geladen tassen, vol met poststukken uit het Hoofdpostkantoor in Den Haag, op zijn Solex, om deze tassen af te leveren op de Postkamer om 7.15 uur. Daar zit men al gereed om de inhoud te verwerken: openen, sorteren op afdeling, datum stempelen. Dit geldt voor de grote massa post. Directiepost e.d. blijven uiteraard gesloten en gaan rechtstreeks naar het Directiesecretariaat. Evenzo de zeer grote hoeveelheid bibliotheekpost. Na het gereedkomen hiervan worden de brieven enz. in afdelingsmappen gedaan, die elk een bepaalde kleur hebben en daarna met de kopieën van de vorige dag verzonden post naar de diverse afdelingschefs gebracht. Deze hebben dan tussen half negen en negen uur hun post op tafel. Dan komt de kleinere pakketpost aan de beurt: openen, inschrijven in een register met korte vermelding van de inhoud

Direct daarna al wordt begonnen met het weer verzendklaar maken van allerlei stukken, zoals drukwerken, pakketten enz., zodat om half elf alweer de eerste zending de deur uit kan gaan, terwijl om 3 uur een tweede zending de deur uit gaat. Was het vroeger zo dat tussen de spitsuren (van 10 tot 3 uur) werkzaamheden voor andere afdelingen werden verricht, dit is nu echter onmogelijk geworden. Men heeft de handen vol met eigen werkzaamheden. Bovendien wordt ’s middags nog post gehaald op het postkantoor en gedeeltelijk verwerkt.

Tegen 4 uur komt de grote stroom te verzenden post los. Van alle kanten komen de postmappen binnen. De een stopt brieven in enveloppen, de ander frankeert ze met een frankeermachine, de derde plakt ze dicht en bundelt ze, waarna ze gereed zijn voor aflevering aan het postkantoor. Het is dan inmiddels ongeveer half zes geworden. De externe boodschappenman staat dan gereed om ze weg te brengen. De rust keert dan weer op de postkamer.

Naast het postale werk vraagt ook het telexverkeer in steeds toenemende mate de aandacht. Veel tijd wordt hieraan besteed. Dit bij uitstek snelle communicatie middel heeft al heel dikwijls geholpen problemen snel op te lossen. Maar genoeg hierover.

Onze Interne Postdienst vraagt de aandacht. Wist u dat per dag zo’n kleine 1000 enveloppen gedistribueerd worden? Tweemaal per dag lopen de heren postlopers hun route: de een de “fabriek”, de ander de “Telco”en omgeving, terwijl ze samen de grote kantoren in het hoofdgebouw voor hun rekening nemen. De laatste jaren is het bedrijf echter zo uitgebreid, dat het wel een hele opgave is de route tweemaal te lopen per dag. Concentratie van ophaal en bezorgpunten, betere plaatsing van postbakken, een andere sorteermethode zullen hopelijk enige ruimte brengen. Ja zelfs zal er naar gestreefd worden bepaalde afdelingen driemaal per dag te “lopen”. De taak van postlopers wordt helaas vaak verzwaard, letterlijk: doordat zware fabrieksonderdelen van onhandig formaat in een envelop gestopt worden, figuurlijk: doordat de adressering vaak te wensen overlaat. Daarom een vriendelijk verzoek: geen zware stukken (hetgeen bovendien verboden is) en alleen naam van geadresseerde en afdelingsnaam vermelden (geen afdelingsnummer). Dit alles voorkomt vertraging. Ook het gebruik van nietjes om enveloppen dicht te maken, is verboden. Meermalen zijn daardoor verwondingen opgelopen.

De post voor de fabriek Utrecht wordt ’s morgens vroeg met de auto meegegeven en ’s middags weer uit Utrecht mee teruggenomen. De ENAF-post wordt ’s middags gehaald en gebracht.

Een ander onderdeel van de afdeling Verkeer vormt de Externe Postdienst, een éénmansafdeling. Misschien een te weidse naam maar het werk dat deze man doet is zo omvattend, dat het gelijk te stellen is met het werk van een  complete afdeling. Niet alleen houdt hij zich bezig met de zeer vele “postale” werkzaamheden, maar tevens heeft hij veel te maken met het voorbereiden van buitenlandse reizen. Hij heeft contacten met de K.v.K., Invoerrechten en Accijnzen, bankinstellingen enz. Daar hij bij velen kind aan huis is, komt het vaak voor dat bepaalde aangelegenheden vlot afgehandeld worden, hetgeen van groot belang kan zijn.

Ten slotte hebben we nog de telefooncentrale, die bezet wordt door drie telefonistes, die een roulerende werktijd hebben: late, vroege en lange dienst. Dat de telefonistes het druk hebben zult u kunnen begrijpen, als u weet, dat het telefoonverkeer in vijf jaar zeker verdrievoudigd is, dat er 13 binnenkomende telefoonlijnen zijn, dat er een directe lijn met Utrecht is dat er 353 telefoons in gebruik zijn, waaronder ongeveer 60 met “tweelingschakeling”. Vooral de Utrechtse lijn is zeer bezet: ruim 100 gesprekken per dag, met als gevolg lange wachttijden. Dat er wel eens gemopperd wordt is te begrijpen, maar wanneer men het gesprek kort houdt (hetgeen vaak te wensen overlaat!) dan komt iedereen aan de beurt en dan is iedereen tevreden. Ook het zonder kennisgeving afwezig zijn is een veel voorkomend kwaad: even een seintje aan uw buurman en de zaak loopt veel vlotter.

Tevens verzorgt de telefooncentrale de muziek op de afdelingen, welke volautomatisch op een tijdklok geregeld wordt door middel van een min of meer omgebouwde juke-box, voorzien van 100 platen. Ook al onze klokken (101 in totaal) worden via een Moederklok, welke gelaatst is aan de buitenwand van het hoofdgebouw bij het standbeeld, vanuit de centrale geregeld.

Uiteraard zou nog meer te vertellen zijn over de afdeling Verkeer, maar plaatsruimte moet er ook nog overblijven voor andere zaken. Wij hopen, dat u echter een beetje inzicht gekregen hebt in de werkzaamheden van een afdeling die het beginpunt en tevens het eindpunt van vele werkzaamheden bij Van der Heem is. 

 

VDH