Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen

Sitemap

Verantwoording

 

Elektrische Dekens

 

Ook Bed Verwarmers genoemd

 

< BV6

Sinds 1947 heeft Van der Heem bedverwarmers of te wel elektrische dekens gemaakt. De eerste typen waren de BV 1 en BV 2. In de vijftiger jaren kwam de veel verkochte BV 3 op de markt. In 1963 opgevolgd door het wat grotere model de BV 4. Eveneens in 1963 kwam de BV 5 op de markt. 

Hoewel andere fabrikanten vaak hoogspannings-dekens (220V) of kussens maakten, was de specialiteit van Van der Heem vanaf het begin laagspanningsdekens, welke d.m.v. een scheidingstransformator uit het lichtnet werden gevoed. De eerste dekens waren uitsluitend bovendekens. Een overzicht van alle elektrische dekens onderaan op de pagina.

Onderstaand artikel, stond 22 november 1963 in het personeelsblad het VDH-tje;

Assortiment  ERRES  verwarmingsdekens  uitgebreid

Reeds meer dan 10 jaren is de Nederlandse markt door ons voorzien van elektrische verwarmingsdekens, Van der Heem heeft op dit gebied pionierswerk verricht, want - in tegenstelling tot de ons omringende landen - moest het Nederlandse publiek geheel wennen aan deze nieuwe manier van slapen. Hoogstens durfde een man toe te geven dat "zijn vrouw onder zo'n deken sliep", maar zelf voelde hij er niets voor.

Sinds enkele jaren blijkt deze gedachte te hebben plaats gemaakt voor het enige juiste standpunt in ons zeer vochtige klimaat: slapen in een door elektrische verwarming "gedroogd" bed is een absolute noodzaak voor een gezonde nachtrust en om ziekten als reuma e.d. te voorkomen. 

Dit voorverwarmen van het bed - en daarbij moet niet gedacht worden aan "warmte" maar aan "de kou eraf"- is slecht één van de redenen waarom het publiek tegenwoordig onze dekens koopt. Een medisch vaststaand feit is namelijk, dat men de gezondste nachtrust heeft in een koud - of zeer matig verwarmd - vertrek met een openstaand raam. Zonder verwarmingsdeken betekend dit dat men de kans loopt 's nachts wakker te worden door koude voeten (die delen die het verst van ons hart verwijderd zijn, worden namelijk het eerst koud).

Onze elektrische dekens zijn voorzien van een standen-schakelaar die men op zo'n waarde kan instellen dat men 's nachts geen koude voeten krijgt. Handbediening dus, waarbij het een enkele keer voorkomt dat men 's nachts wakker geworden door koude of te grote warmte, corrigerend moet optreden. Sinds kort zijn er dekens op de Nederlandse markt te koop die automatisch reageren op de omgevingstemperatuur van de kamer. Doch dit is niet wat het publiek zoekt. Het enige juiste is namelijk - als men van handbediening over wil stappen op automatisch regelde temperaturen - dat de hoeveelheid warmte die de elektrische deken ontwikkelt zich aanpast aan de lichaamstemperatuur van de onder de deken slapende persoon. In onze nieuwste deken - het type BV 6 - is dit verwezenlijkt.

De modernste technische middelen, zoals bijvoorbeeld transistoren zijn toegepast om dit te bereiken. Tevens is in de deken zelf een zogenaamd telethermometercircuit aangebracht, dat nauwkeurig de temperatuur van het menselijk lichaam meet en de resultaten hiervan doorgeeft aan het elektronisch geheugen in het bij de deken behorende regelkastje. In het regelkastje vindt daarna een continuregeling plaats van de door de deken ontwikkelde hoeveelheid warmte, zodat de temperatuur van de slapende mens volkomen constant blijft ten opzichte van de waarde die hij zelf ingesteld heeft.

Op de foto (zie boven) is dit regelkastje duidelijk zichtbaar. Aan de voorzijde ziet men de regelknop, die voorzien is van een diffuus verlichte schaal (met de vorm van een komeetstaart). Met deze knop kan de gebruiker dus de temperatuur van de deken continu instellen. Het ingebouwde elektronische geheugen zorgt in combinatie met het telethermometercircuit in de deken zelf, dat de onder de deken slapende persoon nooit warmer of kouder wordt dan de ingestelde waarde.

Deze elektronische regeling - beschermd door octrooien - is ontwikkeld door verschillende Van der Heem ontwerpafdelingen, in het bijzonder door de nauwe samenwerking tussen onze specialisten op het gebied van elektrische huishoudelijke toestellen en onze researchdeskundigen op het gebied van transistors en hun schakelingen.

Een eveneens geoctrooieerd beveiligingssysteem houdt de deken continu onder controle. Zelfs als de klant de deken misbruikt in gevouwen of geheel opgerolde toestand blijft dit beveiligingssysteem waken, dat de temperatuur niet hoger wordt dan de door de regelknop op het kastje ingestelde waarde.

Eigenlijk onnodig te zeggen, dat deze door transistors "bestuurde" elektrische deken zeer geruisloos regelt, onafhankelijk van de lichaamstemperatuur. De deken dient voor een exacte temperatuurregeling met slechts één gewone deken te worden afgedekt. Dit is ook een voordeel voor bijvoorbeeld mensen, die uit tropen komen en die absoluut niet meer in staat zijn onder het gewicht van enige wollen dekens te slapen.

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik is natuurlijk o.a. afhankelijk van de ingestelde temperatuur; ook wanneer men "koudbloedig" is, is het stroomverbruik verwaarloosbaar (nog geen vijf cent per nacht).

Belangrijke gegevens over ERRES elektrodeken type BV 6:

dekenafmetingen:           150 x 200 cm

snoerlengte aan deken:        2,50 m

snoerlengte aan regelkastje: 2,00 m 

leverbaar voor 220 V wisselstroom opgenomen vermogen: 130 Watt

deken kan normaal gewassen worden; deken is motvrij.

Prijs  f 125,-.

                                                                                                                N.W. Lagendijk

 

Onderstaand artikel, stond 27 november 1964 in het personeelsblad het VDH-tje, bij de introductie van de 2-persoons  BV 47: 
Extra luxueuze  BV 47

Voor een buitenstaander misschien nog even een mysterieuze kreet, voor de vakman een begrip. Sinds kort is er onder de benaming  ERRES  BV 47  een nieuwe tweepersoons laagspanningsdeken op de markt gebracht. Op zich zelf niet zo heel bijzonder. Maar wanneer wij de gegevens eens nauwkeurig bekijken, zien wij dat deze nieuwe uitvoering toch wel wat voordelen biedt. Het voornaamste is het afzonderlijk kunnen regelen van de warmte van beide dekenhelften. Deze tweepersoonsdeken combineert op prettige wijze de voordelen van een een- en tweepersoonsdeken. Niet alleen door rekening te houden met de verschillende verlangens van het echtpaar heeft Van der Heem een juiste keuze gedaan, maar ook door de toepassing van de verschillende technische vindingen en veiligheden. Wij vinden deze combinatie van wensen van verbruiker en voorschriften der techniek verenigd in de volgende lijst van gegevens en bijzonderheden.

Technische gegevens.

Type:  2-persoons. Totaaloppervlak 135 x 180 cm. Verwarmend oppervlak 125 x 150 cm.

Verbruik: max. circa 78 Watt.  Voltage: 220 Volt, ook te leveren in 127 Volt.

Onafhankelijk te regelen circuits - twee regelkastjes

Laagspanning (maximaal 30 Volt) - dus absoluut veilig!

Extra royaal 2-persoonsformaat.

De beide dekenstekkers zijn losneembaar, wat heel gemakkelijk is bij het opmaken van het bed.

De twee sierlijke regelkastjes kunnen zowel staand als hangend worden gebruikt; de regelknoppen zijn zacht verlicht, dus ook in het donker is de temperatuur gemakkelijk bij te stellen.

Door de keuze van het materiaal kan de BV 47 zowel voor boven- als onderdeken worden gebruikt.

De royale instopstrook aan het voeteneinde maakt het wegglijden onmogelijk. Om een aanpassing aan het eigen interieur te vergemakkelijken is de deken leverbaar in de kleuren: azuurblauw en maisgeel.

Bovendien is de deken motecht en wasbaar en voorzien van een luchtgekoelde trafo met temperatuurbeveiliging.

Voor hen die gewend zijn van onder de warme laagspanningsdeken naar de televisie-uitzendingen te kijken of naar de radio te luisteren kan de volgende zin een geruststelling betekenen: de nieuwe 2-persoons elektrische laagspanningsdeken van Van der Heem, die onder de naam BV 47 door Stokvis en Zn. op de markt wordt gebracht, veroorzaakt geen radio- en televisiestoringen.

    Prijs  f 119,--.  (1964)

  Dat Van der Heem zeer kritisch was wat betreft veiligheid, blijkt o.a. uit onderstaande ingezonden brief die het bedrijf stuurde naar het blad Radio Bulletin, dat in juli 1962 een artikel had geplaatst over het zelf maken van een elektrische baby deken!  
De Baby deken met elektronische thermostaat (artikel in Radio Bulletin, december 1962)

Met belangstelling hebben wij het artikel van de heer H. de Vos in Radio Bulletin van juli 1962 gelezen betreffende de vervaardiging van een elektrisch verwarmde babydeken.

Daar wij als fabriek van onder andere elektrisch verwarmde dekens reeds vele jaren met de produktie, keuring en veiligheidseisen van zulke dekens te maken hebben, lijkt het ons nuttig enkele waarschuwende woorden te laten horen.

1. Betreffende de transformator. Hier wordt aangegeven om de deken aan te sluiten op een gewone 6,3 V / 10 A gloeistroom-transformator met middenaftakking welke geaard wordt.

Een gloeistroom-transformator is voor dit doel echter absoluut ongeschikt omdat de isolatie tussen de primaire en de secundaire wikkeling in de meeste gevallen onvoldoende is.

Als men wist welke eisen er bij de industrie aan transformatoren waar dekens op worden aangesloten worden gesteld (en terecht, daar ze de scheiding tussen het net en de deken vormen, deze eisen moeten dus wel hoog zijn), zou men direct inzien dat een gloeistroom-transformator onbruikbaar, ja zelfs gevaarlijk is.

Het beste voor de amateur is om hiervoor een transformator te nemen met twee aparte spoelkokers, één voor de primaire en één voor de secundaire wikkeling, hierbij liggen de wikkelingen dus volkomen gescheiden. Bovendien moet men er goed op letten, dat de primaire en secundaire aansluitdraden nooit tegen elkaar kunnen komen, ook al zou een soldeerverbinding los raken.

2. Het aarden van de middenaftakking van de secundaire wikkeling van de transformator. Wij vrezen of sterker gezegd, wij zijn ervan overtuigd, dat dit in vele gevallen niet gebeurt omdat men meestal in slaapkamers geen stopcontact met randaarde heeft of zelfs in het gehele huis niet.

Verder is aarding altijd onbetrouwbaar daar men nooit kan nagaan of de aarddraad goed is; hij kan onderbroken zijn of geen goed contact meer maken in de steker of bij de transformator.

3. Wat de deken betreft zouden wij willen opmerken dat gewoon r.f. Litzedraad voor dit doel absoluut ongeschikt is. De omspinning van dit draad is wel zo dun, dat het vaak bij montage al terug schuift. Uit veiligheidsoogpunt bekeken kan men dus rustig aannemen dat er ongeïsoleerd draad in de deken ligt.

Verder zal – doordat litzedraad geen al te grote trekkracht kan verdragen – er breuk kunnen optreden. Dit is niet erg wanneer de draad geheel breekt want dan is de deken uitgeschakeld, maar wanneer een gedeelte van de litzedraadjes breekt krijgt men plaatselijk oververhitting met als gevolg schroeivlekken en brandgevaar.

Dit geldt nog in veel grotere mate voor de soldeerpunten van het litzedraad, daar hier – als men geen speciale voorzieningen treft – zeer snel draadjes breken.

Wij zouden dan ook iedereen willen waarschuwen, met alle lof overigens voor de schakeling van de heer De Vos, "bezint eer u begint".

Aan de vervaardiging van elektrisch verwarmde dekens zit veel meer vast dan men denkt, kleine vergissingen of montage-onnauwkeurigheden kunnen funeste gevolgen hebben.

Wellicht is het bovenstaande voor u aanleiding uw lezers nog enige aanvullende voorlichting te geven over dit interessante onderwerp.

Inmiddels verblijven wij,

                                                                                               hoogachtend,

                                                                                              VAN  DER  HEEM  N.V.

 

 

Overzicht van alle elektrische dekens:

Type Introductie Prijs Afmetingen Soort B/O * Bijzonderheden
BV 1 1947 f 26,- Laagspanning B 3 standen met steker
BV 2 1947 f 31,85 Laagspanning B 3 standen met steker
BV 3 ? (50er jaren) f 59,50 # 73 x 118 cm Laagspanning B 3 standen m. schakelaar
BV 4 febr. 1963 f 92,50 85 x 180 cm Laagspanning B 3 standen m. schakelaar
BV 5 mrt. 1963 f 82,50 150 x 200 cm 220 Volt B 3 standen, zonder trafo
BV 6 nov. 1963 f 125,- 150 x 200 cm Laagspanning B met elektron. regeling
BV 31 (1965?) f 69,50 75 x 165 cm Laagspanning O 3 standen m. schakelaar
BV 41 (1965?) f 79,50 85 x 180 cm Laagspanning B + O 3 standen m. schakelaar
BV 46 (1965?) f 99,50 135 x 180 cm Laagspanning B + O 2 pers. versie v. BV 41
BV 47 nov. 1964 f 119,- 135 x 180 cm Laagspanning B + O 3 standen - 2 persoons
BV 66 (1965?) f 139,- 180 x 200 cm Laagspanning B 2 pers. versie v. BV 6

   #  begin 60er jaren f 64,50

     *  B of O  geeft aan of het om een Boven- of Onderdeken gaat

Uiteraard waren de dekens goedgekeurd door;

de Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen!

VDH