Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriek Maanweg  

Den Haag 

 

Fabriek in 1939 >

In de daaropvolgende 25 jaar is er veel bijgebouwd, zie artikel hieronder.

 

 

De fabriek aan de Maanweg 250-260 (later 120-170) in Den Haag, ontworpen door de architecten D. Oosthoek P.C.zn. en Ir  W.S. van den Erve van het architectenbureau  J.J.Brandes. Werd geopend op 14 juli 1939 door Dr. H.M. Hirschfeld, directeur-generaal van Handel en Nijverheid tevens voorzitter van de Maatschappij voor Industrie-financiering.

Van der Heem vestigde zich als eerste in de Binckhorstpolder - toen nog een echte polder. Het gebouw was het hoofdgebouw met twee zijvleugels, zonder de kelder en het Nabewerkingsgebouw.

In "het V.D.H.-tje" NR 847 van 10 juli 1964, een extra dik jubileumnummer ter ere van het 25-jarig bestaan van de fabriek aan de Maanweg, staat de volgende tekst;

 

Vergeleken bij het complex dat er nu staat nog bescheiden, maar in die tijd bij de vorige behuizing in de Stortenbekerstraat vergeleken was het een enorme verbetering.
De vloeroppervlakte bedroeg 15.165 m2.  
En nu wordt bijna dagelijks over ruimtegebrek gesproken. Toch is er in de afgelopen 25 jaar aan de Maanweg enorm veel bijgebouwd. In 1946, dus vlak na de oorlog, kwamen de kelder onder het hoofdgebouw en de Nabewerking gereed, waardoor wij er 2759 m2 oppervlakte bij kregen.
Toen kwamen er nog bij:
het Ketelhuis                   in 1947   367 m2
Loods  II 1949 1150 m2
Loods  III 1951 1610 m2
Telcogebouw 1951 5361 m2
Ontspanningsgebouw 1952 1006 m2
Loods  IV 1954 1610 m2
Gereedschapmakerij 1954 2016 m2
Kastenfabriek 1956 5846 m2
Loods  V 1956 1533 m2
Loods  I 1959   767 m2
Mechanische werkplaats T.C. 1961 2016 m2
Telco  II 1961 2016 m2
ChemicaliŽnmagazijn 1962   442 m2
In ruim 18 jaar tijds werd dus het oorspronkelijke gebouw uitgebreid met 25740 m2  zodat wij nu in het complex Maanweg rond 41000 m2 nuttige vloeroppervlakte tot onze beschikking hebben.
Van stilstand is dus nooit sprake geweest in deze 25 jaar, integendeel de groei ging steeds sneller: wij behoeven u maar te herinneren aan de fabrieken die in Utrecht werden gekocht, de ENAF die in Den Haag werd opgericht en ons nieuwste eigen huis in Sneek, dat juist vorige maand werd betrokken.
Nu hebben wij het niet bij gebouwen alleen gelaten, wat we met het volgende willen illustreren.
In 1939 konden wij op ons produktieprogramma lezen: radio's, stofzuigers en omroep- en versterkerinstallaties. Nu is dat enorm uitgebreid en zijn er bijgekomen televisie, grammofoons, bandrecorders, ventilatoren, handboormachines, verwarmingsdekens, bromfietsen en vooral elektronische professionele apparatuur. We hebben niet eens alle produkten opgesomd en ze zijn ook niet in volgorde van belangrijkheid genoemd; de lijst is belangwekkend genoeg.
Telden wij op onze loonlijsten in 1939 de namen van 500 medewerkers - welk aantal in 1945 terug gelopen was tot ongeveer 300 - nu registreert de mechanische administratie de lonen en salarissen van ruim 3000 medewerkers.

Al jarenlang is Van der Heem de grootste industrie van Den Haag en daar zijn wij trots op, evenals op het feit, dat ons bedrijf in de achter ons liggende 25 jaar snel is gegroeid en dat deze groei zich noch steeds voortzet. 

Omstreeks 1964 zag het Maanweg complex er zo uit:

In 1997 is alles, wat lag tussen Maanweg, Zonweg en Regulusweg, gesloopt... 

VDH