Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  Galvano

 

Onderstaand artikel komt uit het personeelsblad het VDH-tje, Nr. 875 van 19 februari 1965;

RIEDELAUTOMAAT IN DE GALVANO

Het neusje van de zalm!

Aanschaffing.

Tot aanschaffing van deze kostbare apparatuur van Duitse makelij werd besloten uit hoofde van enkele doorslaggevende argumenten:

  • de oude opstelling was ten dele aan vernieuwing en reparatie toe;
  • in het huidige economische bestel met de sterke vooruitgang der techniek was deze opstelling niet modern genoeg;
  • daar het vloergedeelte naast de nikkel-chroomautomaat geheel vernieuwd moest worden, werd de gelegenheid te baat genomen om deze stap te doen;
  • voor de werknemer betekent het een aanzienlijke vermindering van spierkracht, daar vroeger iedere lading ter voor- en nabehandeling in mandjes van bad tot bad versjouwd moest worden en intensief schudden daarbij noodzakelijk was;
  • de trommels zijn groter zodat hierdoor de capaciteit per charge (hoeveelheid lading per keer verwerkt) vergroot is;
  • Met het oog op de toekomst is reeds een investering gepleegd om de huidige gemechaniseerde uitvoering te automatiseren waardoor de capaciteit nog verder kan worden opgevoerd.

Werking.

In deze over de gehele breedte van de Galvano staande installatie vinden de diverse handelingen plaats voor het verzinken, cadmeren en nikkelen met de bijbehorende voor- en nabehandelingen. Dit geschiedt in vier trommels: twee voor het verzinken, een voor het cadmeren en een voor het nikkelen. De trommels worden met de te behandelen voorwerpen gevuld en door de transporteur, die bediend wordt door de man aan het schakelpaneel, boven de diverse baden geplaatst en daarin gedompeld. Het aantal posities (onderdelen waaruit de trommelstraat bestaat) is groot.

Waaruit bestaat de trommelstraat?

De onderverdeling is als volgt; 1. ontlaadstation; 2. ontvettingsbad; 3. koudspoelbad; 4. zuurdipbad; 5. koudspoelbad; 6. warmspoelbad; 7. koudspoelbad; 8. koudspoelbad; 9. passiveerbad; 10. passiveerbad; 11. passiveerbad; 12 koudspoelbad; 13. salpeterdipbad; 14. koudspoelbad; 15. cyaandipbad; 16. zinkbad 2 posities; 17. koudspoelbad; 18. cadmeerbad; 19. koudspoelbad; 20. nikkelbad.

Centrifuge.

Nadat de kunststoftrommel met de produkten de behandelingsreeks heeft ondergaan, wordt aan het ontlaadstation het deksel geopend en vallen de produkten via een glijgoot in een wagentje. Door een vernuftig ophef- en kantelmechanisme wordt het wagentje in de centrifuge leeggestort en worden de produkten in de centrifuge snel van vocht ontdaan door middel van centrifugaalkracht en warme inblaaslucht.

Groots van opzet.

Als u bedenkt dat alle leidingen nieuw werden aangelegd, zal het u duidelijk zijn waarom deze werkzaamheden zo lang hebben geduurd. Waar mogelijk - in verband met de temperatuur - zijn deze leidingen uitgevoerd in kunststof, evenals de afzuiging. Als alles straks gereed is, zijn met de aanschaffing van deze prachtige installatie niet allen de produktiemogelijkheden van onze afdeling Galvano beduidend vergroot, maar staat ook deze afdeling wat ontwikkeling en uitvoering betreft op een niveau waarop Van der Heem trots kan zijn.

                                                                                                                                            j.s.

 

VDH