Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

HAUTE  COUTURE

in ERRES 

Radio en Televisie

In 'het V.D.H.-tje' nr. 659, van 3 september 1960, stond het volgende artikel:

HAUTE  COUTURE  IN ERRES  RADIO  EN  TELEVISIE

'Kijk een hoe rank, hoe slank, hoe onweerstaanbaar elegant de nieuwe ERRES-toestellen zijn. Tot in de kleinste details doordacht en weloverwogen. Dit is haute couture - voor u!'

Met deze en andere woorden richt R.S. Stokvis & Zonen N.V. zich in haar reclame tot het publiek dat de in de afgelopen week geopende FIRATO kwam bezoeken. Firato - een woord dat heel wat werknemers de laatste weken in de mond hebben gehad: "Dit moet nog klaar voor de Firato"... "en dat...". En het is klaargekomen, door veler inspanning.

Als u in de gelegenheid was de tentoonstelling te bezoeken, dan kwam u toch zeker ook onder de indruk van de serie toestellen die daar stond tentoongesteld, de Haute Couture met naast het typenummer de benamingen als Madeleine, Etoile, Madison. Dan zal het u ook niet verwonderd hebben dat u in deze sfeer plotseling enige mannequins zag verschijnen, die toonden wat de haute couture in de kleding betekent.

Aangezien wij de laatste weken reeds verschillende toestellen in ons blad onder uw aandacht hebben gebracht, willen wij u nu alleen het laatste nieuws op televisiegebied vertellen. 

Vele radio- en TV-handelaren kregen uit hun klantenkring weleens de vraag of het mogelijk was een TV-toestel te leveren, ingebouwd in een al dan niet aanwezig wandmeubel of in een boekenkast, wandkast of dergelijke. Zij, die deze klanten niet wilden teleurstellen, hebben ondervonden dat de inbouw van een normaal TV-toestel in een wandmeubel bepaald geen sinecure is. 

Het is een verschijnsel van deze tijd, dat de mensen streven naar een minder bewerkelijk interieur; meer en meer worden losse meubels gecombineerd tot één geheel. Bij voorkeur wordt daarbij een strakke, rustige lijn aangehouden zoals wij die heden ten dage overal terugvinden in de architectuur, waarbij de schoonheid vooral wordt gezocht in het fraaie samenspel van lijnen en vlakken.

Een kenmerkend voorbeeld van het streven naar een decoratieve meubilering is het wandmeubel. Hierin vinden wij een harmonieuze combinatie van boekenkast met dressoir of schrijftafel, bar, theemeubel, enz. Deze behoren alle tot het terrein van de meubelbranche en het valt dan ook niet te verwonderen dat juist zij als eerste in het wandmeubel werden opgenomen.

Een geheel andere kwestie wordt het als door vragen uit het publiek zich een duidelijke belangstelling gaat aftekenen voor inbouw van artikelen die tot een geheel andere industrie behoren. Nu echter de vraag naar inbouw-TV-toestellen steeds groter wordt, is naar de mogelijkheid gezocht om op dit gebied tot samenwerking te komen en werd contact gelegd met de fabrikant van de bekende 'Formulemeubelen'. Als resultaat van dit contact en de daaruit voortgekomen nauwe samenwerking is voor het eerst in de geschiedenis van de televisie een fabrieksmatig vervaardigd televisietoestel verkrijgbaar, dat zonder meer geschikt is voor inbouw in een wandmeubel. 

ERRES, en dus Van der Heem, kan, na jaren zich op het gebied van de confectie in de TV te hebben bewogen, nu als eerste en enige ook aan de vraag naar maatwerk voldoen: vandaar ook de naam Haute Couture.

Het televisietoestel H 5616, is qua techniek, front en bediening identiek aan het type TV 5616. Het is gemonteerd op een solide bodemplank met een frontpaneel, dat wat afmetingen, houtsoort en -kleur betreft, geheel is afgestemd op een wandmeubel uit de Formuleserie. In deze serie wordt een speciaal wandmeubel uitgebracht, waarin alle voorzieningen voor het in te bouwen toestel zijn getroffen, dat wil zeggen geleiders voor de bodemplank, openingen in de achterwand voor de snoerdoorvoer en voldoende ventilatie openingen.

De montage van het toestel beperkt zich daardoor in feite tot het in de kast schuiven en het arrêteren met behulp van twee schuifknippen. Uiteraard is het ook mogelijk het toestel in andere zich daarvoor lenende objecten in te bouwen, bij voorbeeld in een normale muurkast, in een vrijstaand bergmeubel of bureau, enz.

Een ander aspect van deze combinatie is dat ook voor architecten en meer in het bijzonder voor binnenhuisarchitecten nieuwe perspectieven worden geopend. Bij de bouw van particuliere woningen kan, om maar een voorbeeld te noemen, een nis in de muur worden uitgespaard op een daarvoor gunstige plaats, zodat het toestel als het ware in de wand wordt opgenomen en daarvan deel uitmaakt.

Het ERRES-inbouw-TV-toestel betekent het sluitstuk van de Haute Couture-serie, waarmee ERRES een bijdrage heeft willen leveren ten behoeve van hen, die belangstelling hebben voor het op harmonieuze wijze aanpassen van het televisietoestel aan hun interieur. 

In de ERRES folder 'Haute Couture 1960/1961' uitgegeven door R.S. Stokvis & Zonen, worden de volgende toestellen besproken: TV 4615, TV 5615, TV 5616, TV 5615C, TV 5618 en TR 5615/6.

Tevens wordt in deze folder de inbouw in Formule Meubelen besproken:

Formule meubelen waren een product van Kempkes Meubelfabrieken N.V. te Waddinxveen.

*

VDH