Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

H. & B.  V  (5)

Raamontvanger

1926

Na de H.&B. III en H.&B. IV , kwam ook deze H.&B. V -Raamontvanger op de markt, van de in 1926 opgerichte firma Van der Heem & Bloemsma.

Onderstaand artikel is uit Radio-Expres Nr. 49, 3 december 1926:

(spelling en stijl anno 1926)

H.B.-Raamontvanger.

De fabriek der fa. van der Heem en Bloemsma, den Haag, zond ons ter beproeving haar 5-lamps raamontvanger met bijbehorende spinnewebraam. Het schema valt onder het type 2-1-2, dat wil zeggen 2 hoogfrequentlampen voor den detector en dan 2 met transformatoren gekoppelde laagfrequentlampen. In de uitvoering van het hoogfrequentgedeelte, dat n afstemming heeft voor het raam en n voor nog een tweeden kring, zitten enkele zeer goed doordachte bijzonderheden, waardoor een wel buitengewoon soepel werkend geheel is verkregen. Het toestel heeft twee aan elkaar aansluitende golfbereiken van 300-800 en 800-2800 meter, desgewenscht naar boven toe nog te vergrooten. Overgang van het eene op het andere bereik maakt een omschakeling noodig van het raam en het uitwisselen van n op vier pennen passende spoelcombinatie. Het raam is zorgvuldig zoo geconstrueerd, dat de twee afstemmingen bij vrijwel precies gelijke condensatorstanden worden verkregen. Hierdoor heeft men wel geen z.g. eenknopsregeling, maar het "zoeken" is toch al buitengewoon eenvoudig. Daarbij komt, dat een geluidsterkte is bereikt, waardoor men zelfs op korte telefoniegolven de terugkoppeling bij het zoeken niet behoeft te gebruiken en alleen voor het verkrijgen van sterkste ontvangst behoeft in te stellen. Die terugkoppeling is een specialiteit van het toestel, daar de stand voor een geheel golfbereik nagenoeg ongewijzigd kan worden gelaten. De ontvangstresultaten op de lange golven behooren zoowel wat sterkte als kwaliteit betreft tot het beste, wat we ooit van een raamontvanger hoorden.

Ofschoon voor de plaats waar wij de proeven deden, Scheveningen-Haven (4 K.M. Afstand) bijna precies in dezelfde richting ligt als Daventry, kon bij volkomen uitschakeling van Scheveningen op 1800 meter Daventry nog flink uit den luidspreker worden gebracht. De telefonie van Scheveningen-Haven op 1950 meter stoort Radio-Paris niet. Het minimum van het richteffect is met dit speciaal geschakelde raam wel zr scherp.

Op het kortegolf bereik is de geluidsterkte naar verhouding niet z groot, ofschoon nog zeer voldoende en daarbij zoals opgemerkt de instelling haast even soepel als op de lange golven.

Het toestel werkt zonder aarding met even mooie kwaliteit ook op een plaatstroomapparaat.

De afwerking is stijlvolle eikenhouten kast met ebbenhout afgezet, is keurig. Zoo is ook het raam, een origineel ontwerp, iets sierlijks en ongewoons.

 

Bovenstaand toestel H. & B. V - No.3024 is eigendom van het Philips museum. www.philipsmuseumeindhoven.nl

Het schema is in 1995 opgetekend bij de restauratie door de heer C. Versluis, als vrijwilliger van dit museum. De heer Versluis is een oud medewerker van Van der Heem, in 1966 was hij chef bij de Van der Heem Technische Dienst in Utrecht.

De bovengenoemde buizen zaten in deze samenstelling  in het apparaat. Het is echter goed mogelijk dat dit niet de originele buizenbezetting is. Verdere gegevens daarover ontbreken op dit moment nog.

 

H. & B.