Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

H. & B.  V  (5)

Super-raamontvanger

1926

 

Deze Van der Heem & Bloemsma Super-raamontvanger was in 1926 een van de topmodellen van dit nog jonge bedrijf. Naast andere ook tot de verbeelding sprekende modellen als de H.&B. III, H.&B. IV en H.&B. V -Raamontvanger. Het is in feite een wat meer luxueuze en grotere uitvoering van de 'gewone' H.&B. V raamontvanger.

Onderstaand artikel is uit Radio-Expres Nr. 12, 25 maart 1927:

H.B. -Super-raamontvanger.

De 5-lamps-raamontvanger der fa. van der Heem en Bloemsma, den Haag, werd indertijd in ons blad uitvoerig besproken en wij mochten toen constateren, dat dit toestel in soepelheid en geluidsterkte, ook voor de korte golven, op zeer hoogen trap staat en daarbij ook in weergave kwaliteit beslist mooi is te noemen.

Thans maakten wij kennis met den Super-raamontvanger uit dezelfde fabriek, dat wil zeggen: een super uitvoering; het is geen superheterodyne, zoals men misschien zou denken, maar een luxe-uitvoering van den 5-lamper.

Dat slaat in de eerste plaats op de uitwendige uitvoering en uitrusting van het toestel. Het is gebouwd in een kastje geheel in stijl en houtsoort, die de kooper het meest passend acht bij zijn ameublement. Het benedengedeelte van dat kastje dient voor de plaatsing van gloeistroomaccu en accu-anodebatterij, waarbij een laadinrichting voor beide is aangebracht. 

Opent men het benedengedeelte van het kastje aan de voorzijde, dan vindt men een frontplaat, waarop een tweetal meters met drukknoppen zijn aangebracht om de batterijspanningen te controleren en tevens een paar eenvoudige schakelaars, die men slechts op "laden" hoeft om te zetten om n of beide laadinrichtingen in werking te stellen. 

Dit alles is zeer ingenieus en practisch gemonteerd en opgesteld, zoodanig dat elke vergissing is buitengesloten en dat iedere leek er zonder bezwaar mee om kan gaan. Voor het nazien en bijvullen der batterijen met gedestileerd water zijn deze aan de achterzijde gemakkelijk uitneembaar; de verbindingsdraden, die men hiervoor heeft los te nemen, zijn z aangebracht, dat men ook daarmee later geen vergissingen kan begaan.

Het geheele kastje staat op pootjes, zoodat er onder ruimte blijft voor de plaatsing van het bekende H. en B. spinnewebraam.

Wij behoeven wel niet te zeggen, dat aan de vitale deelen van den ontvanger evenredige zorg is besteed als aan uiterlijk en afwerking. Het is niet alleen een mooi en practisch, maar ook een radiotechnisch buitengewoon goed apparaat, waarop bovendien de meest ruime garantie wordt gegeven.

VDH