Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  

  H. & B.  III  

Radio ontvangtoestel

1926

De H.&B. III was het eerste radiotoestel, toen meestal ontvangtoestel genoemd, dat door de pas opgerichte firma Van der Heem & Bloemsma in 1926 op de markt werd gebracht. Spoedig gevolgd door de vierlamps H.B. IV en de vijflamps H.B. V. Deze toestellen werden toen noch onder de eigen naam op de markt gebracht. De samenwerking met de firma R.S. Stokvis (ERRES) begon in februari 1927.

Hieronder een artikel uit Radio-Expres Nr. 43, 22 october 1926:

H. B.-3 lampsontvanger.

De radiotoestellenfabriek van der Heem en Bloemsma, den Haag, zond ons ter beproeving en bespreking haar 3-lampsontvanger (h-d-l.), speciaal voor kwaliteitsontvangst van de lange-golf-telefonie.

Hier is nu eens radicaal afgestapt van de ontvanger, die alles moet kunnen en is alle kracht gelegd op een gemakkelijke en kwalitatief hoog staande ontvangst van die stations, welke als regel waarlijk genot opleveren bij het luisteren er naar. Men brengt zonder eenige behoefte aan genereerend zoeken, Hilversum, Königswusterhausen, Daventry of Radio Paris uit den luidspreker. En deze komen te voorschijn met een voor drie lampen wel onovertroffen geluidsterkte en tevens met een helderheid, die den toets van een streng criticus doorstaat.

Het is géén éénknopper. Men heeft twee afstemmingen en de terugkoppeling. In dit golfbereik kan men echter zoeken zonder terugkoppeling en de twee afstemmingen kan men gelijktijdig ongeveer gelijk op bewegen. Er is voor gezorgd dat op een gemiddelde amateurantenne de standen der twee afstemknoppen heel weinig van elkaar verschillen. Bovendien kan men nu ook bij goede selectiviteit werkelijk maximale geluidsterkte bereiken bij behoud eener hoogstaande weergave-kwaliteit. Wij willen niet zeggen dat iemend, die vlak bij Scheveningen woont, dit station op geen enkele afstemming ooit zal hooren, maar voor alle normale omstandigheden is de storingsvrijheid geheel toereikend. De genoemde telefonie-zenders zijn volmaakt "vrij van elkaar" en zonder dat nog alles op een haar gesteld behoeft te worden.

Als practisch ontvangtoestel voor degenen, die weergave-kwaliteit in de eerste plaats verlangt, is dit type dan ook zeer geslaagd.

Ook aan het uiterlijk is veel zorg besteed. Het is een toestel gebleven en toch passend in een goed gemeubeld huis. Ook in dit opzicht heeft de fabrikant een eigen lijn gevolgd. Zoo goed als men aan een piano mag zien, dat 't een piano is en geen étagèrekast, zoo goed mag ook het radiotoestel zich als zoodanig doen kennen. Maar hier wordt getoond, hoe het apparaat-achtige door stijlvolle uitvoering tot het noodzakelijke minimum wordt beperkt. Ook is de uitvoering zoodanig, dat niet na verloop van tijd een achteruitgang van het uiterlijk staat te vreezen. Het laat zich als elk meubel op normale wijze onderhouden; geen groen wordende frontplaat of blanke metalen deelen. De lampen zijn aan de achterzijde in te zetten, waar ook alle verbindingen zitten. Alle overige deelen van het toestel zijn verzegeld weggesloten. Gerekend wordt, dat er nooit eenig defect aan zal komen, maar is dit 't geval, dan neemt men het eigenlijke, verzegelde toestel uit het meubel en zendt het op aan de fabriek, die een zeer ruime garantie geeft.

 

H. & B.