Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

H. & B.  IV  

Radio Ontvangtoestel 

1926

De H.&B. IV behoorde evenals de H.&B. III en H.&B. V tot de eerste toestellen, die door de pas opgerichte firma Van der Heem & Bloemsma in 1926 op de markt werden gebracht.

Onderstaand artikel is uit Radio-Expres Nr. 8, 25 februari 1927:

Ontvangtoestel H B IV.

Van de ontvangtoestellen uit de fabriek van der Heem en Bloemsma, den Haag, werd door ons nog niet op deze plaats besproken het 4-lampstoestel voor antenneontvangst, dat wij ter beproeving ontvingen.

Terwijl de 3-lampsontvanger alleen voor de lange golven is geconstrueerd en de 5-lamper speciaal voor raamontvangst, heeft men hier een "all-round" antenne-ontvanger voor alle golflengten van 300-800 en 800-2800 (desgewenscht ook tot 4000) meter. Omschakeling van het eene meetbereik op het andere heeft plaats door een schakelaartje te verzetten en van binnen n spoel te verwisselen.

Een specialiteit ook van dezen ontvanger is weer de groote soepelheid in de bediening en de enorme geluidsterkte, terwijl bovendien de weergave-kwaliteit zeer goed is te noemen. Van de drie bedieningsknoppen zijn er twee afstemmingen en n voor de terugkoppeling. Niet alleen op de lange golven, maar ook op de korte telefoniegolven kan men vrijwel zonder terugkoppeling "zoeken" en dezen knop hoofdzakelijk slechts bezigen voor sterkteregeling. Bij juiste regeling van gloei- en plaatspanning der detectorlamp is de werking der terugkoppeling volkomen geleidelijk.

Het toestel is voorzien van afzonderlijke telefoon (luidspreker-) aansluitingen om f op drie, f op vier lampen te luisteren.

De selectiviteit voldoet aan alle normale eischen, zonder dat speciale selectiviteitsmiddelen zijn aangebracht. Buiten den Haag en Hilversum en hun directe omgeving is de selectie, welke het toestel geeft, wel geheel afdoende. In de genoemde plaatsen hangt veel af van den afstand tot het plaatselijke station. Overigens is dan altijd een extra zeefkring of selectiekring mogelijk.

Het uiterlijk is geheel in den bekenden rustigen en voornamen stijl, die het apparaat tot een meubel maakt zonder zijn bestemming als radio-ontvanger te verbergen.

 

H. & B.