Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

HOGER  ZIJ 

UW VLUCHT

Op 1 mei 1951 werd voor het bedrijfspand, op de hoek Maanweg-Regulusweg, een beeld onthuld ter herinnering aan de oprichting 25 jaar eerder van Van der Heem N.V., toen nog geheten Van der Heem & Bloemsma.

1 Mei 1951 - ONTHULLING  MONUMENT

Achteraf zullen allen, die zich op die zonnige morgen van de eerste Mei rond het nog omhulde monument aan de Maanweg schaarden, het zo hebben gevoeld: deze onthulling vormde het hoogtepunt van de feestelijkheden. Nooit voelden wij bedrijfsgenoten groter eenheid, nooit luisterden wij intenser naar de stem onzer leiders dan op deze stralende lentedag.

Ingeleid door ir. P.G. Zaaijer, hielden de voorzitters der drie kernen hun rede, waarin getuigd werd van de grote vreugde over dit gebeuren. Het beeld, vervaardigd door Albert Termote, "een werkman bij de gratie Gods", zoals hr. Leo het treffend zei, onthuld door mevr. C.G. van der Heem-Hemmes van Zoetendaal en opgedragen aan de grondleggers van VAN DER HEEM, aan allen die het hunne hebben bijgedragen tot de groei van ons mooie bedrijf, zal voor vele generaties getuigen van het grootste, dat hier verricht werd.

De heer Leo memoreerde dat er een tijd zal komen, dat nieuwe generaties onze taak overnemen. Dan zal dit monument voor ons nageslacht een voorbeeld zijn van wat door gezamenlijke arbeid werd bereikt. Daarom, allen hartelijk dank voor Uw arbeid.

De heer Jan van der Heem wees er op dat pas 12,5 jaar geleden de eerste steen voor dit fabriekcomplex werd gelegd; wij hebben sindsdien gebouwd en bouwen nog steeds.

Aan alle leden van het bestuur is aangeboden een verkleind bronzen afgietsel van het monument, als blijvend aandenken aan deze onvergetelijke bijeenkomst, die besloten werd met het Wilhelmus, gespeeld door onze Voorburgse Harmoniekapel Forum Hadriani, die deze dag ook een jubileum vierde nml. het 55-jarig bestaan.

 

Het 25-jarig jubileum van Van der Heem werd op grootse wijze gevierd. Op 1 mei waren er 2 recepties waar de directie en commissarissen zo'n 3.000 handen schudden. Op 2 mei was er groot feest voor het personeel, dat in de Houtrusthallen werd gevierd. Zie foto boven.

Voor wie meer info wil over dit gebeuren, kan hier 'het V.D.H.-tje nr. 276 downloaden als PDF-file.

VDH