Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

 

 

HTC 2305

Marifoon

Zendontvanger voor 

VHF Radiotelefonie

Onderstaande tekst komt uit de fabrieksfolder van Van der Heem: 

De zendontvangers HTC 2305 A en B zijn mobiele waterdichte apparaten in zeer robuuste uitvoering respectievelijk met maximaal 33 en 12 kristal-gestuurde kanalen, werkende met FM in de frequentieband van 156 – 174 Mhz, geschikt voor gemengd simplex en semi-duplex verkeer.

Door de gescheiden voeding (HTC 2401 of HTC 2402) zijn deze zendontvangers zonder omschakeling zowel voor gelijkspanning (12/24 Volt) als voor wisselspanning geschikt.

Algemeen

Deze zendontvangers kunnen werken met iedere combinatie van simplex en semi-duplex kanalen, deze laatste met willekeurige frequentie afstand tussen ontvanger en zender, zodat in alle over de gehele wereld verspreide systemen gewerkt kan worden.

De kristallen voor deze kanalen kunnen naar behoefte worden aangebracht. Voor zenden en ontvangen wordt dezelfde antenne gebruikt.

De zender en de ontvanger vormen een eenheid in een waterdichte metalen kast. Aan de voorzijde is speciaal ter bescherming van knoppen en aansluitingen een beschermrooster aangebracht.

Door de overzichtelijke montage en het gebruik van standaardonderdelen worden onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt. Door de toegepaste constructie is het apparaat bestand tegen gebruik onder ongustige mechanische en klimatologische omstandigheden. Dat hiermede een grote bedrijfszekerheid wordt verkregen is in de praktijk ruimschoots aangetoond.

De bediening is zeer eenvoudig met slechts enkele bedieningsknoppen. De overige organen, die voor afregeling dienen, worden vast ingesteld en met een schroefdop afgesloten.

De zendontvanger wordt via een 12-polige plugverbinding op de voeding aangesloten, de telemicrofoon (of microfoon) met een 10-polige plug op de frontplaat. Enkele extra contacten kunnen worden gebruikt voor contrôle-metingen met een micro-ampèremeter. Alle overige meetpunten zijn op het chassis aangebracht. Het afregelen van zender en ontvanger op de antenne kan vanaf de frontplaat geschieden (schroevendraaierinstelling).

Op de frontplaat is een lampje aangebracht, waarvan de helderheid een indicatie is voor het afgegeven zendvermogen ; hierdoor wordt het afregelen op de antenne zeer eenvoudig en is gedurende bedrijf een voortdurende controle aanwezig.

HTC 2305 A (voor bediening op afstand)

Deze zendontvanger is geschikt voor bediening op afstand met de afstandsbediening HTC 4503, waarmede hij door een 25-aderige kabel verbonden wordt (maximale lengte 100 meter).

De zendontvanger is bij aflevering geschikt voor een kristalbezetting tot maximaal 12 of 33 kanalen. Echter kan ook met geringe moeite op een later tijdstip deze uitbreiding worden aangebracht.

De op de frontplaat aangebrachte 10-polige stop kan gebruikt worden om een extra telemicrofoon (of microfoon) aan te sluiten voor plaatselijke bediening of onderhoud.

Voor het afregelen van de LF-versterking, drempel en microfoongevoeligheid zijn schroevendraaier -instellingen op de frontplaat aangebracht, die met een schroefdop worden afgesloten. De kanaalkeuze geschiedt uitsluitend op afstand met de magnetische stappenschakelaar in het apparaat.

HTC 2305 B (voor bediening ter plaatse)

Deze zendontvanger is geschikt voor bediening ter plaatse en is voorzien van een ingebouwde luidspreker en van een klink voor de aansluiting van een extra luidspreker.

De zendontvanger wordt in bedrijf gesteld door het aansluiten van de telemicrofoon (of microfoon) met spreeksleutel. De zender wordt ingeschakeld door de spreeksleutel in te drukken.

Op de frontplaat is een "ontvangen/paraat"-schakelaar aangebracht om, wanneer alleen uitgeluisterd wordt, de gloeidraden van de zender uit te schakelen. De instelling van LF-versterking, drempel, microfoongevoeligheid en de kanaalkeuze geschieden met knopbediening vanaf de frontplaat.

Toebehoren

HTC 4503 A (Afstandbediening)

Het kastje bevat een aan/uit-schakelaar, ontvangen/paraat-schakelaar, sterkteregeling voor de luidspreker, drempel-instelling en een schakelaar voor het kiezen van 12 kanalen.

De zender wordt ingeschakeld met de spreeksleutel van de telemicrofoon (of microfoon). Deze wordt aangesloten met een 10-polige plug.

Drie indicatorlampjes geven respectievelijk aan de bedrijfstoestanden: "aan", "inkomend signaal" en "zenden".

De 25-aderige kabel, die vanaf de zendontvanger binnenkomt, wordt in de afstandbediening aangesloten, evenals de 2-aderige kabel voor de aansluiting van de luidspreker.

HTC 4503 B (Afstandbediening)

Geheel als HTC 4503 A, doch bovendien voorzien van een oscillator voor toonoproep.

HTC 4503 C (Afstandbediening)

Geheel als HTC 4503 A, doch geschikt voor het kiezen van 33 kanalen.

HTC 4510 (Luidspreker)

Deze luidspreker is bestand tegen water en vocht en is van een metalen huis voorzien. De conusdiameter is 80mm.

HTC 2401 (Voedingsapparaat voor 12/24 Volt gelijkspanning)

Dit voedingsapparaat is geschikt om gebruikt te worden bij de HTC 2305 A en de HTC 2305 B, zowel voor 12 volt als voor 24 Volt accuvoeding.

Dit apparaat is uitgevoerd in een waterdichte kast.

Door de gebruikte schakeling wordt een levensduur van de vibrator voor enige duizenden uren en een gunstig rendement bereikt.

Deze voeding bevat 3 relais, respectievelijk voor de inschakeling van gloei- en hoogspanning ontvanger, gloeispanning zender en hoogspanning zender.

De relais worden uitsluitend vanaf de zendontvanger of vanaf afstandbediening ingeschakeld, zodat het voedingsapparaat geen bedieningsorganen heeft. Door eenvoudige omschakeling in het apparaat kan dit voor 12 Volt of 24 Volt ingesteld worden.

Dit voedingsapparaat is ontworpen voor aansluiting aan een voedingsspanning van gemiddeld 13,2 respectievelijk 26,4 Volt met een maximaal toegestane afwijking van + of – 10%.

HTC 2402 (Voedingsapparaat voor 110/120 Volt wisselspanning)

Dit voedingsapparaat is bestemd om gebruikt te worden bij de HTC 2305 A en de HTC 2305 B en is geschikt voor 90-100-110-120-130 en 200-210-220-230-240 Volt wisselspanning (50-60 en 400 Hz).

De omschakeling geschiedt op eenvoudige wijze. Het apparaat is uitgevoerd in een waterdichte metalen kast. Het bevat geen bedieningorganen, maar wordt met relais in- en uitgeschakeld vanaf zendontvanger of afstandsbediening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS
1  ZENDER

A. Frequentiebereik; 156-174 MHz. De kristalgestuurde frequenties kunnen gekozen worden binnen een 1,5 MHz brede band.

B. Afgegeven vermogen; De HF-energie aan de antenne-aansluiting is, gemeten over een weerstand van 50 Ohm, circa 8 Watt, met de mogelijkheid dit vermogen op eenvoudige wijze terug te brengen.

C. Modulatie; FM, met een maximale deviatie van circa 15 kHz.

D. Frequentiestabiliteit; Met een trimmer in de oscillatorketen wordt de draaggolffrequentie bij circa 20° C op de nominale frequentie ingesteld. Bij voedingsspanningsvariaties van + of - 10% of temperatuurvariaties van - 10° C tot + 45° C wijkt de draaggolffrequentie niet meer dan 3 kHz van de nominale frequentie af.

E. Harmonische- en nevenfrequenties; Het uitgestraaalde vermogen van een harmonische frequentie ligt tenminste 60 dB beneden het uitgestraalde vermogen van de draaggolf. Het uitgestraalde vermogen van een nevenfrequentie ligt tenminste 80 dB beneden het vermogen van de grondgolf.

F. LF-karakteristiek; De LF-karakteristiek gemeten tussen 300 en 3000 Hz wijkt minder dan +1 en -3 dB af van een stijgende rechte lijn, die 6 dB/octaaf verloopt (1000 Hz = 0 dB). Een laag doorlaatfilter is aanwezig met afsnijfrequentie van circa 3000 Hz.

G. Vervorming en begrenzing; Bij een frequentiezwaai van 10 kHz en een modulatiefrequentie van 1 kHz is de vervorming minder dan 10%, waarbij de begrenzer een zodanige instelling heeft, dat bij een ingangssignaal, dat 10x groter is dan dat benodigd voor 10 kHz de deviatie maximaal 15 kHz is.

H. LF-ingangsspanning; De laagfrequentspanning over 150 Ohm, benodigd voor 10 kHz deviatie, is instelbaar tussen 100 en 1000 mV.

I. Niveau van brom en ruis; Tenminste 40 dB beneden een modulatie met 1 kHz bij een frequentiezwaai van 10 kHz.

2. ONTVANGER

A. frequentiebereik; 156-174 MHz. De kristalgestuurde frequenties kunnen gekozen worden binnen een 7 MHz brede band.

B. Gevoeligheid; Bij een frequentiezwaai van 10 kHz en een modulatiefrequentie van 1 kHz is de gevoeligheid van de ontvanger beter dan 1 uV, voor een S + N + D/N + D verhouding van 12 dB. Het afgegeven LF-vermogen aan de luidspreker bedraagt dan minimaal 750 mW. Meting volgens E.I.A. De signaalgenerator heeft hierbij een inwendige weerstand van 50 Ohm.

C. Ruisonderdrukking; De drempel kan worden ingesteld voor een optredende signaalruisverhouding liggend tussen 6 en 30 dB.

D. Selectiviteit; De selectiviteit is zodanig, dat bij een verstemming van 35 kHz het inkomende signaal 100 dB groter is dan voor de frequentie, waarop de ontvanger is afgestemd voor 20 dB ruisonderdrukking.

E. Spiegel- en nevenfrequenties; Het inkomende signaal, dat een gevolg is van een spiegel- of nevenfrequentie is tenminste 85 dB groter dan voor de frequentie, waarop de ontvanger is afgestemd voor 20 dB ruisonderdrukking.

F. Frequentiestabiliteit; Met een trimmer in het oscillatorcircuit wordt bij 20° C de middenfrequentie op het midden van de middenfrequent doorlaatkromme ingesteld. Bij voedingsspanningsvariaties van + of - 10% of temperatuurvariaties van - 10° C tot + 45° C varieert noch de middenfrequentie noch het midden van de middenfrequent doorlaatkromme meer dan 3 kHz.

G. Oscillatorstraling; De ontvanger oscillator wekt over de met 50 Ohm afgesloten antenneklem een maximale spanning van 1 mV op.

H. LF-karakteristiek gemeten tussen 300 en 3000 Hz wijkt minder dan + 1 en - 3 dB af van een dalende rechte lijn, die 6 dB/octaaf verloopt (1000 Hz = 0 dB).

I. Afgegeven vermogen; Het maximum LF-vermogen, gemeten bij een antennesignaal van 1 mV, gemoduleerd bij een antenne-signaal van 1 mV, gemoduleerd met 1 kHz, is op de luidsprekerklemmen meer dan 1,5 Watt bij 10% vervorming. Het brom- en ruisniveau ligt hierbij 40 dB lager.

 

Speciaal voor gebruik aan boord van zeeschepen zijn de zendontvangers HTC 2305 A en B ook leverbaar in de uitvoering;

 HTC 2305 D en C, voor semi-permanente opstelling, waarbij de zendontvangers met hun voedingsapparaat in een druipwaterdichte kast zijn ondergebracht.

 

 

De buizenbezetting van de HTC 2305 Marifoon is als volgt:

B 1 = QQE03/12 B13 = EF91
B 2 = QQE03/12 B14 = ECH81
B 3 = EL90 B15 = EF91
B 4 = EL90 B16 = EF91
B 5 = EF91 B17 = EF91
B 6 = EK90 B18 = EF91
B 7 = EK90 B19 = ECC81
B 8 = ECC81 B20 = EL90
B 9 = ECC81 B21 = ECC81
B10 = ECC81 B22 = ECC81
B11 = E88CC B23 = EF95
B12 = EF95

Normaliter werden door Van der Heem in de zestiger jaren uitsluitend Philips buizen gebruikt. Als men nu andere merken of Amerikaanse equivalenten aantreft, dan is dat gebeurd bij reparatie door service bedrijven als bijvoorbeeld Radio Holland.

Het schema komt binnenkort beschikbaar in digitale vorm.

VDH