Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 111

    Export Radio ontvangtoestel 

1934

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom.  

Onderstaande tekst komt uit; ĎHet Nieuws van den dag voor Nederlands IndiŽí 15 mei 1934:

Een Nieuw Erres-Toestel

 De Erres  K.Y. 111.

De Erres-fabrieken uit Den Haag hebben een nieuw toestel geconstrueerd, de Erres K.Y. 111.

Dit toestel is de vervolmaking van zijn voorganger, de K.Y. 108 (de Luxe). De K.Y. 111 is een vierlamps ontvanger (inclusief gelijkricht-lamp) met terugkoppeling en twee afzonderlijk afstembare kringen. De bijzondere eigenschappen van dit apparaat zijn in de allereerste plaats te danken aan het feit, dat drie nieuwe lamp typen gebruikt zijn.

Als hoogfrequent-lamp is hier de hoogfrequent-penthode E446 gekozen, welke naast een krachtige hoogfrequent-versterking een buitengewone selectiviteit waarborgt door haar hoogen inwendigen weerstand. In de detector-trap is eveneens gebruik gemaakt van een E446, gevolgd door een trap weerstand-versterking.

In de eerste plaats wordt hierdoor op alle golven van de langste boven 200 m tot de kortste onder 12 m een soepele instelling op den rand van genereeren verzekerd.

Een nauwkeurigen instelling op den rand van genereeren wordt ook nog bevorderd, doordat bij de K.Y. 111 de terugkoppelcondensator van een fijnregeling voorzien is. Door gebruik van de weerstandkoppeling is er geen spoor van z.g. randgehuil.

Een tweede voordeel is gelegen in de krachtige weergave der allerlaagste muzikale tonen, welke bij transformator-versterking steeds een aanzienlijke verzwakking ondergaan.

Een derde voordeel is de geringe kans op service, die de weerstand-koppeling biedt boven de transformator-koppeling. Als eind-lamp is de penthode E443H gebruikt, welke met 9 Watt vermogen voor een krachtige weergave zorgt. (5 Watt output-energie).

Bijzondere zorg is besteed aan de spoelen, welke gespatieerd gewikkeld en volkomen afgeschermd zijn . Een verfijnd detail is de afscherming van verbindingen uit de spoelen naar de toppen van de lampen, waardoor elke handgevoeligheid, straling of valsche koppeling vermeden is.

De K.Y. 111 is in z.g. classic-vorm gebouwd, waardoor het geheel aan stevigheid gewonnen heeft en de kans op storingen verminderd is.

Een prima weergave wordt verzekerd door den ingebouwden electro-dynamischen luidspreker. Ook aan het uiterlijk is bijzondere zorg besteed. Het apparaat is gebouwd in een sierlijk gepolitoerd noten-kastje naar ontwerp van den kunstenaar Otto van Tussenbroek.

Luidspreker-motief en schaalvenster zijn in bakeliet uitgevoerd.

 .

 

Bovenstaande advertentie uit: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ, 12 mei 1934.

Bovenstaande advertentie uit: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ, 30 mei 1934.

Bovenstaande advertentie uit: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ, 21 december 1934.

Bovenstaande advertentie uit: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ, 27 augustus 1935.

Voor meer info over de door Lindeteves-Stokvis naar Nederlandsch IndiŽ geleverde toestellen, zie: 

ERRES in Nederlandsch IndiŽ

VDH