Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 117

      Radio ontvangtoestel       

1932

Driekrings radio ontvangtoestel met éénknops afstemming, voor wisselstroom. 

In het tijdschrift 'Radio Expres' No. 37, verscheen 9 september 1932 het volgende artikel: 

(spelling anno 1932)

ERRES KY 116, 117 en 118.

De N.V. Handelmij. R.S. Stokvis en Zonen, R'dam, heeft de bekende Erres KY toestellen van de allernieuwste snufjes en verbeteringen voorzien, zoodat zij op één lijn zijn te stellen met de beste, dat in de overeenkomstige prijsklasse geleverd kan worden. Uiterlijk voornaam-eenvoudig, zonder ongemotiveerde versieringen, gaat er in elk milieu een rustige bekoring van uit. De vorm-ontwerpen zijn van den bekenden kunstenaar Otto van Tussenbroek.

De KY 116 is een 4-lamps apparaat in eiken kast met eenknopsafstemming en 3 afgestemde kringen, die door buitengewone verliesvrijheid het toestel uiterst selectief maken. De antenne wordt via een zeer kleinen condensator gekoppeld met een bandfilter in den roosterkring van de eerste hoogfrequentlamp. Door gebruik van royaal gedimensioneerde, op glazen buizen gewikkelde en zorgvuldig afgeschermde spoelen, is een uiterste verliesvrijheid en daardoor groote selectiviteit bereikt. Een dergelijke kring bevindt zich ook in de plaatketen van de eerste hoogfrequentlamp, de nieuwe goudgespoten E462.

De 3 kringen worden afgestemd door middel van een in een afschermbak geplaatsten drievoudigen condensator, geisoleerd met het speciale dempingsvrije isolatiemateriaal Isolantite. De onderdelen voldoen aan zeer hooge eischen. De zelfinductie van de 3 spoelen verschilt onderling niet meer dan 1/8 %, terwijl de drie gekoppelde condensatoren binnen ½ % nauwkeurig gelijk oploopen. In den plaatkring van de tweede hoogfrequentlamp E462 bevindt zich een speciale smoorspoel-condensator-koppeling, welke o.a. de dalende versterkingskarakteristiek van de eerste hoogfrequentlamp compenseert, waardoor een gelijkmatige gevoeligheid over het geheele golfbereik van het apparaat ontstaat. De detector E428 werkt met roosterdetectie en is via een laagfrequenttransformator 1:3 gekoppeld met de krachtpentode C443, welke een brillante weergave van het hooge register waarborgt. Via een smoorspoel-condensatorkoppeling is de ingebouwde magnetische luidspreker aangesloten, welks weergavekarakteristiek die van een dynamischen luidspreker evenaart, doch het voordeel eener grootere gevoeligheid bezit.

De eenvoudige bediening bepaalt zich tot afstemming met den middelsten knop, terwijl de linkerknop een gecombineerden volumeregelaar-golfschakelaar bedient; geheel naar links ontvangt men met maximum geluidsterkte op lange golf; naar rechts vermindert het volume, totdat bij minimum volume de omschakeling van lang op kort plaats vindt. De rechterknop is de aan- en uitschakelaar, doch tevens ook een toonregelaar, waarmee naar wensch een grooter of kleiner deel van de hooge tonen afgesneden kan worden, waarmede dus tevens interferentietonen en, bij gebruik als gramofoonversterker, naaldgeruisch uitgefilterd kunnen worden. Het apparaat bezit een aaneensluitend golfbereik van 150-2000 meter.

**

Hetzelfde apparaat met ingebouwden electrodynamischen luidspreker met permanente staalmagneet, uitgevoerd als een staand meubeltje, draagt de type-aanduiding KY 117.

De KY 118 is een geheel overeenkomstig apparaat als de KY 116, maar voor aansluiting op gelijkstroomnetten, met 4 indirect verhitte 20 Volts gelijkstroomlampen. De weerstandlamp 1928 houdt daarbij den stroom bij spanningsschommelingen constant op 180 mA. Door een filtersysteem van ruim gedimensioneerde smoorspoelen en condensatoren is absolute bromvrijheid verzekerd.

Met electro-dynamischen luidspreker, gebouwd in een staand meubel, draagt dit toestel de type-aanduiding KY 118.

 

Bovenstaande advertentie stond in: het 'Algemeen Handelsblad' van 13 oktober 1932.

Service informatie (schema) van de KY 117 is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH