Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 142

     Radio ontvangtoestel 

1934

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

In het blad Radio Expres Nr. 49 van 7 december 1934, verscheen het volgende artikel in de rubriek 'Wat is er nieuws aan Toestellen en Onderdeelen?':

Erres omroepontvanger  KY 142. - Behalve de apparaten der goedkoopste prijsklasse, zijn de ontvangtoestellen der N.V. R.S. Stokvis en Zonen te Rotterdam dit jaar alle superheterodynes, waarin de meest moderne schakelingen met de octode als menglamp zijn toegepast.

De KY 142 is uitgerust met octode, varipenthode-middenfrequentlamp, binode als 2e detector en 9 watt penthode-eindlamp. Het apparaat bezit twee, een afstembaar bandfilter vormende hoogfrequentkringen en twee middenfrequent-bandfilters, dus vier afgestemde middenfrequentkringen. De binode levert tevens de noodige gelijkspanning voor automatische sterkteregeling op octode en middenfrequentlamp. Met deze middelen is een uiterst selectief toestel verkregen met zeer effectieve automatische regeling en sluieringscompensatie.

Het toestel is voorzien van "zichtbare afstemming" met behulp van een neonlampje, waarin de lichtzuil langer wordt naar mate men tot de afstemming nadert. Men heeft de beschikking over een verlichte afstemschaal met stationsnamen, waarop ruitvormige figuurtjes zeer nauwkeurig de instelling aangeven. Geluidloos, met sterkteregeling op nul, kan men een bepaalden zender opzoeken en met behulp van den ruitvormigen indicator en het neonlicht precies er op afstemmen om pas daarna het geluid hoorbaar te maken. Juist in afstemming gebracht, is er practisch geen achtergrondgeruisch en een minimum aan storingen. De rustige werking is dan opvallend.

Uit een oogpunt van toonkwaliteit is het toestel ook uitstekend, waartoe de ingebouwde bekrachtigde luidspreker stellig bijdraagt en ook de deugdelijke constructie van de kast.

Wij hebben onlangs een korte beschrijving gegeven van de fabriek en de daar toegepaste werkmethoden, waar deze Nederlandsch fabrikaat ontvangtoestellen worden gemaakt en wij mogen zeggen, dat zij - in hun prijsklasse - in alle opzichten een zeer goed figuur maken.

Dezelfde super wordt n.l. ook in eenvoudiger uitvoering, zonder zichtbare afstemming en met kleinere eindlamp gemaakt als KY 136, terwijl er aan den anderen kant een duurdere luxe-editie van bestaat, de KY 137, welke laatste toestel een derde golfbereik bezit, dat loopt van 20-60 meter.

.

Buizenbezetting: AF2, AK1, E444, E443H, 4662 en 1823.

Het toestel is nagenoeg gelijk aan de KY 137, maar mist het korte-golfbereik. 

Het schema is hier te downloaden als PDF-file.

VDH