Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 149

      Radio ontvangtoestel       

1935

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

In het tijdschrift 'Radio Centrum' verscheen de volgende bespreking (spelling anno 1935);

Erres KY 149

Deze superheterodyne bestrijkt het geheele golfgebied van 14,0 tot 2030 meter, met slechts n hiaat tusschen 560 en 835 meter. Dit gebied is in vijf stukken verdeeld, die elkaar, op de genoemde uitzondering tusschen midden en lange golven na, eenige meters overlappen. Het hiaat ligt ter weerszijden van de golflengte van de middenfrequent versterker. Deze kan natuurlijk niet ontvangen orden.

Een bijzonderheid van dit toestel in vergelijking met de tot nu toe besprokenen is, dat er een fijnregelknop op de afstemming aanwezig is. Hierdoor wordt vooral het zoeken en instellen van K.G. stations vergemakkelijkt.

Wat het schema betreft, het volgende: Vr de menglamp L2 is een h.f. varipenthode AF3 als hoogfrequent-versterker (L1) geschakeld. Daardoor wordt de vrselectie zoodanig vergroot, dat storingen of hinderlijke verschijnselen door spiegels sterk worden verminderd. Dit is direct merkbaar bij K.G. ontvangst waarbij een zender al zeer sterk moet doorkomen om op twee afstemmingen hoorbaar te worden. Bovendien is het menglampgeruisch door de extra voorversterking zeer laag. Deze eerste versterkingtrap wordt automatisch geregeld door de volle diode gelijkspanning via de afvlakweerstanden R12 en R20. De antennekringen zijn speciaal ontworpen met het oog op frequentie onafhankelijke opslingering, blinde plekken, enz. De menglamp is een octode (AK2).

Hieronder volgt een tabel, waarin naast elkaar zijn opgenomen frequentie, gevoeligheid, bandbreedte, resp. bij 10, 100- en 1000-voudig signaal, benevens de schaalaflezing van den wijzer.
Frequentie Gevoeligheid Bandbreedte in kc/s Schaal
10 x 100 x 1000 x
           
150 kc/s 4,3 V 8,2 14,8 22,8 2005 m
225 3 8,8 15 23,6 1333
300 2,2 8,9 18 26,4 1000
600 kc/s 9,5 V 9,8 15 23 500 m
1000 4,9 10 18 24 300
1400 3,6 10,7 16 26,5 214
1500 kc/s 4,7 V       200 m
2400 2,5       125
3600 2       83,3
3600 9 V       83,2 m
6000 4,6       49,9
8000 3,8       37,5
8000 kc/s 50 V       37,2 m
10000 20       30
20000 10       15

In ieder bereik van de golflengteschakelaar zijn drie metingen verricht. De getallen wijzen uit, dat de ontvanger gevoeliger is voor de ontvangst van de zelfde frequentie met kleine condensator en groote spoel, dan met groote condensator en kleine spoel. Vooral op het K.G. is het verschil groot. 

Aquarel geschilderd door P. v.d. Hem, genaamd "Leve de ERRES radio", met op de achtergrond een KY 149.

Eenvoudige service-doc. incl. schema is hier te downloaden als PDF-file.

VDH