Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 165

      Radio ontvangtoestel       

1937

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

Dit toestel maakt deel uit van de serie KY 165, KY 166, KY 167, KY 168 en het supertoestel de KY 169

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf: 16 - 53 m
Middengolf: 190 - 580 m
Lange golf: 725 - 2000 m
Buizen: EK2 mengbuis-oscillator
EF5 m.f. versterker
EBL1 detector - eindbuis
1823 gelijkrichter
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 110 kHz
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: 110 - 250 V
Afmetingen: Breedte
Hoogte
Diepte
Gewicht:
Prijs: f 127,-

 

Met dank aan Paul Bolt (NVHR) voor het beschikbaar stellen van de afbeelding (folder).

Wat het publiek van ERRES denkt

Of meneer C.J. Tuyn uit de Copernicuslaan in Den Haag ook tevreden is over zijn Erres-radio? Hees & Co. leverde hem in 1937 een spiksplinternieuwe Erres KY 165. Nu, in 1954, na 17 jaren dus, speelt deze radio nog. En hoe! Lees dat maar eens in de brief die de heer Tuyn aan onze directie schreef:

Ondergetekende heeft op 28 Augustus 1937 een radiotoestel "Erres KY 165 nummer 1682"gekocht bij N.V. Hees en Co., Den Haag. Hierbij wil ondergetekende verklaren, dat hij tot Mei 1954, hetzelfde toestel nog in gebruik heeft en er zeer tevreden over is. Slechts eenmaal is er een kleine reparatie aan geweest, wat slechts een paar gulden kosten was. Het toestel is in de oorlog voor langere tijd onder de grond bewaard gebleven, dus begrijpt u wel, dat ondergetekende zeer voldaan was dat het na die tijd nog zo goed speelde en het geluid was gebleven als bij aankoop.

Dit schrijven richt ondergetekende tot u om u zijn compliment te betuigen. Wilt u bovenstaand schrijven in de courant vermelden, dan geeft ondergetekende zijn volle toestemming.

                                                                                                                  Hoogachtend,  C.J. Tuyn.

(oorspronkelijke bron: Erres Express. Ook geplaatst in 'het V.D.H.-tje van 14 augustus 1954))

Schema + onderdelenlijst is hier te downloaden als PDF.

Gebruiksaanwijzing KY 165.

VDH