Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 196

      Radio ontvangtoestel       

1940

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

Dit toestel heeft een bijzonder 'Erres stationskiezer', speciaal voor de twee Hilversums.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf: 13 - 51 m
Middengolf: 175 - 580 m
Lange golf:  750 - 2.000 m
Buizen: ECH3 mengbuis-oscillator
ECH4 mf + lf-versterker
EBL1 detector + eindbuis
1823 gelijkrichter
4662 neon-afstemindicator
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 106 kHz
Gevoeligheid: 10 ÁV
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: 110 - 250 Volt
Afmetingen: Breedte: 56 cm
Hoogte:  35 cm
Diepte:   25 cm
Gewicht:
Prijs: f  157,50
KY 196B f  150,00 heeft andere buizen bezetting, zie onder.

De ERRES folder uit 1940 vermeldt het volgende:

HET  TOESTEL  MET  DE IDEALE  AUTOMATISCHE  STATIONSKIEZER

Uit de practijk is gebleken, dat men de allergrootste waarde hecht aan eenvoudige, automatische afstemming, vooral wat betreft het inschakelen van de beide Nederlandse zenders. In de Erres stationskiezer is dit belichaamd; door draaien aan een knop worden automatisch, na elkaar, de Nederlandse stations ingeschakeld en bij verder draaien de drie golfbereiken. Door de knop eenvoudig uit te trekken, kan men elk gewenst station kiezen, hetgeen nog vergemakkelijkt wordt door de grote, duidelijk stationsschaal van dit apparaat. 

KY 196. Bij dit toestel werd, door de nieuwste lamptypen, het lage stroomverbruik der eenvoudige apparaten behouden, doch de prestaties evenaren die van toestellen met meer lampen en groter stroomverbruik. De technische gegevens zijn:

1. Superheterodyne ontvanger met combinatieschakeling - 2. Lampen ECH3 - ECH4 - EBL1 - 1823 - 3. Golfbereik- schakelaar voor drie golfbereiken, n.l. 13-51 m; 175-580 m; en 750-2000 m en twee standen voor het kiezen van een der Nederlandse uitzendingen - 4. Grote gevoeligheid (ca. 10 ÁV) - Variabele selectiviteit en toonregeling, omschakelbaar in vier standen (octaafschakelaar) - 6. Twee trek-druk-knoppen voor de bediening van de afstemming, golfschakelaar met stationskiezer, octaafschakelaar en volumeregelaar - 7. Laagfrequent-versterking met tegen- koppeling, waarbij het niveau van de lage en hoge tonen in de juiste verhouding gecorrigeerd wordt - 8. Gramofoon- schakelaar - 9. Stationsschaal met vergrote slaglengte van de aanwijsnaald - 10. Physiologische volumeregeling - 11. Attractieve indicatie voor de golfbereiken en de Nederlandse programma's - 12. Zichtbare afstemming met neon- indicator - 13. Aansluiting voor gramofoonopnemer en extra luidspreker - 14. Gering stroomverbruik - 15. Geschikt voor zes verschillende netspanningen - 16. Permanent dynamische luidspreker met 21 cm conus - 17. Gepolitoerde kast met verguld sierraam en bijzonder goede acoustische eigenschappen.

Ook leverbaar als batterijtoestel:

KY 196B - thans met spaarschakelaar. Dit is een batterijtoestel, dat over zeer goede eigenschappen beschikt, dank zij gebruikmaking van de nieuwste lamptypen en een zeer gevoelige permanent-dynamische luidspreker. Het apparaat is van een spaarschakeling voorzien, waardoor het anodestroomverbruik tot op de helft kan worden teruggebracht. De schaalverlichting kan met een drukknop worden ingeschakeld. Lampen: KCH1 - KF3 - KBC1 - KL5.

Met dank aan Paul Bolt (NVHR) voor het beschikbaar stellen van de ERRES folder.

Bovenstaande advertentie is op 2 oktober 1940 geplaatst in een Utrechtse krant.

VDH