Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 415

      Radio ontvangtoestel       

1941

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne en reflex principe. 

Het reflex principe wil zeggen dat één buis tweemaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld eenmaal voor hoogfrequent versterking en eenmaal voor laagfrequent versterking. In dit geval wordt het penthode-deel van de EBL1 tweemaal gebruikt, nl. zowel voor middenfrequentversterking als voor laagfrequent eindbuis. Op deze manier kon met een minimum aan buizen, drie stuks, een volwaardige superheterodyne ontvanger worden gebouwd.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf: 13 - 51 m
Middengolf: 175 - 580 m
Lange golf: 750 - 2000 m
Buizen: ECH3 mengbuis-oscillator
EBL1 detector - m.f. versterker - eindbuis
1823 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 106 kHz
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: 127 + 220 Volt
Afmetingen: Breedte:
Hoogte:
Diepte:
Gewicht:
Prijs: f 140,-

.

Van de hand van Ir, J. Roorda verscheen in 'De V.D.H. omroep' nr. 28 van 23 december 1941, een artikeltje waarin hij de ontwikkeling op radiogebied in 1941 beschreef. Hier een stukje daaruit, betrekkenig hebbende op de KY 415:

Van de vele ontwerpen die in de loop van het jaar door Laboratorium en Constructiebureau in studie en ontwikkeling zijn genomen, zijn de verschillende ontwerpen van radiotoestellen geheel gereed gekomen en in fabricage gebracht. Daarbij zijn twee ontwerpen, die nieuwigheden bevatten van zodanige aard, dat daaraan bijzondere aandacht mag worden besteed.

In de eerste plaatst is dat het toestel KY 415. De grondgedachte bij het ontwerpen van dit toestel is geweest: het aantal lampen tot een minimum terug te brengen zonder daarbij de goede werking van het toestel te schaden. De oplossing is gevonden door een en dezelfde lamp te gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Het is duidelijk, dat daardoor moeilijkheden ontstaan, die uit de weg moeten worden geruimd. Dit is volkomen gelukt, zodat wij met de KY 415 over een toestel beschikken, dat in het gebruik zeer economisch is. 

(Het andere toestel is de KY 418)

 

Service doc. is hier te downloaden, als PDF-file.

 

VDH