Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 418       

Radio ontvangtoestel

1941

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

Dit toestel is elektrisch gelijk aan de Philips 974A en de Mediator M165A, met uitzondering van de luidspreker de voedingstrafo en netaansluiting. Alle drie de toestellen zijn ontworpen door Van der Heem. In de KY 418 werd een luidspreker met permanente magneet gebruikt, in de Philips 974A en de Mediator M165A een luidspreker met bekrachtiging d.m.v. een veldspoel.

Van de hand van Ir. J. Roorda verscheen in 'De V.D.H. omroep' nr. 28 van 23 december 1941, een artikeltje waarin hij de ontwikkeling op radiogebied in 1941 beschreef. Hier een stukje daaruit, betrekking hebbende op de KY 418:

Van de vele ontwerpen die in de loop van het jaar door Laboratorium en Constructiebureau in studie en ontwikkeling zijn genomen, zijn de verschillende ontwerpen van radiotoestellen geheel gereed gekomen en in fabricage gebracht. Daarbij zijn twee ontwerpen, die nieuwigheden bevatten van zodanige aard, dat daaraan bijzondere aandacht mag worden besteed.

Een probleem, dat bij het ontwerpen van radiotoestellen in het centrum der belangstelling heeft gestaan, was het vergemakkelijken van de afstemming op de kortegolf stations. Met de normaal gebruikelijke afstemmiddelen eist dit van den toestelgebruiker een grote vaardigheid en soms een groot geduld om behoorlijke ontvangst te krijgen. Om daaraan tegemoet te komen hebben wij een afstemstelsel ontwikkeld en uitgewerkt, waarmede het mogelijk is althans op de belangrijkste kortegolf stations met evenveel gemak en met even grote zekerheid af te stemmen als men bij het afstemmen van de midden- en langegolf stations reeds gewend was. Dit stelsel is toegepast in de KY 418, die binnenkort in productie komt.

(Het andere toestel is de KY 415)

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf: 13 - 43 m
Middengolf: 180 - 580 m
Lange golf: 700 - 2100 m
Buizen: EF 22 h.f.  versterker
ECH21 mengbuis-oscillator
ECH21 m.f. + l.f. versterker
EBL21 detector-eindbuis
EM4 afstemindicator
1823 gelijkrichtbuis  (Mediator= 506)
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 468 kHz   
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: 127 + 220 Volt
Verbruik: ca. 75 Watt
Afmetingen: Breedte: 615 mm
Hoogte:  428 mm
Diepte:   295 mm
Gewicht: 21,5 kg.
Prijs: f 360,--

.

*

Met dank aan Gerrit Noordink voor bovenstaande 2 foto's.

*

*

Dit toestel komt in Nederlandse verzamelingen bijna niet voor, omdat de gehele productie eind 1941 door de Duitsers is opgekocht voor hun Ostspendeproject.

De Mediator M165 is qua uiterlijk ook gelijk aan de KY 418, de Philips 974A heeft een ander uiterlijk en ook een andere voedingstrafo, voor 6 netspanningen i.p.v. twee.

Service doc. KY 418 is hier te downloaden, als PDF-file.

Uitgebreide service doc. met afregelgegevens v.d. 974A is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH