Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 466

     Radio ontvangtoestel       

1946

Ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

Op 1 november 1946 is de ERRES KY 466 in productie gegaan. Naast de binnenlandse markt was dit toestel o.a. ook bestemd voor Zwitserland en Noorwegen. De KY 466 vertoont grote gelijkenis met zijn kleinere broertje de KY 465. De KY 466 heeft 2 buizen méér, n.l. een EM4 als afstemindicator en een EF22 als extra h.f. versterker, door deze extra EF22 is het toestel aanzienlijk gevoeliger en daardoor beter in staat buitenlandse zenders te ontvangen. Ook kan het binnenlandse zenders op een zeer kleine (binnen-) antenne ontvangen.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf: 14 - 51 m
Middengolf: 180 - 575 m
Lange golf: 750 - 2000 m
Buizen: EF22 h.f. versterker
ECH21 mengbuis-oscillator
ECH21 m.f. versterkers - l.f. versterker
EBL21 eindbuis
EM4 afstemindicator
AZ1 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 452 kHz nominaal
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 145, 200, 220 en 245 Volt
Afmetingen: Breedte 510 mm
Hoogte 322 mm
Diepte 245 mm
Gewicht: 11,5 kg
Prijs: f 367,50 later: f 392,50

Na een aantal rustige oorlogsjaren, althans wat radioproductie betreft, kwam in 1945 alleen de KY 457 uit. Een jaar later, in 1946,werd de KY 465 in grote aantallen geproduceerd, evenals zijn grotere broer de KY 466. Beide typen werden na een aanloopperiode, met zo'n 1000 stuks per week gefabriceerd.

Ook is in 1946 het grotere en luxueuzere toestel de KY 467 gepland, maar dit is waarschijnlijk nooit op de markt gekomen. 

 

*

*

De bovenstaande 3 foto's zijn afkomstig van Kees van Dijke's Radioverzameling.

(zie: www.kvdijke.radiocollection.net/nl/ )

*

De sfeervolle foto hierboven is van Frans Wollebrants, zoals geplaatst op zijn blog; Zand in je hand , het daarbij geplaatste verhaal is zeer lezenswaardig. Een echt retro verhaal! Ook de originele ca. 65 jaar oude verpakking, zie onder, is nog aanwezig.

*

Service-doc. incl. schema kunt u hier downloaden als PDF-file.

VDH