Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

ERRES  KY 488

Radio ontvangtoestel 

1949

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

 In 1948 zijn er door Van der Heem vier nieuwe radio-ontvangtoestellen uitgebracht, de KY 483, KY 485, KY 486 en KY 487. Deze toestellen zijn van 1948 t/m begin 1950 in productie geweest. In 1949 kwam de eveneens voor 1948 geplande KY 488 op de markt.

 In de loop van 1950 kwam een geheel nieuwe serie toestellen op de markt; KY 504, KY 505, KY 506, KY 507, KY 508 en de zeer fraaie KY 509. Deze hadden een door Van der Heem geproduceerde luidspreker.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: korte golf I: 13 - 27 m
korte golf II: 21 - 76 m
korte golf III: 68 - 206 m  (Visserijgolf)
middengolf: 180 - 580 m
lange golf: 740 - 2060 m
Buizen: ECH21 mengbuis-oscillator
ECH21 m.f.versterker + fase-omkeerbuis
EF22 l.f. versterker
EBL21  2x balans-eindversterker + detector
EM4 afstemindicator
AZ4 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.: KG: 1, MG & LG: 2 (bandfilter)
Afgestemde m.f.: 2 + 3
Middenfrequentie: 452 kHz
Gevoeligheid: < 20 ÁV
Uitgangsvermogen: 8 Watt bij 5% vervorming, gemeten bij 400 Hz
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 145, 200, 220 en 245 Volt
Afmetingen: Breedte: 600 mm
Hoogte:  357 mm
Diepte:   280 mm
Gewicht: 17,5 kG (bruto: 25,6 kg)
Prijs: f  495,--

 Hieronder delen uit de folder:  (RA 21-3-'49)

De roem van de klassieke Griekse beeldhouwkunst is 2000 jaar oud, van Erres radio ruim 20 jaar. Deze 20 jaren zijn echter voldoende geweest om de naam Erres een klassieke plaats te geven in de geschiedenis van de Nederlandse radio-industrie.

Reeds in 1926 streefden de ontwerpers van de Erres-toestellen - Van der Heem N.V. - er naar, een aantrekkelijke harmonieuze vorm te combineren met fraaie geluidsweergave.

Dit streven naar schoonheid van vorm en geluid is in de loop der jaren onveranderd gebleven. Daardoor is elke Erres radio een kostbaar bezit, dat ook na jaren nog aan alle verlangens voldoet.

Gelijke tred houdend met de snelle ontwikkeling der radio-techniek, werd ook elk Erres toestel technisch steeds meer geperfectioneerd. Thans hebben de ontwerpers een Erres toestel geconstrueerd, dat aan de allerhoogste eisen voldoet en het maximum biedt, dat met de huidige stand der techniek te bereiken is.

Enkele bijzondere eigenschappen van dit prachtige toestel, waaronder, naast de 5 golfbereiken, de zgn. "all wave", vooral het grote eindvermogen (8 Watt) en de grote gevoelige luidspreker het meest opvallen, zullen hieronder nog nader worden toegelicht.

Groot eindvermogen (8 Watt) hetgeen betekent, dat dit toestel een zeer grote energiereserve heeft, waardoor onder normale omstandigheden een zeer zuivere geluidskwaliteit gewaarborgd wordt.

Op de 5 golfbereiken, gaande van 13 tot 2000 meter, kan op eenvoudige wijze, snel en zuiver worden afgestemd. Het bekende "magic eye" (afstemoog), de gekozen vertraging in de afstemming en het vliegwiel, zijn hierbij vernuftige hulpmiddelen.

Een aantrekkelijk verdienste van de KY 488 is, dat ook de visserijband van 70 - 200 meter is opgenomen. Dit laatste betekent voor hen, die zeevarende verwanten hebben, een prachtige aanwinst. Ook voor al degenen, die iets bijzonders op prijs stellen, zal de mogelijkheid om contact met zeevarenden te hebben, een attractie vormen.

Op dit toestel kunnen meer luidsprekers worden ingeschakeld, waarbij eventueel de luidspreker in het toestel kan worden uitgeschakeld.

Dat bij het ontwerpen van de KY 488 niets is nagelaten om tot een perfect resultaat te komen, wordt eveneens bewezen door de 7 lampen.

De aesthetisch zeer verzorgde houten kast en de schitterende acoustische eigenschappen maken dit toestel tot een wel zeer waardevol bezit.

TECHNISCHE  GEGEVENS:

Zeer gevoelige ontvanger voor korte golf, visserij-bereik, middengolf en lange golf. De vliegwielafstemming en de grote vertraging maken het mogelijk, zowel op de korte golven als op de middengolf zuiver en snel te kunnen afstemmen.

 1. Superheterodyne ontvanger met bandfilteringang voor midden- en lange golf. (Drie afgestemde kringen)
 2. Vijf golfbereiken nl. het kortegolfbereik I van 13-26 m, kortegolfbereik II van 20-75 m, visserij-bereik, van 70-200 m, middengolf van 190-580 m, lange golf van 700-2000 m.
 3. Lampen: ECH21, ECH21, EF22, EBL21, EBL21, EM4 en AZ4.
 4. Grote gevoeligheid.
 5. Verend opgestelde afstemcondensator ter vermijding van microfonie.
 6. Regelbare selectiviteit. Middenfrequentgedeelte met vijf afgestemde kringen, waardoor zeer selectief ten opzichte van naastliggende sterke zenders.
 7. Balansuitgangstrap, die 8 Watt laagfrequente energie kan afgeven
 8. Continu regelbare toonregeling.
 9. Tegenkoppeling ter onderdrukking van vervorming en ter compensatie van de gehoorgevoeligheid.
 10. Zeer gevoelige en teven electrodynamische luidspreker met klankverstrooier.
 11. Knop voor het omschakelen van radio op gramofoon.
 12. Grote gevoeligheid in de stand: gramofoon (40 milli Volt), waardoor grote reserve in versterking.
 13. Een schakelaar om bij gebruik van een extra luidspreker de ingebouwde luidspreker uit te schakelen.
 14. Aansluiting voor extra luidsprekers.
 15. Vliegwiel voor het snel verplaatsen van de afstemwijzer.
 16. Afstemmechanisme met grote vertraging.
 17. Afstemindicatie door middel van een kathode straalbuisje.
 18. Uitstekende acoustiek van de kast.
 19. Veiligheidscontact.
 20. Temperatuurzekering.

*

Afbeelding uit boven genoemde folder

**

.

Klik hier voor een grotere afbeelding.

*

*

*

Klik hier voor een grotere afbeelding.

*

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In dit toestel zijn de oude zwarte condensatoren, de zogenaamde 'teerknollen', reeds vervangen.

*

Klik hier voor een grotere afbeelding.

De stationsnamenschaal heeft de 'nieuwe indeling' die op 15 maart 1950 inging.

Meer info over de gewijzigde golflengten, zie hier.

***

Een zeer beperkt aantal toestellen had ook een FM-gedeelte ingebouwd. In Nederland waren in 1949 enkel nog op beperkte schaal proefuitzendingen, zoals de Scheveningse zender op 94 MHz. Luisteraars in het Oosten van het land, konden in sommige gevallen luisteren naar Duitse FM-zenders.

Een simpele gebruiksaanwijzing (als intern bericht), is hier te downloaden als PDF-file.

*

Service doc. van de KY 488 is hier te downloaden, als PDF-file. 

VDH