Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 517   

       Radio ontvangtoestel         

1951

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

In 1951 werden door Van der Heem een zevental nieuwe radio's uitgebracht; de KY 513, KY 514, KY 515, KY 516, KY 517, KY 518 en de KY 518M (Maritiem).

Algemene Gegevens
Golfbereiken: lange golf: 950 - 2000 m
middengolf: 175 - 580 m
korte golf I: 11 - 21 m
Bandspreiding: korte golf II: 23,8 - 26,6 m en 30,1 - 32 m
"           korte golf III: 40,5 - 50,5 m
Buizen: ECH42 mengbuis-oscillator
EBF80 m.f. versterker-detector- en AVC-diode
ECC40 l.f. versterker
EL41 eindversterker
EM34 afstemindicator
AZ41 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.: 2 + 2
Middenfrequentie: 452 kHz nominaal
Gevoeligheid: <  20 ĶV
Uitgangsvermogen: 2,8 W bij 5% vervorming, gemeten bij 400 Hz
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 145, 200, 220 en 245 Volt
Afmetingen: Breedte 580 mm
Hoogte 350 mm
Diepte 216 mm
Gewicht: ca. 11 kg
Prijs: f 450,-

In het personeelsblad het VDH-tje van 18 augustus 1951 stond het volgende artikel;

KY 517  EEN  NIEUWE  ERRES

Wij hebben deze week het genoegen gehad enige tijd te kunnen luisteren naar een symphonie van Rhimsky Korssakov. Let wel, het genoegen, want deze brillante muziek werd voortgebracht door een nieuw toestel, de ERRES KY 517.

Wijn bij VDH plegen de nieuwe toestellen te zien verschijnen met de regelmaat der seizoenen. Het wordt najaar en dus is er iets nieuws onder de zon. Elke keer weer is er die spanning: hoe zal het nieuwe type het doen, hoe zal de indruk van het publiek zijn, zal het toestel een succesnummer worden?

Het antwoord op al deze vragen is nu nog niet te geven. De KY 517 is pas in productie gekomen en dus kan over het commerciŽle nog niet geoordeeld worden. De tijd zal moeten leren of de schone belofte, die dit toestel inhoudt, zal worden ingelost.

Maar, en dit dient met nadruk gezegd, er is alle reden om van de KY 517 grote verwachtingen te hebben. Een radiotoestel is in de eerste plaats een muziekinstrument: de geluidsweergave moet dus zo natuurgetrouw mogelijk zijn. Wat dat betreft voldoet de KY 517 aan zeer hoge eisen. Het verwende oor kan hier bevrediging vinden. Ook aan het uiterlijk van het toestel is grote zorg besteed. De kast wijkt, wat de vorm betreft, sterk af van de gebruikelijke modellen. Hij is breed, ondiep en enigszins bol van vorm. Dit komt de geluidskwaliteit ten goede. De knoppen bevinden zich aan de zijkanten.

Specificatie: zie boven. 

Bandspreiding is een afstemgemak. Dank zij deze verfijning wordt de afstemming op in deze golfbereiken werkende korte golfstations aanzienlijk vereenvoudigd. De KY 517 is voorzien van een drievoudige afstemcondensator, waardoor men geen last meer heeft van de beruchte fluittoontjes, die in de kuststreek op de middengolf of in de nabijheid van de zender optreden.

Scheveningen-Radio moge van het allergrootste belang zijn voor de zeevarenden, in de huiskamer wordt de invloed van deze zender niet gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor degenen die in de buurt van de zender wonen, bijvoorbeeld Jaarsveld. Onnodig te zeggen, dat het toestel op alle golfbereiken zeer gevoelig is en dus ontvangst mogelijk maakt van alle stations die redelijk weer te geven zijn.

Een andere technische verfijning wordt gevormd door de selectiviteitsschakelaar.

 

 Service-doc. zonder schema v.d. KY 517 (+518) is hier te downloaden als PDF-file (9 MB!).

Het schema is hier te downloaden als PDF-file.

VDH