Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 538

      Radio ontvangtoestel       

1953

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

Het toestel beschikt over 2 luidsprekers; een van 21 cm en een van 17 cm. Hoge tonen zijn continu regelbaar. Selectiviteit regelbaar in 3 standen. Ingebouwde FM-dipool. Ook heeft het apparaat een physiologische volumeregeling en een aansluiting voor grammofoon en extra luidspreker

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM: 100 - 87 MHz
KG 1: 14,5 - 52 m
KG 2: 52 - 185 m   (incl. Visserij-band)
MG: 185 - 585 m
LG: 800 - 2000 m
Buizen: EC81 FM
ECH81 mengbuis-oscillator  (AM)
EBF80 m.f. versterker
EBF80 m.f. versterker
EABC80 detectors - l.f. versterker
EL84 eindbuis
EM34 afstemindicator
EZ80 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.: AM: 2,  FM:
Afgestemde m.f.: AM: 6,  FM:
Middenfrequentie: AM: 450 kHz
FM: 10,7 Mhz
Gevoeligheid: AM: < 10 ÁV
FM: <  3 ÁV
Selectiviteit: regelbaar, 3 st.: 7 - 9 - 15 kHz
Uitgangsvermogen: 3,6 Watt bij 10% vervorming, gemeten bij 400 Hz.
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Luidsprekers: 2 stuks: 21 en 17 cm
Afmetingen: Breedte: 610 mm
Hoogte:  378 mm
Diepte:   270 mm
Gewicht: 13,8 kg
Prijs: f

In het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 367, van 20 februari 1954 stond de volgende beschrijving :

DE  ERRES  KY 538

Het vlaggeschip van de huidige ERRES serie

In de serie ERRES-radiotoestellen, welke als de 'Ruimtelijke Weergave'-serie op de Radiomarkt werd ge´ntroduceerd, heeft het toestel type KY 538 onze bijzondere belangstelling gehad. Wanneer men voor het eerst voor het toestel geplaatst wordt, ziet men onmiddellijk te doen te hebben met een toestel van klasse. De combinatie van de houten kast met de bakelieten delen, zoals het raam voor de stationsschaal en het toetsenbord is zeer geslaagd.

De bediening en de bedieningsorganen zijn eenvoudig gehouden. Een toetsenbord met toetsen voor instelling van de AM-golfbereiken (inclusief de visserij-band), FM-ontvangst, Gramofoonweergave en uitschakeling, vormt te samen met twee dubbelknoppen voor afstemming, selectiviteitsregeling, volume- en toonregeling het totaal van de bedieningsorganen. Is het inschakelen en het instellen op een gewenst golfbereik al zeer eenvoudig door een enkele druk op de toets, de afstemming verloopt zowel electrisch als mechanisch zeer soepel, mede dank zij de z.g. vliegwielafstemming.

Zoals ook bij deze ontvanger, valt het ons steeds weer op dat het toepassen van grote afstemknoppen een gemak betekent, terwijl voor de minder nauwkeurige instellingen met kleinere volstaan kan worden. Ook het feit, dat de netschakelaar niet met de volumeregelaar is gekoppeld, doch gelijktijdig met de toetsen wordt bediend, maakt het de luisteraar mogelijk om bij uitschakeling de volume regeling in een bepaalde stand te laten staan.

Opvallend is de grote gevoeligheid van het toestel, welke wel zeer tot uiting komt bij afstemming op een der kortegolf-bereiken. Bij de afstemming op een der kortegolf-bereiken. Bij de afstemming op het middengolfbereik, waar het zuiver afstemmen door de daar heersende chaos van zenders, welke zich blijkbaar niet houden aan internationale afspraken wat betreft onderlinge afstand in zenderfrequentie, niet bepaald gemakkelijk is, betekent de grote gevoeligheid te samen met de effectief werkende bandbreedte-instelling, in vele gevallen een uitkomst.

Een ruisarme ingangsschakeling voor FM-ontvangst en de toepassing van een ratiodetector verzekeren een goede ontvangst van binnen ontvangstbereik liggende FM-zenders.

Aan de weergavekwaliteit is bijzondere aandacht besteed. Behalve een continu hoge tonenregeling en een druk-trek-bassschakelaar, zorgen 2 luidsprekers voor de mogelijkheid een weergavekwaliteit te verkrijgen die de meest verwende luisteraar zal bevredigen. Het bijzondere karakter van de weergave van FM-gemoduleerde golven doet zich ook bemerken bij AM-ontvangst en gramofoonweergave, dank zij de voor FM berekende schakeling waardoor hoge eisen worden gesteld aan het laag frequent versterkergedeelte.

Een ingebouwde dipoolantenne kan zowel voor AM- als voor FM-ontvangst worden benut, terwijl bij toepassing van een FM-buitenantenne, de gebruikelijke AM-antenne kan vervallen. Bij gunstige atmosferische condities kan het mogelijk zijn, met gebruikmaking van de ingebouwde dipool, buitenlandse FM-zenders te ontvangen, hetgeen bewijst, dat hier sprake is van een apparaat met bijzondere kwaliteiten. Het verschijnen van de ERRES KY 538 is ons antwoord op de vaak ongemotiveerde voorkeur van het kopend publiek voor het buitenlandse product.

Voor de belangrijkste technische gegevens van dit toestel; zie tabel (boven).

Tekst uit Engelstalige folder:

Service-doc.(zonder schema)  is hier te downloaden, als PDF-file (6,7 MB). 

 Het schema is hier te downloaden, als PDF-file (1,4 MB). 

VDH