Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

ERRES  KY 557 HFS

Radio ontvangtoestel 

1955

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM: 100 - 87 MHz
Korte golf: 14,5 - 52 m
Middengolf: 185 - 580 m
Lange golf: 1000 - 2050 m
Buizen: ECC85 FM-unit
ECH81 mengbuis-oscillator
EF89 m.f. versterker
EABC80 detectors + l.f. versterker
EL84 eindbuis
EZ80 gelijkrichtbuis
EM80 afstemindicator
Kringen: Afgestemde AM: 6
Afgestemde FM: 9
Middenfrequentie: AM:  452 kHz FM: 10,7 MHz
Gevoeligheid: MG: < 10 V FM: < 2,5 V
Uitgangsvermogen: 3,2 Watt bij 10% vervorming gemeten bij 400 Hz.
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Afmetingen: Breedte: 605 mm
Hoogte:  373 mm
Diepte:   245 mm
Gewicht: 12,8 kg
Prijs: f 399,- compleet met HFS hifi-luidspreker
HFS staat voor: High Fidelity Set

Het volgende artikel verscheen op 1 oktober 1955, in het personeelsblad 'het V.D.H.-tje':.

Wat maken wij?

DE  KY  557 - H.F.S.

Pronkstuk  van  onze  radioserie

Een belangrijke stap naar de perfectionering van de radio-ontvangst is onlangs door ons bedrijf gezet door het uitbrengen van de KY 557. 

Indien men terugblikt op de ontwikkeling van de radiotechniek tot dusverre, springen twee dingen in het oog. Ten eerste kan worden vastgesteld, dat zij een sprongsgewijs karakter heeft gehad: tijden waarin de laboratoria en proef- werkplaatsen slechts verbeteringen van ondergeschikte aard brachten, werden onderbroken door enige vondsten die baanbrekende vernieuwingen inluidden. Ten tweede valt het op, dat de laatste jaren zowel hier als in het buitenland de aandacht bij het ontwikkelingswerk nagenoeg geheel was geconcentreerd op de verbetering der weergave-kwaliteiten van de ontvangers. In zeker opzicht is er aanleiding tot de vraag: "Hoe kan het ook anders?" 

In de loop der jaren immers is de techniek wat detectie en versterking betreft geleidelijk aan dusdanig geperfectioneerd, dat alleen reeds uit dien hoofde het accent wel moest vallen op onderzoekingen betreffende de geluidsweergave. Maar hier komt wat bij. Ondanks de vele verbeteringen van uiteenlopende aard, die in de loop der jaren in de ontvangers werden aangebracht, gebiedt de objectiviteit te erkennen, dat de "fijnproevende" luisteraars goede gronden hadden om bijvoorbeeld een concert in de zaal te blijven prefereren boven een in de huiskamer beluisterde uitzending. En al moge het verschil tussen beide voor de minder geluidsgevoelige luisteraar dan al niet, althans minder, storend zijn geweest, de technici konden zich bij deze stand van de ontwikkeling in geen geval neerleggen.

Ziedaar de verklaring van het in het begin opgemerkte verschijnsel, dat de laatste jaren in alle laboratoria onderzoekingen op het gebied van de geluidsweergave alle andere in betekenis overtroffen. Dat VAN DER HEEM N.V. bij die gang van zaken niet ter zijde is blijven staan, integendeel zich van meet af in de voorhoede heeft geplaatst, drvan getuigt onze in 1953 verschenen Ruimtelijke-Weergave-Serie.

Een nog belangrijker stap - een voorbeeld bij uitstek van de sprongsgewijze ontwikkeling van de techniek waarvan in de aanvang sprake was - is onlangs door ons bedrijf gezet door het uitbrengen van de KY 557. Door deze ontvanger is namelijk te langen leste de welhaast volmaakt natuurlijke geluidsreproductie werkelijkheid geworden. Diepgaande onderzoekingen stelden in het licht, dat het middel hiertoe gelegen is in de splitsing van het toongamma. De technische uitvoering hiervan mag met een gerust hart uniek worden genoemd. 

Ons radiolaboratorium voorzag namelijk de KY 557 van twee permanent dynamische luidsprekers van respectievelijk 210 en 130 mm, terwijl in een zeer fraai uitgevoerd, los bijgeleverd kastje een derde luidspreker is opgenomen.

Maar zelfs leken kunnen nu wel weten, dat het bijplaatsen van een losse luidspreker alleen het geluid nog niet "ruimtelijk" maakt. Iedere luidspreker geeft dan immers het normale toongamma van hoog tot laag weer, maar daarmede wordt niet de illusie bereikt, dat de luisteraar zich in de concertzaal bevindt.

Het bijzondere van de KY 557 is dan ook hierin gelegen, dat van de luidsprekers in het toestel de ene de lage tonen weergeeft, de andere 25% van de hoge, terwijl de losse luidspreker de resterende 75% van de hoge tonen reproduceert.

Het resultaat van deze vondst is werkelijk verrassend. Het feit, dat men de lage respectievelijk hoge tonen vanuit een andere hoek beluistert, veroorzaakt namelijk een tot dusverre ongekende diepte- en afstandwerking. Men zou het zo kunnen zeggen, dat dientengevolge de verschillende klanken in de muziek van elkaar "los" komen.

Nu klinkt dit alles wel heel eenvoudig, Maar de technische uitwerking van een en ander is dat alles behalve. Het geheim zit namelijk in hoofdzaak in de bijzondere schakelingen die voor deze uitvoering nodig waren, waarop onze onderneming zich dan ook heeft gehaast terstond octrooi aan te vragen.

Verbaast het U, dat reeds na weinige weken kwam vast te staan, dat de KY 557 het succes-apparaat van onze radioserie 1955 belooft te worden? 

 

Service doc. van de KY 557 is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH