Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 5791

      Radio ontvangtoestel       

1957

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

De KY 5791 is een zeer bijzonder toestel, niet alleen vanwege zijn forse afmetingen, maar vooral vanwege de vele korte-golfbanden, totaal 11 stuks ! Ook de Middengolf is aanwezig. Dit toestel was speciaal voor export ontwikkeld, een z.g. 'Tropentoestel'. Naar het schijnt specifiek voor het Midden-Oosten. 

Het toestel bevat een 10 Watt balans-eindtrap en 4 luidsprekers, waarvan de de grootste een diameter heeft van 26 cm. Bovendien wordt er nog een HFS 'buitenboord' luidspreker bij geleverd, dat brengt het totaal op 5 luidsprekers. Ook is het toestel uitgerust met dubbelzijdige toonregeling en 4 z.g. 'toontoetsen'.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: omschakelbaar 11, 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49, 60 m.
Korte golf  I: 15,9 - 53 m.
Korte golf II: 152 - 167 m.   
Middengolf: 175 - 570 m
Buizen: EF85 h.f.-versterker
ECH81 mengbuis-oscillator
EF89 m.f.-versterker
EBC81 detector - l.f.-versterker
ECC83 l.f.-versterker - fasedraaier
2x EL84 eindbuizen (balans)
EM81 afstemindicator
Gelijkrichter: B250C125 seleen brugcel
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 452 kHz
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen: 10 Watt bij 10% vervorming, gemeten bij 400 Hz.
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 245 Volt
Afmetingen: Breedte: 730 mm
Hoogte:  450 mm
Diepte:  300 mm
Gewicht:
Prijs: f  ? Nederlandse prijs niet bekend,
waarschijnlijk alleen geëxporteerd.

In het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 534 van 18 januari 1958, verscheen het onderstaande artikel:

De KY 5791, oftewel het bakbeest

Dit zeer grote radiotoestel is ontworpen ten behoeve van de kleine groep fijnproevers, die een radio wenst te bezitten, die aan de hoogste technische eisen voldoet.

Dat zijn bijvoorbeeld de mensen die in Singapore wonen en die niet alleen naar de plaatselijke zenders doch ook naar de BBC willen luisteren. Het zijn dikwijls vooral Europeanen die ver van het moederland het contact met thuis willen bewaren, zoals de man die wij op Ceylon ontmoetten en ons precies wist te vertellen dat ADO aan de kop ging. Dat was dus enkele maanden geleden. Hij luisterde iedere zondagavond naar de PCJ, de Nederlandse kortegolfzender die veel waardering ondervindt bij de Nederlanders in het buitenland. 

Een gewoon radiotoestel is, met alle respect voor zijn prestaties, toch niet in staat verafgelegen of - wat op hetzelfde neerkomt - zwakke stations met voldoende kwaliteit weer te geven. Daarvoor moeten speciale maatregelen worden getroffen hetgeen in de KY 5791 is gebeurd. Dit apparaat heeft daartoe een H.F. trap, 9 gespreide banden en is verder uitgerust met een spoeleenheid van bijzondere constructie, welke veel gelijkenis vertoont met de kanaalkiezer van een TV-toestel.

Zonder ons in de techniek te verdiepen kunnen wij wel zeggen dat dit resulteert in uitzonderlijk grote gevoeligheid en perfecte kortegolfontvangst.

Doch ook voor een sublieme weergave is gezorgd. In het toestel bevinden zich 'een handvol' luidsprekers (4 stuks) en bovendien behoort een buitenboordluidspreker HFS 10 tot de standaard uitmonstering. Met behulp van deze speaker kan een indrukwekkende ruimtelijke weergave worden verkregen, waarbij het hoge tonen register via deze luidspreker wordt gedirigeerd.

Voor een optimale muzikaliteit zorgen de vele toetsen van het toonregister met als standen o.a. spraak - concert - jazz - solo - stereo (1). Daarnaast zijn er afzonderlijke regelknoppen voor hoog en laag.

De KY 5791 heeft een selectiviteits-schakelaar met 3 standen. Men kan dus steeds de bandbreedte kiezen die het beste past bij de ontvangstomstandigheden. Om het eenvoudiger te zeggen: wanneer men naar de plaatselijke zender met krachtig signaal luistert, kiest men de stand 'lokaal', dat wil zeggen grootste bandbreedte. Bij ontvangst van een verre zender wordt de stand 'selectief' d.w.z. 'smalle band' gekozen. Men heeft dan minder last van storingen en van bijgeluiden.

Er is tevens een schakelaar met 3 standen voor de grammofoon. Voor elke snelheid krijgt men aldus de goede aanpassing, waaruit wel blijkt dat ook de grammofoonweergave van de KY 5791 zeer goed zal zijn.

Dat is inderdaad het geval, ook al omdat dit grote toestel een groot geluid heeft dankzij de twee eindbuizen in balans. Dit betekent voor de gebruiker een groot onvervormd vermogen, oftewel men kan de volumeregelaar verder opendraaien voordat iemand zegt: wat klinkt dat raar. Voor dat moment aanbreekt davert dit toestel dusdanig dat de schilderijen bij wijze van spreken van de muur vallen.

Nu zal de lezer wel denken: ik zie mij al op mijn flatje met dat bakbeest.... Ja, maar voor u is dit apparaat ook niet ontworpen. Het wordt zoals gezegd gebruikt in de tropen en de lieden daar - althans de kopers van dit soort toestellen - hebben in de regel grote ruime woningen waar men op de veranda zit, terwijl enkele tientallen meters verder de radio dreunt. Er is, afgezien van de prijs, nog een andere reden waarom wij voor dit apparaat geen markt zien (in Nederland) : de KY 5791 heeft geen lange golf en geen F.M. bereik.

Doch aangezien noch L.G. noch F.M. in de tropen voorkomen (2), (F.M. hoogstens sporadisch) mag dit gebrek dus geen bezwaar heten.

U ziet: het zijn vogels van diverse pluimage, maar dat zijn de mensen ook en daarom is er ook voor dit toestel plaats onder de zon.

Corona.          

1. het betreft hier een soort van schijn-stereo. 2. dit artikel is geschreven in 1958.

Bovenstaand berichtje stond in het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 543, van 22 maart 1958.

*

*

*

achterzijde-binnen - klik hier voor grotere foto

*

onderzijde - klik hier voor grotere foto

*

chassis onderzijde - klik hier voor grotere foto

*

klik hier voor grotere foto

*

schaal-detail links

*

schaal-detail rechts

*

*

Vielen Dank an Herrn H.-P. Dohmen für die Bilder oben.

Many thanks to Mr. H.-P. Dohmen for the pictures above.

*

Het schema van dit toestel kunt u hier downloaden als PDF-file.

 

VDH