Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

ERRES  KY 596 (V)

Radio ontvangtoestel 

1959

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

De KY 596V heeft een tweede korte golf band, die ook de visserijgolf omvat. 

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM:  87 - 100 MHz
Korte golf: 16 - 52 m 
AllÚÚn op KY 596V: Korte golf 2: 53 - 187 m  (Visserijgolf)
Middengolf: 186 - 573 m
Lange golf: 1000 - 2060 m 
Buizen: ECC85 FM-eenheid
ECH81 mengbuis - oscillator
EF85 mf-versterker
EABC80 detectors - lf-versterker
EL84 eindbuis
EZ81 gelijkrichter
EM84 afstemindicator
Kringen: Afgestemde h.f.: AM: 6, FM: 2  (KY 596V; AM: 8)
Afgestemde m.f.: AM: 4, FM: 6
Middenfrequentie: AM: 453 kHz FM: 10,7 MHz
Gevoeligheid: MG: < 11 ÁV FM: < 3 ÁV, bij 50 mW uitg.vermogen
Uitgangsvermogen: 3,2 Watt bij 10% vervorming gemeten bij 400 Hz
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 127 en 220 Volt
Opgenomen vermogen: 57 Watt gemeten in stand FM
Afmetingen: Breedte: 550 mm
Hoogte:  325 mm
Diepte:   250 mm
Gewicht: 13 kg
Prijs: f  328,- hoogglans gepolitoerd
f  336,- naturel uitvoering
KY 596V

In het personeelsorgaan 'het VDH-tje' nr. 607, van 11 juli 1959, stond het onderstaande artikel:.

DE  KY 596, EEN  WAARDIGE  OPVOLGER

Dezer dagen heeft onze verkooporganisatie voor Nederland, R.S. Stokvis en Zonen N.V., het eerste radioapparaat van de serie 1959 bij de handel ge´ntroduceerd. Wij mogen daarom niet nalaten ook in ons personeelsorgaan daarover het een en ander te vertellen. 

Wij vragen dus uw aandacht voor de KY 596, de opvolger van de KY 586. Bij het zien van dit nieuwste type uit ons radioassortiment valt ons onmiddellijk op dat de fraaie lijn die bij de KY 587 werd ge´ntroduceerd in dit nieuwe toestel niet alleen is aangehouden maar zelfs nog beter tot haar recht komt. De voorlijst van de kast is in dezelfde licht tint gehouden als het polystyreen front en de knoppen. De schaal heeft een mooie bruine kleur met gouden opdruk en wordt omlijst door een matgouden rand. Deze bijzonder geslaagde kleurencombinatie geeft het toestel een opmerkelijk luxueus uiterlijk waartoe ook de prachtige kast in hoge mate bijdraagt. Dit is weer een gevolg van het feit dat dank zij een uiterste zorgvuldige selectie van het gebezigde fineer een imponerende nerftekening is verkregen. De kast wordt in twee uitvoeringen gefabriceerd, te weten in hoogglans gepolitoerd notenhout alsmede naturel, satijnglans gepolitoerd.

Maar denkt u vooral niet dat de attracties van dit apparaat alleen in het uiterlijk schuilen. Ook aan de elektrische kwaliteiten is de grootst mogelijke zorg besteed. Verscheidene technische verbeteringen en nieuwe snufjes konden worden ingevoerd en het resultaat is een uitermate gevoelig en selectief toestel. In het bijzonder in het FM-gebied is de gevoeligheid aanzienlijk groter dan bij soortgelijke schakelingen in vroegere types. Ook is bij FM-ontvangst de geluidskwaliteit weer verbeterd, zodat de hoge tonen tot zelfs boven de gehoorgrens toe in volkomen gelijke mate worden versterkt en weergegeven.

Dank zij een nieuwe luidsprekerconstructie kon ook de kwaliteit van de lage-tonenweergave worden opgevoerd. Door toepassing van een gesloten stofkap in de conus is de demping namelijk zodanig vergroot dat de vervorming tot een minimum kon worden beperkt en de weergavekwaliteit dientengevolge zeer is verbeterd.

Voor de daarin ge´nteresseerden laten wij nog een korte opsomming volgen van enkele technische gegevens:

7 Buizen met 13 functies; 4 golfgebieden, te weten LG, MG, KG, FM; 7 druktoetsen; 3 klankkleurtoetsen met "dirigent"; gescheiden regelaars voor hoge en lage tonen; grote ovale super concertluidspreker van 20 x 15 cm en 2 elektrostatische luidsprekers; vliegwielafstemming; speciale zacht-toets, waarmee het geluid op een laag niveau kan worden ingesteld (een toevoeging die goede diensten kan bewijzen indien men een telefoongesprek wil voeren e.d.); aansluitmogelijkheid voor grammofoon, extra luidspreker en bandrecorder (voor opname en weergave). 

Het vakblad voor de radio-tv-detailhandel 'Radiowereld' van 2 juli 1959, weidde een gehele pagina aan dit toestel:

De Erres-super KY 596, die dezer dagen door R.S. Stokvis & Zonen N.V. werd ge´ntroduceerd als eerste model van de 1959/60 serie, toont duidelijk kenmerken van de zich geleidelijk voltrekkende vernieuwing in de vormgeving der radiotoestellen.

Alhoewel de kastvorm zeker nog herinneringen aan voorgaande modellen oproept, is toch goed merkbaar dat de ontwerpers bewust de oude vormen willen loslaten en het toestel zijn eigen plaats in het interieur willen laten innemen. Onzes inziens is hier de goede tussenvorm gevonden, die in deze overgangstijd van oud naar nieuw de meeste kans van slagen heeft. De kast is eenvoudig en strak van lijn maar buitengewoon aantrekkelijk, mede door het lichte front en de goede vlakverdeling.

Van de door Van der Heem N.V. verstrekte gegevens vermelden wij nog de volgende punten:

In de drukknoppenunit is een toets gereserveerd voor "zacht". Hiermede kan het geluid op een - vast ingesteld - lager niveau worden gebracht; dit is vooral handig en prettig indien de telefoon gaat, men even wil horen of de kinderen rustig zijn en in verdere soortgelijke situaties. Speciale maatregelen zijn genomen voor een afdoende onderdrukking van stoorstraling (in tv-toestellen, het zgn. "Leeuwarden" effect) van de FM-oscillator.

De gevoeligheid op het FM-bereik kon, ten opzichte van voorgaande soortgelijke schakelingen, een factor 2 worden verbeterd, dit door toepassing van nieuw ontworpen m.f.-trafo's en de buis EF85 (in plaats van EF89).

Door de uitgangstrafo te voorzien van een anti-brom wikkeling en door een speciale ontkoppeling van de voorversterker en van het schermrooster van de eindlamp is voorts het verschijnsel van brom en "plop"-effect bij afstemmen op een FM-zender, dat kan optreden bij een bepaalde signaalsterkte (pl.m. 300 ÁV), voorkomen.

Daarnaast is de FM-weergave, speciaal van de hoge frequenties, buitengewoon gunstig. De karakteristiek is in dit gebied niet gepiekt, maar loopt vlak tot 16.000Hz en valt eerst daarna langzaam af; ook op 20 kHz is echter nauwelijks enige verzwakking merkbaar. Op AM is eveneens de geluidskwaliteit verbeterd. Een bijzonderheid hierbij is, wat we zouden willen noemen "de automatische bandbreedteregeling". Door de speciale constructie van de m.f.-trafo's is namelijk bereikt, dat voor een sterk inkomend station de bandbreedte groter is dan bij zwak signaal. De koppelfactor van de spoelen stelt zich bij sterk signaal namelijk zodanig in dat daardoor de top van de m.f.-curve wordt verbreed. De winst, welke hiermede wordt behaald, is ongeveer 1,5 Ó 2 kHz. Dit houdt in dat bij een sterke zender de hogere frequenties beter worden weergegeven, terwijl bij een zwak signaal de selectiviteit groter is.

Voor een verbetering van de weergave van de laagste frequenties zorgt een nieuwe luidspreker-constructie. Door toepassing van een gesloten stofkap in de conus is de demping nl. zodanig vergroot, dat een grotere vervormingsvrije output mogelijk is, hetgeen natuurlijk speciaal tot uiting komt in de buurt van de resonantiefrequentie.

Ook de elektrostatische zij-luidsprekers worden nu in eigen bedrijf vervaardigd. Men is hiertoe overgegaan omdat de koop-luidsprekers niet ten volle aan de gestelde eisen voldeden. Zoals bekend mag worden verondersteld kunnen el.stat. luidsprekers de hoogweergave ondersteunen, maar is het gevaar van de introductie van vervorming bij dit type zeer groot. Men heeft daarom bij Van der Heem N.V. een type luidspreker ontworpen dat het mogelijk maakt pl.m. 4 Ó 5 dB meer output te leveren.

Hiertoe is het oppervlak van het membraan ruim 2Ż x zo groot gemaakt als dat van het gebruikelijke type. De cut-off frequentie is hierbij op 5 kHz gelegd om alle vervorming te weren. Dit kan zonder bezwaar, omdat de el.dyn. frontluidspreker deze frequenties nog ruimschoots en onverzwakt weergeeft. 

Ter completering enkele cijfers:

Gevoeligheid:  FM : 1,5 ÁV;  KG : 9 ÁV;  MG : 6 ÁV;  LG ; 6,5 ÁV.

Selectiviteit:  9 kHz voor 10-voudig signaal.

Bromniveau bij opengedraaide volumeregelaar: 1,6 mV

Bromniveau bij dichtgedraaide volumeregelaar: 0,5 mV

Output: 3,2 Watt bij d = 10%

Opgenomen vermogen: 57 Watt.

 

Service doc. van de KY 596 is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH