Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Sitemap

Oproepen en Berichten

Verantwoording

  ERRES  KY 647

      Radio ontvangtoestel       

1947

De KY 647 kan beschouwd worden als een tropenuitvoering van de KY 466. Buizenbezetting en uiterlijk zijn gelijk, met uitzondering van de stationsnamenschaal. Het toestel heeft 3 overlappende KG-bereiken, en gťťn MG en/of LG. Bovendien had het toestel bandspreiding, maar waarschijnlijk alleen op KG I.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: KG I: 14 - 29 m.
KG II: 27 - 83 m.
KG III: 69 - 208 m.
Buizen: EF22 h.f.-versterker
ECH21 mengbuis-oscillator
ECH21 m.f.-versterker - l.f.-versterker
EBL21 eindversterker
EM4 afstemindicator
AZ1 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.: 1 + 1
Afgestemde m.f.: 2 + 2
Middenfrequentie: 452 kHz nominaal
Gevoeligheid: < 5 ĶV
Uitgangsvermogen: 3,2 Watt bij  10% vervorming, gemeten bij 400 Hz.
Netspanningen: 6x AC: 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V.
Afmetingen: Breedte 510 mm
Hoogte  322 mm
Diepte   245 mm
Gewicht: 11,5 kg.
Prijs: f

.

Over de export van dit toestel naar IndonesiŽ, toen nog Nederlands IndiŽ genoemd, het volgende artikeltje uit 'het V.D.H.-tje' (personeelsblad) nr. 100, van 8 november 1947: 

Radio's voor IndiŽ

Juist dezer dagen is door Javastaal, de Indische Handelmaatschappij van Stokvis, de eerste grote order voor IndiŽ gepaatst. Als deze duizenden toestellen naar de Oost gaan, is daarmede de normale levering van radiotoestellen naar dat belangrijke afzetgebied na 7 jaren eindelijk hervat.

Er waren veel moeilijkheden te overwinnen en er zullen zich nog wel meer voordoen - ook hier is het deviezenkwestie - doch het stemt tot voldoening dat het merk ERRES nu ook in Insulinde weer van zich zal doen spreken nu het als eerste het normale handelsverkeer hervat.

De toestellen zullen worden van het type KY 647, apparaten ongeveer overeenkomstig de KY 466, echter in speciale IndiŽ-uitvoering.

.  

Het V.D.H.-tje nr. 145, van 16 oktober 1948, maakt melding van een speciale aankoop:
Radio's voor de NIWIN

De Rijkspolitie heeft in een maand tijds zoveel bijeengebracht dat men zes radiotoestellen ERRES KY 647 kon kopen voor de militairen in IndiŽ. Maandag j.l. Heeft de algemene inspecteur van de Rijkspolitie, generaal A.W. De Koningh deze toestellen in onze fabriek Maanweg overgedragen aan de Heer A. van der Velde, adjunct-directeur van de Niwin.

Zij maken deel uit van een zending van 125 ERRES toestellen door de Niwin bij Javastaal Stokvis aangekocht voor de militairen overzee.

De toestellen zijn van het bekende type KY 647 en dragen in gouden letters het opschrift: gGeschonken door de Niwinh, resp. Rijkspolitie.

Namens VDH waren bij de overdracht aanwezig de heren L.W. Van der Heem, L.C.M.J. Gussenhoven en Gerh.H.P. Veldkamp.

.

Van bovenstaande overdracht is ook een filmpje te zie op YouTube: www.youtube.com/watch?v=LHoRpQs-sW4

In het V.D.H.-tje nr. 173, van 30 april 1949, werd onderstaande dankbrief afgedrukt:

de KY 647's van de NIWIN

Zoals bekend voert de Nederlandse Vereniging van Radio Detailhandelaren (NVRD) een actie voor radio's voor de NIWIN. Wij hebben voor dit doel geleverd een aantal tropenradio's ERRES KY 647, die bij de jongens uitstekend in de smaak vallen, getuige onderstaande brief, die de NIWIN ons ter kennismaking zond:

Medan, 24 Maart 1949.

Twee weken geleden mochten wij ontvangen van de Terr. Welzijns Verz. Dienst Afd. gOntspanningh te Medan, een Radiotoestel merk ERRES, geschonken door de Ned. Ver. v. Radio Detailhandelaren en de NIWIN.

Dat dit toestel voor onze cantine en voor de jongens een zeer grote aanwinst is, zult u zich wel kunnen indenken, doch dat het zo een buitengewoon prachtig toestel is, nee, dat hadden wij nooit kunnen verwachten.

Niet alleen mooi, doch de kwaliteit is eveneens subliem en selectief zoals we nog nooit een toestel gehad hebben. B.v. Radio P.C.J. Ontvangen wij thans uiterst duidelijk; trouwens, we zitten, om het zo maar eens te zeggen, over de hele wereld met deze ERRES en het nieuws hier, gepubliceerd in de avondkrant, is voor ons geen nieuws meer, ERRES vertelde het ons reeds een dag te voren.

Dit toestel mag ik noemen een "parel der Nederlandse Industrie" en deze parel wordt nog schoner, nu zij hier, te midden van de jongens, staat te prijken.

Leden van de Nederlandse Vereniging van Radio Detailhandelaren en NIWIN, aan u allen warme en welgemeende dank en met dit geschenk zijn wij u ten zeerste verplicht.

De Welzijnsverzorgings-Officier 33e AAT

p/p

w.g. J. DANNENBURG, Sergeant K.L.

Kapitein F. Van WEEREN

 

Vanzelfsprekend doet het ons goed uit Medan zo'n uitbundige lof van de KY 647 toegezwaaid te krijgen. Het is prettig te horen, dat het onze jongens de kans biedt het nieuws van thuis direct uit de eerste hand te horen. Als de soldaten in Medan Holland-Frankrijk beluisteren, is dat mogelijk dankzij de NVRD, de NIWIN en VDH.

 

.

*

*

*

*

*

Thanks to Mr. Prayudi Wibowo, for sending the 6 pictures above, from his friend's radio in Bandoeng Indonesia.

***

Service doc. wil follow soon, as PDF.

VDH