Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen

Sitemap

Verantwoording

 

LOGO's

en beeldmerken

    

Deze pagina is nog

in bewerking !

Een beeldmerk of logo is een grafische uiting die met een bedrijfs- of productnaam geassocieerd wordt. Het woord "logo" is afgeleid van het Griekse woord "λογος", dat kan worden vertaald als "woord". Het is een teken van letters dat symbool staat voor een woord of combinatie van woorden. Een beeldmerk is een beeld dat overeenkomt met het merk. Zo is bijvoorbeeld het beeldmerk van Puma ook daadwerkelijk een poema. Een vignet is een abstract (beeld zonder herkenbare voorstelling) teken dat pas na associatie met het merk herkend kan worden als merkteken, zoals de drie strepen van  Adidas. Het kleurgebruik bij al deze varianten is erg belangrijk, ook de vormentaal en lettertypes.

Vaak worden bovenstaande onderdelen in combinatie gebruikt waardoor de losse termen door elkaar gebruikt worden, wat verwarring schept over de juiste terminologie.

In het hedendaags taalgebruik gebruikt men logo en beeldmerk niet altijd meer als synoniemen. In de aangepaste definitie wordt een logo gevormd door een beeldmerk, een woordmerk of combinatie van beide. De betekenis van beeldmerk wordt hierbij beperkt tot de tekening. Het woordmerk is de merknaam geschreven in een bepaalde lettertype en grootte. De onderlinge positie en maatverhoudingen van het beeldmerk en woordmerk zijn doorgaans vastgesteld.

Bron: Wikipedia

 

In de loop der jaren zijn er door Van der Heem een 3-tal logo's gebruikt. Het eerste was het H&B logo (v.d. Heem & Bloemsma) later kwam het ronde Van der Heem logo (VDH). Maart 1959 werd dit vervangen door het ovale logo. 

 

***

Op de ERRES radio's en in advertenties zien we in de twintiger jaren ook een ERRES logo. (links onder) Ook begin dertiger jaren is het nog te zien op ERRES radio's. Later werd dit ook vaak vervangen door een strak naamplaatje. (rechts onder)

Uiteraard zijn de ERRES logo's, de logo's van de Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam en niet van Van der Heem.    

Ook duikt op een gegeven moment, in het midden van de dertiger jaren, het "Erres vogeltje" op, ook wel genoemd de "Erres Piet". 

In de zestiger jaren was hij (of zij) ook vaak te vinden op het achterschot van radio's.

***

***

VDH