Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Nieuwe golflengteverdeling

op 15 maart 1950

In Kopenhagen werd van 25 juni t/m 15 september 1948 de European Broadcasting Conference gehouden, om tot een nieuwe verdeling van de golflengten te komen op de Midden- en Langegolf  in Europa. De op deze conferentie vastgestelde wijziging ging in op 15 maart 1950.

Dit had uiteraard tot gevolg dat ook de stationsnamenschalen moesten worden gewijzigd. Zo is het nu mogelijk, dat u toestellen uit 1946 of 1948, zoals bv. een KY 465 of KY 486 met 2 verschillende stationsschalen tegen komt. Het ene toestel heeft dan nog de originele schaal uit de periode 1945 - 1949 en bij het andere toestel is in 1950 of 1951 de stationsschaal vervangen door een nieuwe versie. 

Hieronder een artikel uit het personeelsblad, het VDH-tje nr. 217 van 11 maart 1950; 

Woensdag nieuwe golflengte

Woensdagmorgen zult u bij het aanzetten van uw radio merken, dat de schaal niet meer klopt. Hilversum I en II zitten dan op een andere plaats, evenals trouwens de meeste Europese stations. De reden hiervan is de invoering van de nieuwe golflengteverdeling, welke voor ons in ieder geval de prettige verbetering brengt, dat Hilversum II nu zonder de ongenietbare Leipzig-storing kan worden ontvangen.

In 1948 is op de Internationale Conferentie te Kopenhagen een nieuwe verdeling van het lange- en middengolfgebied vastgesteld. De verdeling is zo gekozen, dat de minste kans bestaat, dat stations met vlak bij elkander liggende golflengten elkaar zullen storen.

Indien op de stationslijst toch dicht bij elkander liggende golflengten voorkomen, dan zijn deze zenders zo zwak of liggen dan zo ver van elkaar, dat practisch geen storing optreedt.

Op de schalen van de ERRES apparaten 1950 zijn de stations van het lange- en middengolfgebied volgens de nieuwe verdeling genummerd. Hierdoor is tevens een gemakkelijke identificatie van de niet op de schaal voorkomende stations mogelijk.

Het langegolfgebied is in 15 en het middengolfgebied in 121 zogenaamde kanalen verdeeld. Deze kanalen zijn genummerd van 1 t/m 15 en van 1 t/m 121. In elk kanaal bevinden zich n of meer stations.

Naast het kanaalnummer zijn in de lijst nog opgenomen de naam van het desbetreffende station, de naam van het land, de golflengte in meters, de frequentie in kilohertz per seconde en het uitgezonden vermogen in kilowatt. De frequentie, dat is het aantal golfwisselingen per seconde, kan afgeleid worden uit de snelheid van het licht door deze te delen door de golflengte. Bijvoorbeeld: een zender die werkt op een golflengte van 415,5 m (Hilversum II), heeft een frequentie van 300.000 : 415,5 = 772 kiloHertz.

 

Ter orintering hieronder enkele belangrijke stations:

Lange golf:

Kanaal

Station

Golflengte

Frequentie

5

Motala

1571 m

191 kHz

6

Droitwich

1500 m

200 kHz

11

Kalundborg

1224 m

245 kHz

Middengolf:

Kanaal

Station

Golflengte

Frequentie

1

Beromnster

567,1 m

529 kHz

11

Brussel I

483,9 m

620 kHz

14

Droitwich

463,7 m

647 kHz

25

Hilversum I

402,1 m

746 kHz

45

Brussel II

324 m

926 kHz

54

Hilversum II

297,9 m

1007 kHz

60

Kalundborg

282,8 m

1061 kHz

102

Luxemburg

208,5 m

1439 kHz

112

Vaticaanstad

196,2 m

1529 kHz

 

Een week later, op 18 maart 1950, verschijnt eveneens in het VDH-tje het volgende artikel;

Nieuwe golflengten - nieuwe schalen

Een der gevolgen van de nieuwe golflengten verdeling is, dat de stationsschalen van alle vr Januari 1950 gefabriceerde toestellen niet meer kloppen.

Vraag: Hoe komen wij aan nieuwe schalen?

Antwoord: Er kan momenteel nog niet overzien worden in hoeverre het nodig is nieuwe schalen te verstrekken.

Een groot aantal luisteraars zal er het geld, de moeite en de last niet voor over hebben om zich een nieuwe schaal aan te schaffen. Immers, de meest beluisterde stations Hilversum I en II zijn maar weinig uit de oude koers gegaan en met enig draaien en kijken op het afstemoog leert men de nieuwe positie wel vinden. Het is echter prettiger, vooral ook voor het kunnen vinden van de buitenlandse stations, om een nieuwe schaal te monteren.

Afdeling Service is voornemens nieuwe schalen te laten maken voor alle toestellen, die n 1945 geleverd zijn, met uitzondering van de KY 483. Dit zijn dus de ERRES KY 457, KY 465, KY 466, KY 477, KY 485, KY 486, KY 487 en KY 488. Voor toestellen van vroegere jaargangen, dus voor alles wat tijdens en vr de oorlog geleverd is, worden door ons geen nieuwe schalen verstrekt.

De kosten bedragen, afhankelijk van het type, f 5,- tot f 6,50 per stuk, exclusief montage. Een handige jongen monteert uiteraard zelf. Wie het door de afdeling Service laat doen moet rekenen op f 3,50 extra kosten.

Afdeling Service zal bekend maken wanneer de nieuwe schalen te koop zijn. Voorlopig dient men zich met de oude te behelpen.

VDH