Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  RA 618

      Radio ontvangtoestel       

1960

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

De ERRES folder vermeldde het volgende over dit toestel:

Luxe, zeer gevoelige superontvanger, geschikt voor stereo-weergave met grammofoon- en bandrecorder- opname * balanseindtrap voor mono-weergave. Tevens automatische omschakeling op 2 kanalen bij stereo-weergave * balansinstelling voor linker en rechter kanaal bij stereo-weergave * 9 buizen - 16 functies * 2 ovale concertluidsprekers 20 x 15 cm * 7 druktoetsen: aan/uit - stereo - grammofoon - LG - MG - KG - FM * 6 klankkeuze druktoetsen: semi stereo - dirigent - spraak - concert - solo - jazz * duplex afstemming * vliegwielafstemming op AM * magische band voor ragfijne afstemming * extra trap MF-versterking voor FM * grote ferrietantenne * ingebouwde FM-antenne * aansluitingen voor: grammofoon - bandrecorder - 2 extra luidsprekers (voor stereo links en rechts) - extra luidspreker (mono) * geschikt voor 110-127-220 Volt wisselspanning * uitgevoerd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast * afmetingen: 75 x 28 x 25 cm.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM: 100 - 87 MHz
Korte golf: 16 - 52 m       (18,6 - 5,75 MHz)
Middengolf: 186 - 573 m    (1610 - 522 kHz)
Lange golf: 1000 - 2060 m (300 - 145 kHz)
Buizen: ECC85 FM
ECH81 mengbuis - oscillator
EF89 m.f. versterker
EF85 m.f. versterker
EABC80 detectors - l.f. versterker
ECL82 l.f. versterker - eindbuis
ECL82 l.f. versterker - eindbuis
EM84 afstemindicator
EZ81 gelijkrichter
Kringen: Afgestemde h.f.: AM: 6    FM: 2
Afgestemde m.f.: AM: 4    FM: 8
Middenfrequentie: AM: 453 kHZ FM: 10,7 MHz
Gevoeligheid: AM-MG: < 10 ÁV
Uitgangsvermogen: 2x  1,8 Watt bij 10% vervorming, gemeten bij 400 Hz.
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125 of 220 Volt
Opgenomen vermogen: 80 Watt gemeten in stand FM
Afmetingen: Breedte: 750 mm
Hoogte:  280 mm
Diepte:   250 mm
Gewicht:
Prijs: f 425,- hoogglanzend gepolitoerd notenhout
f 433,- Zweedse naturel uitvoering

In het het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 669, van 12 november 1960, stond het volgende artikel:

DE  ERRES  VOLSTEREO  RADIO  RA  618

Er is in de laatste jaren veel gesproken en geschreven over stereofonische weergave, dat wil zeggen het ruimtelijk horen van muziek, spraak of andere geluiden, waarbij de luisteraar de indruk krijgt, dat het geluid, dat hij waarneemt, niet uit de luidsprekers komt maar ergens uit de ruimte tussen, voor of achter de luidsprekers.

Het is hier niet de plaats om op het wezen van dit verschijnsel en het principe van de weergave-apparatuur in te gaan. Het zal u allen wel bekend zijn, dat voor een ruimtelijke, dus stereofonische weergave niet kan worden volstaan met een gewoon radiotoestel, de gebruikelijke grammofoon en de normale platen, maar dat we - om ons tot de weergave- apparatuur te beperken - gebruik moeten maken van twee gescheiden versterkers, elk met hun eigen luidspreker.

Stereofonische weergave van radiomuziek is vooralsnog niet te verwachten maar de stereofonische grammofoonplaten en bandopnames zijn al in vrij ruime mate verkrijgbaar en het programma daarvan breidt zich snel uit. Vandaar dat het grootste toestel uit de ERRES radioserie 1960/61, de RA 618, in de mogelijkheid voorziet om een goede stereofonische weergave van stereoplaten en -banden te verkrijgen. De RA 618, het vlaggeschip van onze nieuwe en fraaie radioserie is dus wel een bijzonder toestel. En dat niet alleen door de stereo-uitvoering, maar ook omdat in elk ander opzicht er naar gestreefd is, de gebruiker zo veel mogelijk kwaliteit te bieden.

Een bijzonderheid van dit toestel is wel de originele manier, waarop de stereo-weergave werd mogelijk gemaakt. Het zal u wel bekend zijn, dat een radio met 'balans-eindtrap' een grotere en vooral ook betere geluidsweergave mogelijk maakt.

In de RA 618 is daarom een balanseindtrap aanwezig hetgeen dus betekent: een bijzonder fraaie en onvervormde weergave. Door een listige schakeling kunnen wij nu dezelfde eindtrap laten werken als stereo-versterker, zodat het mes hier van twee kanten snijdt, namelijk: voor normale radio- en platenweergave gebruiken we de balans-eindtrap en voor stereofonische platen en bandopnames werkt deze eindtrap als stereo-apparaat en maakt dat we bijvoorbeeld bij een concertweergave de violen links, het slagwerk achteraan en de contrabassen rechts horen. 

Het toestel heeft daarom twee luidsprekers en bovendien aansluitmogelijkheid voor twee extra luidsprekers om het stereofonisch effect nog te vergroten.

Daarmee zijn de kwaliteiten van de RA 618 nog geenszins uitgeput, want voor normale radio-ontvangst is het toestel voorzien van een uiterst gevoelig ontvanggedeelte, dat bovendien zeer selectief is zodat er talrijke zenders krachtig  en ongestoord zijn te ontvangen. De RA 618 heeft 4 golfgebieden, LG, MG, KG en FM. Voor FM-ontvangst is nog een speciale versterkertrap extra aangebracht en door een bijzondere schakeling worden allerlei storende invloeden, die de FM-ontvangst vaak benadelen geweerd. Hierdoor is de ontvangst op de FM-band opvallend rustig.

Evenals bij de RA 617 is er een drukknop voor semi-stereo-weergave, waardoor ook bij normale radioweergave toch een ruimtelijke geluidswerking kan worden verkregen. Verder kan met behulp van een 5-tal toontoetsen Ún de toonregeling praktisch elke gewenste klankkleur worden ingesteld.

Het toestel is voorzien van een fraaie kast, die qua uitvoering geheel past in de Haute Couture serie. De zacht gebogen bovenzijde zorgt ervoor, dat het toestel ondanks zijn royale afmetingen toch een verfijnde en ranke indruk maakt. Dit is mede bereikt door het eenvoudige maar kunstzinnige front. De grote duidelijke stationsschaal is in een prettige harmoniŰrende kleur gehouden en het doek heeft een bijzonder decoratieve werking.

Al met al is deze fraaie kast een passende behuizing voor een degelijk technisch werkstuk en het geheel is zeker de betiteling 'vlaggeschip van de nieuwe ERRES-serie' ten volle waard.

 

Foto uit de ERRES folder van 1962

Er was ook een exportmodel met hetzelfde uiterlijk, met uitzondering van de afstemschaal, dit toestel de RA 6281 had geen FM, maar MG en 4x KG.

Service-doc. van de RA 618 is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH