Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Het ontwerp van de

JUMBO snelzuiger

SZ 52

Onderstaand artikel is uit 'het V.D.H.-tje' nr. 507, van 8 juni 1957:

Met de introductie van de stofzuiger model SZ 52 is een tijdperk van intensieve studie en proefnemingen van onze ontwerpgroep afgesloten en werd het resultaat van dat werk aan het kopende publiek aangeboden. Dit lijkt een geschikt ogenblik om over het ontwerp iets nader te vertellen, vooral over de gezichtspunten, die tot de nieuwe constructie hebben geleid.

Laten we de handstofzuigers en de rijbare steelstofzuigers buiten beschouwing, dan kunnen de stofzuigers in twee klassen worden ingedeeld: de ketelstofzuigers en de sledestofzuigers. Met beide klassen heeft onze fabriek ervaring opgedaan en de voor- en nadelen kunnen bestuderen. Bij het ontwerp van een nieuwe stofzuiger is er steeds naar gestreefd om de voordelen zoveel mogelijk te verenigen zonder de nadelen op de koop toe te moeten nemen.

Een ketelstofzuiger heeft het voordeel, dat en een grote ruimte beschikbaar is voor het verzamelen van stof. Het nadeel van deze stofzuiger is echter, dat hij niet of moeilijk te verplaatsen is door hem aan de slang mee te trekken.

Bij een sledestofzuiger is dit anders. Die is gemakkelijker aan de slang te verplaatsen. Doch dit wordt verkregen ten koste van de beschikbare ruimte voor het verzamelen van stof. Bovendien heeft deze stofzuiger het nadeel, dat de aangezogen lucht geheel door het in de stofzak opgehoopte stof moet worden gezogen, wat vooral bij een min of meer gevulde stofzak een aanzienlijk verlies in zuigvermogen oplevert.

Blijkbaar hebben de nadelen van de sledestofzuiger niet opgewogen tegen de voordelen, want we weten allen, dat dit type reeds jaren lang is gehandhaafd.

Voor onze ontwerpers is dit echter geen reden geweest om stil te zitten en geen nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Integendeel, ze hebben zich ten doel gesteld een stofzuiger te ontwerpen waarin de genoemde voordelen zijn verenigd, doch de nadelen zijn vermeden. Dit is hen gelukt; het bewijs is onze nieuwe snelzuiger, de SZ 52.

De oplossing is gevonden in de bijzondere opstelling van het zuigaggregaat (motor) ten opzichte van het omhullende stoffilter en in de plaatsing van de opening waardoor de aangezogen lucht de stofzuiger binnentreedt. Het principe van deze constructie is weergegeven in de bijgaande doorsnedetekening.

Het is gebleken, dat bij deze constructie het stof, dat door de aangezogen lucht wordt meegevoerd en door het stoffilter, resp. de papieren hulpstofzak wordt afgescheiden, zich ophoopt in de verst van de zuigopening af gelegen plaatsen van het filter, resp. de stofzak. Bij deze gang van zaken ondervindt de aangezogen luchtstroom zo weinig mogelijk hinder van het reeds in de stofzuiger aanwezige stof, zodat het zuigvermogen tijdens het vullen van de stofruimte slechts weinig daalt.

Vorm en afmetingen van de nieuwe stofzuiger zijn zo gekozen, dat hij een veel grotere hoeveelheid stof kan bevatten dan de conventionele sledestofzuiger, zonder dat de verplaatsbaarheid en de manoeuvreerbaarheid daaronder hebben geleden. Enkele cijfers tonen duidelijk de superioriteit van deze nieuwe stofzuiger.

De stofzak van een conventionele sledestofzuiger kan ongeveer 1,2 1,5 kg stof bevatten. Bij volle stofzak is het zuigvermogen gedaald tot ca 50 % van de waarde bij lege stofzak. Het gevolg hiervan is, dat bij deze stofzuigers de ruimte van de stofzak eigenlijk nooit ten volle wordt benut, omdat het reeds zeer goed in het gebruik merkbaar is als het zuigvermogen tot ongeveer 75 % is gedaald en de stofzak dan wordt geleegd.

De nieuwe snelzuiger SZ 52 kan ruim 4 kg stof bevatten, waarbij het zuigvermogen dan tot ongeveer 80 % van de waarde bij lege stofzak is gedaald. De grote stofruimte kan dus volledig worden benut zonder een merkbare vermindering van de zuigwerking. Het gevolg van een en ander is, dat de SZ 52 zonder bezwaar ongeveer 2 maandenkan worden gebruikt zonder ledigen, resp. vervangen van de papieren stofzak, terwijl bij de conventionele sledestofzuiger die behandeling zo eens in de veertien dagen moet plaats vinden. Vanzelfsprekend zijn voor verschillende verbeteringen, zowel aan de stofzuiger zelf als aan diverse hulpstukken octrooien aangevraagd.

.

 

Meer info over stofzuigers.

VDH