Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Sitemap

Verantwoording

 

Televisietoestellen

1951 t/m 1966

 

 

Erres KY 311u >

De fabricage van Televisietoestellen of te wel TV-ontvangers begon bij Van der Heem in 1951 met de Erres KY 311u. Het is dit verband interessant om onderstaand artikel te lezen dat te samen met een 6-tal foto's verscheen in het blad Radio Bulletin. (spelling en stijl anno 1951)

 

BURCHT  DER  STILLE  RADIOWERKERS

Focus op Van der Heem N.V. - Radio, TV en spoedig ook Radar

Niet velen zullen het kennen, dit imposante gebouw. Daarvoor ligt het wel wat afgelegen - aan de zelfkant van ons 'Haagje' welks oostelijk radiaal er een waarlijk monumentale afsluiting door kreeg - en wie er niet werkt of  een boodschap heeft richt zijn schreden liever westwaarts, naar de immer lokkende zee en duinen. Toch zou een nadere verkenning van dit deel der Maanweg geen tijdsverspilling betekenen.

Architectonisch is het massief, als bijzonder geslaagde synthese van zakelijkheid, gerief en vreugdige vormgeving, belangwekkend genoeg (en wist U dat dit machtige industriepaleis "zwevend" op het Hollandse veen drijft?), daarbij - dit telt dubbel - is het de hoofdvestiging van van VAN DER HEEM N.V. In radio en nog zo wat, 2000 man en 'n slordig millioentje in kas .... Tot m'n schande zij erkend dat ook ik mijn "heemkunde" de laatste jaren wat verwaarloosd had. Ja dat het louter 'n toevallige omstandigheid was die mij op 'n goede morgen vroeg in de zomer, weer eens halt en front deed maken voor die hoog oprijzende voorgevel, overwegend, dat er toch wel waars in moet zitten dat men "met ondernemingslust en vlijt huizen als kastelen bouwt" - het bedrijf, 25 jaar geleden door twee pientere radio-amateurs gestart in een tuinhuisje - vierde z'n zilveren jubileum!

Binnen die vervaarlijke kubus, hierboven afgebeeld, met z'n labyrinth van gangen en liftschachten, waarlangs en waarover een druk lorrie-verkeer, heb ik bijkans een ganse dag rondgedoold. Naarstig en concientieus wordt daar gewerkt, dat is zeker, al zijn er stellig overtuigender bewijzen - 'n steeds nog zwellende output en 'n royaal dividend - om dit aan te tonen. En bepaald geruisloos gaat het daar natuurlijk niet toe.. behalve naar buiten. Dat die dikke muren geen geluid door laten, daar kan men vrede mee hebben en nauwelijks ook zal men iets anders verwachten. Voor de "onlooker" lichtelijk bevreemdend echter is 'n geslotenheid, die maakt dat zelfs in de radiosector deze Haagse industrie - n.b. een der giganten van het Nederlandse ondernemingswezen - menigeen moeite heeft om Van der Heem N.V. "thuis te brengen". De oorzaak? Begrijpelijk en voor de hand liggend, Als men de Van der Heem-"achtergrond" kent. In de radioindustrie neemt deze onderneming een typische en voor ons land dan ook wel uitzonderlijke positie in; het is een 100% productiebedrijf zonder eigen verkooporganisatie, waardoor de drang ontbreekt om de grote trom te roeren. Vandaar dat het zich vergenoegt met een reflexieve bekendheid als "o ja, daar komen de Erres-ontvangers vandaan". Dit is nu slechts betrekkelijk juist. Ongetwijfeld is "Erres" (R.S. Stokvis) de oudste en daarbij zeker niet de geringste afnemer van VDH-producten, maar daarnevens zijn er diverse binnen- en buitenlandse ondernemingen die hier sinds jaar en dag hun productieprogramma onderbrengen. Op het moment, gaat 30% van de totale output naar het buitenland.

Tot de meer bekende artikelen - de Erres-reeks - behoren een elftal omroepontvangers  (waarvan zes naar gloednieuw ontwerp), de hier afgebeelde direct-zicht TV ontvanger met 30 cm beeldbuis, alsmede meer speciale apparaten als diverse versterkers en bedrijfsomroep-, muziek- en alarm-installaties. Interessant is dat voor deze laatsten een oorspronkelijke huiltoongenerator (een 6-lamps geval, waarop octrooi is aangevraagd) werd ontwikkeld, die - met positieve voordelen - in de plaats treedt van de uit den treure bekende sirene. Aangestipt zij ook dat alle kastwerk, tot het benodigde triplex en meubelplaat toe, en eveneens de luidsprekers geheel in eigen bedrijf worden vervaardigd.

Als bij nagenoeg alle omvangrijke radiobedrijven richt de productie zich niet uitsluitend op radio, doch worden tal van andere artikelen gefabriceerd, zoals electromotoren, boormachines, stofzuigers, vloerwrijvers, ventilatoren e.d. Een zeer belangrijk "nevenartikel" - van dèze kant bekeken! - is de Solex-motor, welks vervaardiging een kapitaal machinepark en veel ruimte vergt. Ofschoon een deel van deze wel gevarieerde activiteit zich afspeelt in de dépendances aan de Laakweg (200 man) en te Utrecht (400 man en telex-verkeer met het hoofdkwartier) is de huidige toestand toch zo dat het Maanwegcomplex veel te klein is geworden voor de momentele behoeften. Een omvangrijke nieuwbouw op het uitgestrekte achterterrein is bereids in volle gang. Het laboratorium en de ontwikkelgroep, thans nog een van de bovenste étages bijna geheel voor zich opeisend, zullen na gereedkomen van deze nieuwbouw verhuizen en ook personeelcantines krijgen dan een eigen behuizing, compleet met filmzaal en 'n badinrichting, die tot de grootste van de residentie zal behoren. Beide gebouwen in staalconstructie met een onderbouw van beton, frontaal ca. 50 en diep ca. 25 m; het laboratorium krijgt 4 verdiepingen, het personeelsgebouw twee étages boven de begane grond.

Tevens zal spoedig de bouw van een nieuw fabrieksgebouw worden uitbesteed, men wil namelijk zo snel mogelijk een aanvang gaan maken met de fabricage van radar en telecommunicatie apparatuur. Omvangrijke investeringen zijn hiermede gemoeid en het project zal aan velen in de branche interessant werk kunnen verschaffen. Het bedrijf heeft interne opleidingen voor instrument- en stempelmaker en - onder leiding van Ir. Bloemsma - gespecialiseerde vorming in radiotechniek. Er is een eigen medische dienst en de sociale voorzieningen zijn voorbeeldig, de sfeer zó dat men van een Van der Heem-gemeenschap kan spreken. Moge dit zo blijven, ook als deze kapitale expansie-planning haar beslag zal hebben gekregen.

 

Een tussenfase in het contrôleproces bij de fabricage van de Erres KY 311u TV ontvanger.

Meerdere foto's behorende bij bovenstaand artikel volgen nog. Evenals info over de toestellen uit de periode 1952 t/m 1966. 

Zoals bv. de TR 4636 UHF - TV4615 - TV5615 - TV5616 - TV5618

VDH