Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Transistor 

doet intrede in de TV-techniek

1962

Het volgende artikel stond in het vakblad voor de Radio- TV-handel, Radio Wereld:

Transistor doet intrede in tv-techniek, noviteit in nieuwe Erres-apparaten

Dat uiteindelijk de transistor ook zijn weg zou vinden naar de televiesie-apparaten, lag in de lijn van de verwachtingen. Het heeft wat meer voeten aan het lijf dan de toepassing in radiotoestellen, o.a. vanwege de serievoeding, terwijl in het algemeen ook de functies op een ander plan liggen, maar vorig jaar zag men in de USA dan toch enkele gedeeltelijk getransistoriseerde tv-ontvangers verschijnen. Ook Van der Heem ontwerpers zijn thans de Rubicon overgetrokken.

In een tweetal nieuwe modellen (TV 4635 met 48cm beeldbuis en het 59cm type TV5636), die dezer dagen zullen worden uitgebracht, is de eerste stap gezet in de richting van geleidelijke transistorisering door toepassing van twee AF117 voor geluids-m.f.-versterking. Het op het gemeenschappelijk m.f.-deel volgende geluidskanaal bestaat nu uit 2x AF117 - 2x OA79 - PCL86. Men wint dus twee buizen uit, met als bijkomend voordeel een geringere warmte-ontwikkeling en - last not least - een compactere constructie.

Beide transistors zijn met hun schakelelementen op een apart "printed circuit" paneeltje gemonteerd. Deze bouwsteen wordt afzonderlijk voorbewerkt en gecontroleerd, wat op zich zelf weer een bespoediging geeft van de eindmontage.

Door de invoering van transistors is het aantal halfgeleiders in de apparaten nu op 7 stuks gekomen. In feite vormen de transistors een tegenwicht tegen de opname van twee extra buizen (UHF-kanaalkiezer), zodat het aantal buizen incl. beeldbuis nog steeds 19 bedraagt. Wat de mogelijkheden voor voortgaande transistorisering betreft is de ontwikkelingsafdeling bepaaldelijk al verder gevorderd, doch mede met het oog op de service wordt een geleidelijke overgang op transistor-schakelingen voorgestaan. Ook in technisch opzicht is een algehele verdringing van buizen op het ogenblik nog inopportuun en het zal daarom zeker nog meerdere jaren duren eer men in de industrie aan "all-transistor" standaardapparaten toe is. 

.

*

*

VDH