Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

VDH 3516

Kunstbeeldgenerator  

Op het Meetapparaten-laboratorium van Van der Heem werden zeer veel meet- en test-apparaten ontworpen voor eigen gebruik. Uiteraard werden deze apparaten ook in het eigen bedrijf gefabriceerd. Bijna allemaal werden zij ondergebracht in één of meer z.g. 19-inch behuizingen. 19-inch slaat op de Internationaal gestandaardiseerde breedte van de behuizing en tevens op een genormaliseerde plaatsing van de bevestigingsgaten. Eveneens was de hoogte genormaliseerd, deze was altijd een veelvoud van 44mm. Hierdoor konden meerdere apparaten, eventueel ook van een ander fabrikaat, die volgens dezelfde norm werkte, in een 19-inch frame of rek worden geplaatst. 

Een voorbeeld daarvan is de hieronder afgebeelde Kunstbeeldgenerator  VDH 3516. Hier zijn 3 units te zien die tot één geheel zijn samengebouwd. Het bovenste deel bevat de feitelijke beeld- generator 3516, met bijna 50 elektronenbuizen. Daaronder is de H.F.-generator geplaatst type 3728 met FM-geluid, eigenlijk een kleine zender, tevens het voedingsgedeelte bevattende. Daaronder is een ERRES radio KY 603 geplaatst in een 19-inch verloop- plaat, zodat het ook zonder problemen in een 19-inch frame past.  De radio diende om de generator van een audiosignaal te voorzien (continu naar een 1 kHz signaal luisteren is niet zo plezierig). Deze opstelling kon alleen worden gebruikt waar storingsvrije (FM) ontvangst mogelijk was. Daarom werd, o.a. op de Technische Dienst in Alkmaar, gebruik gemaakt van de draadomroep om de generator van het benodigde audiosignaal te voorzien.  

       Onderstaand artikel komt uit het personeelsblaadje, het VDH-tje Nr. 684, van 24 februari 1961:

KUNSTBEELDGENERATOR   VDH 3516

Dit is de nuchtere benaming van een door onze afdeling Meetinstrumenten-laboratorium ontwikkelde beeldgenerator. Deze generator is in staat een zodanig blokkenpatroon uit te zenden, dat de technicus, die een oordeel moet vellen over de beeldkwaliteit van een televisie-ontvanger, dit te allen tijde kan doen, geheel onafhankelijk van het al of niet in de lucht zijn van een televisiezender.

De opmerkzame televisiekijker zal wel eens geconstateerd hebben, dat onze NTS naast de bekende R.M.A. testkaart met de grote en vier kleine cirkels, beschikt over een blokkenpatroon lijkend op een soort dambord. Dit elektrische testbeeld wordt op regelmatige tijden uitgezonden, waardoor de vakhandel in staat is een televisietoestel in te stellen en/of te controleren op zijn goede werking.

Aangezien de zender overdag slechts een zeer beperkt aantal uren in bedrijf is, zijn er spoedig meetinstrumenten in de handel gekomen, die een blokkenpatroon uitzenden. Hoe handig deze kleine beeldgeneratoren (beter bekend onder de bijnaam blokkendoos) ook zijn, toch geven deze apparaten over de beeldkwaliteit zelf en de lineariteit een te gebrekkige indicatie om er zeker van te zijn, dat een met deze beeldgenerator afgeregelde televisie-ontvanger ook op de zender werkelijk goed is. In de servicewerkplaatsen van onze Technische Dienst kwam dan ook vroeger op onze reparatierapporten nog wel eens de opmerking voor "op uitzending controleren".

Met trots vermelden wij dat deze opmerking spoedig tot het verleden zal behoren dank zij de door ons Meetapparatenlaboratorium ontwikkelde beeldgenerator. Deze geheel nieuwe generator – waarin de modernste schakelingen zijn toegepast – wordt in een van onze bedrijven in Den Haag thans in serie vervaardigd. Hoewel enkele zeer belangrijke afnemers, zoals de Technische Hogeschool in Delft, natuurlijk voorrang hebben gekregen, zullen ook alle servicewerkplaatsen van onze Technische Dienst Nederland worden voorzien van deze zeer kostbare meetinstrumenten; reeds geïnstalleerd zijn Enschede, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

In deze werkplaatsen beschikken dus alle televisieservice-technici op hun werkbanken over een blokkenpatroon voor controle, reparatie en/of afregelen van onze ERRES televisietoestellen.

 

Deze kunstbeeldgeneratoren met bijbehorende H.F.-generatoren, waarvan typen ontwikkeld zijn voor het Europese systeem met 625 beeldlijnen, voor het Amerikaanse systeem met 525 lijnen, voor het Franse systeem met 819 lijnen en voor het Belgisch-Franse systeem eveneens met 819 beeldlijnen kunnen worden gebruikt voor:

  • het controleren van het videodeel van een televisie-ontvanger;
  • het moduleren van een HF-generator;
  • het controleren van een breedband versterker (video versterker).

In onze servicewerkplaatsen kunnen nu de volgende eigenschappen van de ERRES televisie-ontvanger worden gecontroleerd:

Lineariteit: met behulp van het dambordpatroon.

Interliniëring: Bij goede interliniëring zullen de horizontale lijnen van het kunstbeeld even dik zijn.

Aftastrichting: (b.v. correcte aansluiting van het afbuigjuk). In de middelste zwarte vlakken is een verticale witte lijn aan de linkerzijde zichtbaar. Tevens zullen de bovenste vlakken van de grijswig zwart zijn.

Oversturing, contrastinstelling: In de grijswig moet verschil zijn met de vorige en volgende grijstint.

Bromcontrole: Het beeld zal egaal van helderheid zijn.

Frequentie karakteristiek: Het contrast tussen zwart en wit van de fijnste verticale lijntjes mag slechts weinig minder zijn dan het overtollige contrast.

Dank zij het voortreffelijke researchwerk van onze laboranten op het Meetapparatenlaboratorium zal het dus onze service-technici mogelijk zijn het televisietoestel zodanig af te regelen en in te stellen, dat de cliënt de zekerheid heeft, dat zijn gereviseerde toestel wederom de perfecte beeldkwaliteit vertoont, waardoor de ERRES televisietoestellen terecht in binnen- en buitenland bekend zijn.

Voor de technisch geïnteresseerde lezer nog enkele gegevens.

In de generator is gebruik gemaakt van speciale binaire units, die zowel voor deler als impulsvormer dienen. De generator is ondergebracht in onze intern genormaliseerde kast, waardoor bij voorbeeld montage in een normaalrek aan de wand op zeer eenvoudige wijze mogelijk is.

Tot slot een paar getallen over het aantal componenten dat een generator bevat, bij voorbeeld die voor het 625 lijnen systeem: 3x UL84, 1x EF94, 1x 85A2, 4 dioden OA214, 80 dioden OA85, 53 buizen ECC85 en 3x EL83.

                                                                                                                   N.W. Lagendijk.

 

Uiteraard was het hierboven beschreven apparaat nog voor zwart-wit TV, kleuren-TV kwam pas in 1967.

Behalve de bovengenoemde H.F.-generator met F.M.-geluid, was er ook een generator met A.M.-geluid leverbaar, de 3730.

VDH