Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Van der Heem

Mannenkoor

In het V.D.H.-tje nr. 790, van 3 mei 1963 stond, naar aanleiding van het eerste lustrum, het volgende artikel:

MANNENKOOR  op z'n best

Een goede avond, een mooi programma en een enthousiast publiek waren de kenmerken van de lustrumviering van ons Mannenkoor op donderdag 25 april 1963.

Het Mannenkoor was deze avond op z'n best. Niet alleen omdat het de verschillende programmanummers op uitstekende wijze vertolkte, maar ook omdat het enkele nummers bracht met solisten, terwijl deze solisten alleen ook nog enkele opera-aria's te gehore brachten. Het optreden van Jules de Corte na de pauze - van wiens liedjes men zich kan afvragen of het wel past in een programma van uitsluitend koorzang - bleek het uitstekend te doen. 

Het was de eerste lustrumavond van ons koor, dat eigenlijk in 1957 definitief werd opgericht, op welk moment de heer Harry Holtman bereid was de leiding van het koor op zich te nemen. De heer Holtman heeft dit al deze jaren gedaan en op deze avond hebben wij kunnen constateren tot welk artistiek niveau de dirigent het koor heeft kunnen brengen.

Zoals de heer Zaaijer in zijn openingswoord ook zei: een van de belangrijkste voorwaarden voor het bereiken van dit resultaat is de werkelijke prettige samenwerking tussen de koorleden onderling en met de dirigent. Daardoor heeft het koor dit artistieke niveau bereikt, terwijl het van 20 man in het begin tot nu 61 leden is uitgebreid. Een opvallend punt in de samenstelling van het koor vond de heer Zaaijer dat Van der Heemers van verschillende rang en van verschillende afdelingen van ons bedrijf meezingen. De heer Zaaijer bood mede namens zijn collega's directeuren felicitaties aan en liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een prachtige bloemenmand. 

Bij een gelegenheid als deze willen wij graag een kleine opsomming geven van wat ons Mannenkoor in deze 5 jaar van zich heeft laten horen.

Naast optreden op de jaarlijkse bonte avonden werd medewerking verleend op nog andere Van der Heem- bijeenkomsten, zoals de jaarsluitingsbijeenkomst. Ook buiten Van der Heem vestigde het koor zijn goede naam met een optreden in het Verzorgingshuis Nieuw Heeswijk te Voorburg. Huize Zuidhoorn te Rijswijk, het Zeehospitium te Kijkduin en het Goois Kinderziekenhuis te Blaricum. Een belangrijke erkenning voor de kwaliteiten van het koor lag in het feit dat het voor de NCRV microfoon werd uitgenodigd, zodat in mei 1962 ons koor door de radio te beluisteren was. Een nog grotere verrassing voor de koorleden was het toen de NCRV hun gelegenheid bood opnieuw opnamen te maken, samen met het Promenade-orkest onder leiding van Benedict Silbermann. De uitzending door de radio van deze opname heeft nog niet plaatsgevonden. 

De jubileumuitvoering werd opgeluisterd door de solisten Christine Sokolowska, sopraan - een ervaren operazangeres, die regelmatig is opgetreden o.a. in de Metropolitan Opera te New York - en Frans de Zeeuw, bas, verbonden aan de Nederlandse Opera. Beide solisten brachten met pianobegeleiding enkele bekende opera-aria's, waarvan de vertolking door het publiek hoog werd gewaardeerd.

Het is voor het koor ongetwijfeld als amateur een eer met elk van de solisten afzonderlijk, alsook met beide solisten een aria te mogen zingen. Opvallend waren de zangkwaliteiten van Christine Sokolowska, die dan ook voor haar optreden met een ovationeel applaus werd bedankt. De voorzitter van het koor, de heer G.S. Jonkman, bood haar een boeket bloemen aan. 

In het begin noemden wij al even het optreden van Jules de Corte met zijn praatjes en liedjes, die zoals altijd zeer werden gewaardeerd. 

 

Zijn optreden besloot hij met een speciaal voor het lustrum van het koor geschreven jubileumlied, dat zeer in de smaak viel bij het publiek en vooral bij de koorleden.

Voor de pauze na enkele koornummers speelde Harry Holtman eerst een Impromptu van Chopin en ging toe over tot improviseren, waarbij ten volle het kunnen van de heer Holtman als pianist tot uitdrukking kwam. 

 

 

Een in alle opzichten volkomen geslaagde lustrumuitvoering, waarop ons Mannenkoor en zijn dirigent ongetwijfeld met genoegen zullen terugzien.

Gelukwensen ontving het koor nog door middel van een telegram van mevrouw Van der Heem. 

Mannenkoor en dirigent: van harte geluk gewenst met de bereikte resultaten en ... wij horen nog wel meer van u. 

 

VDH