Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording

Hoewel er getracht word correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. En zijn wij niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegeven informatie.

VanderHeem.info respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op een dusdanige manier gekopieerd is dat dit het auteursrecht schendt, neem dan contact op met ons.

 

Dank aan de volgende personen, voor het leveren van informatie en/of foto's;

De dames C.Hoorweg-Klein en R. van der Meer.

En, in alfabetische volgorde, de heren: G.C. Arkenbout, P.J. Berkouwer, G.L. Besaris, A.M. Blok, T. Bouterse, P. Bolt, A. Fail, L.J. Gussenhoven, J. Haagsma, J. Hupse, T. Koopman, B. Lampe, A.J.H. Mali, J. v. Ooijen, D.W. Rollema, T. van Rijsbergen, I. Seubring, L. Schrader, P. Tas, K. Tilman, G. Verheijen, C. Versluis, C. Verweij, E.A. v. Waasdijk, F. de Zwart, G. v. Zwieten, en vele anderen. 

Tevens de familie van de heer G. van Vliet, voor het laten scannen van een uniek fotoboek.

AUTEURSRECHT

U hebt toestemming om uittreksels of documenten van deze website te kopiŽren en af te drukken (met uitzondering van informatie van derde partijen die als zodanig is aangemerkt) voor uw eigen, niet commerciŽle gebruik, mits de betreffende kopie of afdruk alle mededelingen aangaande auteursrecht of andere eigendomsmededelingen bevat. 

Anders dan specifiek hierboven vermeld, is het verboden om een deel van of de gehele inhoud van deze website in ongeacht welke vorm te reproduceren, met inbegrip van de vormgeving, de creatie van enig afgeleid werk dat op deze website en/of de inhoud daarvan is gebaseerd en de opname daarvan in andere websites, elektronische zoeksystemen of publicaties. Er mogen geen links naar deze website worden opgenomen op enige andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij kunnen niet garanderen dat u het recht hebt om gebruik te maken van inhoud die het eigendom is van derde partijen en die beschikbaar is op deze website en u moet toestemming krijgen van deze derde partij die eigenaar is voordat u deze inhoud gebruikt of downloadt. Inhoud die beschermd is door auteursrecht mag niet worden gewijzigd, noch mag enige mededeling over de auteur of het auteursrecht die in deze inhoud vermeld wordt, worden gewijzigd zonder eerst de vereiste toestemming te hebben verkregen.

Met uitzondering van de hierboven genoemde beperkte toestemming, mag niets op deze website worden beschouwd als verlening van enig ander recht of vergunning.

 

RECHT OM INFORMATIE TE GEBRUIKEN DIE DOOR DE GEBRUIKER WORDT VERSTREKT

In het geval dat u enig materiaal verstrekt dat op deze website wordt opgenomen (met inbegrip van Ė en zonder beperking Ė persoonlijke informatie, kennis van zaken, opmerkingen, ideeŽn, vragen, technieken, samenvattingen of dergelijke), stemt u ermee in dat dit materiaal niet als vertrouwelijk wordt beschouwd en dat u ons een wereldwijde, blijvende, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie verstrekt voor het gebruik, de openbaarmaking, het kopiŽren, wijzigen, aanpassen, openbaar vertonen en vertalen van alle of een deel van dat materiaal voor ongeacht welk doeleinde en zonder beperking. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen goeddunken en zonder verdere kennisgeving, materiaal dat u indient voor opname op deze website te verwijderen of te wissen.

 

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDE PARTIJEN

Deze website kan inhoud bevatten die het eigendom is van een derde partij (bijv. artikelen, gegevens of samenvattingen) en kan tevens hypertextlinks bevatten naar websites van derde partijen. Wij verstrekken deze inhoud en links van derde partijen als dienstverlening aan onze gebruikers. Wij hebben geen controle over websites of informatie van derde partijen waarnaar op deze website wordt verwezen, waar u toegang tot hebt of die beschikbaar is op deze website en daarom bevestigen wij deze websites of inhoud van derde partijen of de beschikbaarheid van die websites niet, noch sponsoren wij deze, noch bevelen wij deze aan, noch aanvaarden wij anderszins enige aansprakelijkheid hiervoor. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid die voorvloeit uit enige bewering dat inhoud die het eigendom is van een derde partij (ongeacht of deze wordt gepubliceerd op deze of op een andere website) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit informatie of opinies die zijn opgenomen op die website of in de inhoud van die derde partij.

 

Contact: webmaster@vanderheem.info

 

VDH