Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 218

    Export Radio ontvangtoestel 

1935

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf  I: 14 - 40 m
Korte golf  II: 34 - 92 m
Korte golf  III: 77,5 - 214 m  (Visserijgolf)
Middengolf: 190 - 560 m
Lange golf: 835 - 2000 m
Buizen: AF3 h.f. versterker
AK2 mengbuis-oscillator
AF3 m.f. versterker
ABC1 detector - l.f. versterker
AL2 eindbuis
4662 afstemindicator  (neon)
AZ1 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 451 kHz
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: 110 - 220 V
Afmetingen: Breedte:
Hoogte:
Diepte:
Gewicht:
Prijs: f 298,-

Artikel, op 4 oktober 1935 verschenen in De Indische Courant:

De super  K.Y. 218.  

Een demonstratie-avond.

Dinsdagavond heeft firma Lindeteves-Stokvis in de bovenzaal van het Kunstkringhuis een bizonder geslaagde demonstratie gegeven van het nieuwste Erres-toestel nl. de super-heterodyne  K.Y. 218. Voor deze demonstratie bestond, vooral wat later op den avond, een groote belangstelling.

De 10-jarige geschiedenis van het Erres Radio-product op de Ned.-Indische markt moge bekend worden verondersteld. In 1926 zag men het eerste ultra kortegolf-toestel van Nederlandsch fabrikaat (afkomstig uit de Erresfabrieken) in Indië. In 1932 kwam Erres als eerste Nederlandsche fabriek met een door wisselstroom gevoed ultra-kortegolf-toestel op de markt.

In het begin van dit jaar – er zit een enorme climax in de ontwikkelingsreeks – verscheen Erres als eerste met een Octode Super Heterodyne, die een oplossing bracht voor tal van technische problemen. Met de Octode-menglamp toch, werd een veel betere Superheterodyne schakeling verkregen dan met behulp van de afzonderlijke oscillator en afzonderlijk eerste detector-lamp.

Voortbouwend op dit principe brengt Erres-radio thans als de groote verrassing haar ontvang-apparaat K.Y. 218. De naam Super Heterodyne is voor de voortreffelijke eigenschappen van dit apparaat slechts een vage aanduiding; daarom zou men beter doen van de Wonder Super-Heterodyne te spreken.

De gevoeligheid, de selectiviteit en de geluidsweergave van dit toestel, zooals die gisteravond  werden gedemonstreerd, doen het begrip “radio” geheel op den achtergrond geraken. De ontvangst van Europeesche stations is met dit toestel geheel gekozen in het stadium van onverdeeld muzikaal genot. Constant, zonder dat men steeds het toestel behoeft bij te stellen, komen de Europeesche stations met zeer groote sterkte door.

De bediening van het toestel is uiterst eenvoudig. Een kind kan de “fijnregeling” juist en zonder moeite afstellen. De klankkast, waarin het toestel gebouwd is, behoort tot het fraaiste, dat vervaardigd kan worden uit edele houtsoorten als palisander en noten. Stijvolle fraai afgewerkte kasten is men van Erres-radio reeds lang gewend. Dit bleek uit de geëxposeerde modellen van ouderen datum. Aan de fabriek is dan ook sinds eenigen tijd verbonden de bekende kunstnijvere Otto van Tussenbroek, een beroemdheid op architectonisch gebied in Nederland.

Van de verdere technische bizonderheden van het toestel noemen wij in de eerste plaats den krachtigen electro-dynamischen luidspreker. Het groote voordeel van dit soort luidsprekers is gelegen in het feit, dat de gevoeligheid daarvan zeer groot is; deze kan bovendien door de afzonderlijke bekrachtiging ook nimmer minder worden. De luchtspleet kan bij dit soort luidsprekers ruimer genomen worden door het sterkere magnetische veld, zoodat vervorming of aanloopen is uitgesloten.

Het toestel heeft verder een zg. All-wave golflengte-bereik van 13 tot 2000 m. Het toestel, dat speciaal voor de tropen is gebouwd, is evenwel ook geschikt voor het gebruik in Europa. De Neon-afstemming en de zg. Full vision dial vereenvoudigen de bediening nog meer.

Het toestel heeft storingsonderdrukking op de afstemming, vaste pick-up-aansluiting, fadingcompensatie, klankkleur-instelling en is last but not least op straling door den P.T.T.-dienst goedgekeurd.

Lindeteves-Stokvis maakte van de demonstratie gebruik om alle Erres-toestellen, welke sedert 1932 aan de markt gekomen zijn, tentoon te stellen. Verder zagen wij een omvormer, fabrikaat Electr. Dynamic Construction cy. Londen, waarvan Lindeteves de alleenverkoop voor geheel Indië bezit. Met deze omvormers is het mogelijk om gelijkstroomspanning, zoals die bijvoorbeeld op vele fabrieken en ondernemingen aanwezig is, om te vormen in wisselstroom. Deze apparaten zijn tevens verkrijgbaar voor gebruik met een 12-Volts autoaccu voor plaatsen waar in het geheel geen licht-installatie aanwezig is.

Radio op zijn best is zonder twijfel de Erres Superheterodyne voor het seizoen 1935-1936. Als men dit Erres-toestel koopt, steunt men bovendien het superbe Nederlandsche fabrikaat, want de Erres-fabriek is in Den Haag gevestigd.

 .

Bovenstaande advertentie stond op 26 november 1935 in Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië.

Lees hieronder duidelijker de tekst van bovenstaande advertentie:

GEWELDIG,  WAT  EEN  PRACHTIG  TOESTEL !

 OM  DEZE  VIER  REDENEN  VERDIENT  ERRES  UW  VOORKEUR!

  • Een juweel van een kast. Een sierraad in Uw woning. Een van de prachtigste creaties van den sierkunstenaar Otto van Tussenbroek. Deze royale klankkast – waardoor een bijzonder mooi geluid wordt verkregen – is van wortelnotenhout en op bijzondere wijze ingelegd met palissander.
  • De Erres K.Y. 218 heeft niet alleen een grof- doch ook een fijnregeling. Een toestel dat aan de h o o g s t e  eischen voldoet, moet een fijnregeling hebben, dus heeft Erres deze fijnregeling. De schaal is zeer nauwkeurig geijkt in golflengten, waardoor het afstemmen een gemak en een genoegen is. Ook ’s avonds, want dan is de schaal van twee punten, n.l. links en rechts van boven, floodlight verlicht.
  • Vijf golfbereiken n.l. van 14-40 M., 34-92 M., 77,5-214 M., 190-560 M. en 835-2000 M. Dus een golfbereik van 14-2000M., waardoor deze Erres overal is te gebruiken. Verlofgangers kunnen de K.Y. 218 meenemen naar Holland of naar andere deelen van Europa. Overal en altijd heeft U er genot van.
  • Een belangrijk verbeterd en tweemaal zoo groot neonbuisje dat een nauwkeurige kijk op een juiste afstemming geeft. Het neonbuisje is thans bijstelbaar d.w.z. dat als een lamp oud wordt en dus verzwakt, dat dan ook de neonafstemming opnieuw kan worden ingesteld. Daarbij is deze neon-afstemming traagheidsloos, dus direct gehoorzamend aan de afstemknop en zeer nauwkeurig. Naast deze 4 hoofdredenen zijn er nog meerdere kleine verbeteringen. Laat ze U even vertellen door Uw radiohandelaar of door LINDETEVES-STOKVIS

.

.

Bovenstaande advertentie stond op 4 februari 1936 in De Indische Courant.

Lees hieronder duidelijker de tekst van bovenstaande advertentie:

TWEEDE  VAN  DE  VIER  REDENEN  WAAROM  ERRES  DE  VOORKEUR  VERDIENT  

DIT  TOESTEL  HEEFT  FIJNREGELING !

Weet u wat dat wil zeggen? Dat deze nieuwe Erres K.Y. 218 aan de hoogste eischen voldoet. Alleen superieure toestellen hebben naast de grof-, een fijnregeling. Let U bij aankoop daar vooral op. Hoe vindt U verder die practische en duidelijke schaalverdeeling? Zeer nauwkeurig is deze op alle golflengtes van 14-2000 Meter geijkt. Ja, van 14-2000 Meter, want deze Erres K.Y. 218 is een universeel toestel. Het is in alle werelddeelen te gebruiken. Verlofgangers kunnen dus zonder bezwaar de K.Y. 218 medenemen naar Holland of naar andere landen van Europa om tijdens hun verlof tenvolle van de radio te blijven genieten. Ook voor duidelijke aflezing in de avonduren is gezorgd. De schaal is floodlight verlicht, en wel van twee punten, links en rechts van boven, af. De haarfijne naald waarborgt tenslotte de meest nauwkeurige regeling en wat dit alles voor U beteekent, ondervindt U eerst recht als U zelf de knop van de fijn-regelaar zult verstellen. Maar U moet dat gedaan hebben en daartoe stellen wij U gaarne in de gelegenheid, Uw radiohandelaar en

LINDETEVES – STOKVIS 

.

.

Bovenstaande advertentie stond op 18 februari 1936 in de Sumatra Post.

Lees hieronder duidelijker de tekst van bovenstaande advertentie:

DE  DERDE  VAN  DE  VIER  REDENEN  WAAROM  ERRES  DE  VOORKEUR  VERDIENT  

ERRES  HEEFT  VIJF  GOLFBEREIKEN !

De nieuwe Erres K.Y. 218 heeft 5 golfbereiken, n.l. van 14-40 M., 34-93 M., 77,5-214 M., 190-560 M. en 835-2030 M. Een universeel toestel dus, met een golfbereik van 14-2000 M. Wat dat voor de bezitter van een Erres K.Y. 218 beteekent? Wel, een ontvangstmogelijkheid die onbeperkt is. Maar daarnaast als verlofganger straks de mogelijkheid om dit toestel mee naar Holland of andere landen van Europa te nemen, om ten volle en op zijn gemak van alle gewenschte radio-uitzendingen te kunnen genieten.

Wist U verder dat bij deze Erres K.Y. 218 de pick-up altijd aangesloten kan blijven? De nieuwe schakelaarknop maakt dit mogelijk door overschakeling in pick-up stand. Tevens kan aan de K.Y. 218 een extra luidspreker worden aangesloten, maar thans zoodanig, dat U door een schakelaar aan de achterzijde van het toestel, de bekrachtigde electr. dynamische luidspreker van het toestel zelf, kunt uitschakelen.

Ook iets nieuws is het veiligheidscontact aan de achterzijde, waardoor bij verwijdering van het achterschot, het toestel spanningsloos wordt. Dat alles toont U gaarne Uw radiohandelaar en

LINDETEVES - STOKVIS

.

.

Bovenstaande advertentie stond op 28 februari 1936 in het Soerabaijasch Handelsblad.

Lees hieronder duidelijker de tekst van bovenstaande advertentie:

DE  VIERDE  REDEN  WAAROM  ERRES  DE  VOORKEUR  VERDIENT  

ERRES  HEEFT  VERBETERDE  NEON-AFSTEMMING!

Ieder daarvoor in aanmerking komend onderdeel is er bij de nieuwe Erres, type K.Y. 218, op ingesteld den luisteraar een pijnlijk nauwkeurige afstemming te verzekeren. Dit is gevonden in een traagheidslooze neonafstemming, direct gehoorzamen aan de afstemknop. Het neonlicht volgt dus nauwkeurig zonder schommelen de afstemming. Het neonbuisje, dat de afstemming bij de eerste Erres Super-heterodyne reeds zoo superieur maakte. Hierdoor is een nog gemakkelijker en nauwkeuriger kijk op een juiste afstemming verkregen.

Verder heeft de Erres K.Y. 218 een fijnregeling, welke het juist afstemmen van ultra-kortegolfstations zeer vergemakkelijkt. Een groote, duidelijk verlichte schaal met fijne aanwijsnaald completeert deze nauwkeurigste en eenvoudigste afstemming.

Werkelijk U moet dit toestel eens gaan zien bij Uw radiohandelaar of bij

LINDETEVES – STOKVIS

.

Voor meer info over de door Lindeteves-Stokvis naar Nederlandsch Indië geleverde toestellen, zie: 

ERRES in Nederlandsch Indië

Eenvoudige service doc. is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH