Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 228

   Export Radio ontvangtoestel 

1939

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf 1: 13 - 24 m
Korte golf 2: 22 - 70 m
Korte golf 3: 65 - 200 m
Middengolf: 190 - 580 m
Lange golf: 750 - 2000 m
Buizen: EF8 HF-versterker
EK2 mengbuis - oscillator
EF9 mf-versterker
EBC3 detector + 'silent tuning'-buis
C/EM2 lf-versterker
EL6 eindbuis
AZ1 gelijkrichter
4496 stabilisatiebuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 451 kHz  (?)
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: naar keuze: 110, 125, 145, 200, 220 en 240 Volt
Afmetingen: Breedte
Hoogte
Diepte
Gewicht:
Prijs: f  335,-

Hier onder een artikel uit de Sumatra Post van 31 december 1938:.

HET  NIEUWSTE  “ERRES”  TOESTEL.

Een nieuw jaar, een nieuw geluid, een prettig geluid, het volle geluid uit den Aether opvangen door de nieuwste Erres, een toestel dat tot nog toe alles op radio gebied met stukken verslaat.

Dit toestel de Erres KY 228, in den handel gebracht door Lindeteves-Stokvis, is eenige tientallen guldens duurder, dan zijn voorganger. Daartegenover staan echter een reeks van nieuwe, zeer belangrijke voordeelen, die deze meerprijs volkomen rechtvaardigen.

Wij noemen slechts een 12 tal der meest in het ooglopende features:

 1. Superheterodyne met 7 + 1 lampen, waaronder 3 dubbel functie lampen, waardoor de prestaties van het toestel met die van een 10 + 1 lamps apparaat gelijk te stellen zijn. 

EF8 – Hoog-frequent silenthode

EK2 – Menglamp en oscillator

EF9 – Middel-frequent lamp

EBC3 – Diode detector en silent tuning lamp

C/EM2 – Laag-frequent versterker, Magic Eye

EL6 – Penthode eindlamp

AZ1 – Gelijkrichter

4496 – Stabilisator lamp

 1. Super symphonische geluidskwaliteit. Een nieuwe kwaliteits-standaard, door groote permanent dynamische luidspreker met klank-verstrooier. Nieuwe laag-frequent tegen-koppeling met geforceerde basreproductie. Vervorming beneden de gehoors-grens. Theoretisch gedimensioneerde resonantievrije kast.
 2. Luxe meubel in moderne stijl in glanzend notenhout met palissander rims en gouden lining afgewerkt.
 3. Volmaakte wereld-ontvangst. Laag ruisch niveau, effectieve fading-compensatie. Stabiele ontvangst door een Neon stabilisator circuit.
 4. Combinator afstemming. De denkende knop met vijf regel functies, één hand bediening.
 5. Electric hand, een motor drijft de afstemnaald.
 6. Nieuwe fluorescent-lit afstemschaal. Totale lengte 175 cm., waardoor de onderlinge afstand der stations grooter is, zoodat een nauwkeuriger instelling verkregen wordt, verdeeld over vijf golfbereiken van 13 – 2000 meter.
 7. Micrometer zaagtand schaalverdeeling voor U.K.G. afstemming.
 8. Diabolo afstem-indicator.
 9. Groot 18-Watts eindvermogen met de nieuwe eind-penthode EL6.
 10. Uitschakelbare Silent tuning met drempel instelling.
 11. Laag stroomverbruik enz. enz.

Dit zijn zooals reeds gezegd is de meest, in het ooglopende voordeelen.

Een volledige indruk kan slechts verkregen worden, dooe het proefondervindelijk bewijs: een gratis demonstratie waartoe elke dealer te allen tijde bereid zal zijn.

 

*

Bovenstaande advertentie is geplaatst op 14 januari 1939 in de Sumatra Post.

*

Bovenstaande advertentie is geplaatst op 28 januari 1939 in de Sumatra Post.

zie hier onder nogmaals de tekst:

Het radio-wonder, de nieuwe ERRES  K.Y. 228

In weergave, in toon en in uiterlijk steekt de nieuwe Erres K.Y. 228 ver uit boven alles wat er tot op heden op radio-gebied heeft bestaan. De Erres K.Y. 228 is een radio-wonder. Het is een samenvatting van de laatste schitterende vondsten op radio-technisch gebied in een kast, welke een waar kunstwerk mag worden genoemd. Dit radiowonder is alleen gebouwd voor hen, die de hoogste eischen stellen aan kunst en wetenschap en daar ook ten volle van willen genieten. De Erres K.Y. 228 heeft een nog niet gekende weergave kwaliteit door de z.g. tegenkoppelings-schakelingen, in combinatie met een prima luidspreker en een klankkast van de juiste afmetingen. Hierdoor geen gebrek aan lage tonen en geen vervorming, daar deze beneden de hoorbaarheidsgrens is gebracht.

ERRES  K.Y. 228 is het toestel met de “Combinator”, de knop met de vijf functies, dus het centrale bedieningsorgaan. Keuze van golf-bereiken, grof- en fijn-afstemming, toon- en selectiviteitsregeling gescheiden onafhankelijk van elkaar. Het summum van eenvoud en gemak. De kast is van notenhout en verfraaid door een lijstwerk van palissanderhout en twee goudkleurige strippen. Uit deze eigenschappen moge U blijken, dat verbetering in de weergave en vereenvoudiging in de bediening om den voorrang hebben gestreden. Stapt U gerust bij een van de Erres-wederverkoopers naar binnen en kiest U zelf een een paar stations. U zult U verbazen over het resultaat en het met ons eens zijn, dat meer dan ooit geldt: “Erris maarréén Erres”.

 Technische gegevens:

Superheterodyne ontvangschakeling. Vijf golfbereiken: 13-24m, 22-70m, 65-200m, 190-580m en 750-2000m. 7 + 1 lamps toestel met de eigenschappen van een 10 + 1 lamps toestel. Groot eindvermogen door 18 Watt eindlamp. Gering stroomverbruik. Combinator: 1. Golfschakelaar en gramofoonschakelaar. 2. Grofregeling door “electric hand” (geluidlooze voorbeweging van afstemnaald). 3. Fijnregeling. 4. Volumeregelaar. 5. Toonregelaar. Links van toestel: schakelaar voor versterken of verzwakken van lage tonen. Rechts van toestel: netschakelaar. Stille afstemming. Groote permanent dynamische luidspreker met klankverstrooier. Zeer groote duidelijke glazen stationsschaal. Lijn met driehoekjes om u.k.g. stations gemakkelijk te identificeeren. Magisch oog (diabolo afstemoog). Neon stabilisatie. Aansluiting voor gramofoon en extra luidspreker. Luidsprekerschakelaar. Attractieve golflengte indicatie. Zes verschillende netspanningen.

*

Bovenstaande advertentie is geplaatst op 6 juni 1939 in Het Nieuws van den dag voor Ned. Indië.

*

Bovenstaande advertentie is ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Dirk Hart, voor de fa. Lindeteves-Stokvis. Ook de affiche 'Staande stuwen' met de bekende 'Erres Piet', welke op de exportverpakkingen was te zien, werd ontworpen door Dirk Hart. Zie ook: http://www.vanderheem.info/erres-in-indie.html

*

Hoewel het toestel qua uiterlijk, veel lijkt op de KY 178 zonder druktoetsen, is de schakeling en buizenbezetting toch anders. Helaas is een schema van dit toestel in Nederland (nog) niet bekend.

VDH