Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 505

     Radio ontvangtoestel       

1950

Ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

Na een betrekkelijk rustige periode in 1949 waarin alleen de fraaie, voor 1948 geplande, KY488 op de markt kwam. Werd door Van der Heem in de loop van 1950 een zestal nieuwe toestellen geproduceerd. De KY 505, KY 506, KY 507 en KY 508 zijn in het voorjaar van 1950 ge´ntroduceerd op de Jaarbeurs te Utrecht. De KY 504 kwam in augustus van dat jaar en het toptoestel KY 509 in september 1950.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf: 15 - 55 m
Middengolf: 174 - 575 m
Lange golf: 970 - 2030 m
Buizen: ECH21 mengbuis-oscillator
EAF42 m.f. versterker
EAF42 detector - l.f. versterker
EL41 eindbuis
AZ41 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.: 1
Afgestemde m.f.: 2 + 2
Middenfrequentie: 452 kHz
Gevoeligheid: < 30 ÁV
Uitgangsvermogen: 2,8 Watt bij 10% vervorming, gem. bij 400Hz
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Afmetingen: Breedte 430 mm
Hoogte 270 mm
Diepte 222 mm
Gewicht: ca. 8 kg
Prijs: f 240,-

In 'het V.D.H.-tje' nr. 218, van 18 maart 1950 stond de volgende beschrijving:

Sedert enkele weken draait in onze fabriek het nieuwe toestel KY 505. Nu het zover is, dat men dit apparaat bij verschillende handelaren al te koop ziet aangeboden, kunnen wij alle geheimhouding wel laten varen en meer over dit product vertellen. De KY 505 is een toestel uit de lage prijsklasse, dat zoveel aantrekkelijks bevat, dat wij het een grote toekomst voorspellen.

Het bevat 4 + 1 lampen, dat wil zeggen, de radiolampen ECH21, EAF42, EAF42 en EL41, benevens de gelijkrichterlamp AZ41.

De KY 505 bestrijkt drie golfbereiken: 15-55 m, 175-580 m en 950-2000 m. Er is continu toonregeling op radio en gramofoon; dus geen schakeling in trappen, maar een geleidelijke overgang van hoog naar laag.

De houtfabriek (en de ontwerpers) hebben met de kast eer ingelegd. Eenvoudig doch elegant en zoals gebruikelijk wŔl verzorgd. Op de stationsschaal zijn de voornaamste Europese stations van een nummer voorzien, hetgeen overeenstemt met dat van het kanaal dat de zender toebedeeld is. Vanzelfsprekend zijn de schalen voorzien van de nieuwe indeling, het identificeren van niet op de schaal voorkomende stations wordt ten zeerste vereenvoudigd door de keurige stationslijst, die bij het toestel verpakt is.

Het toestel heeft vier bedieningsknoppen, die aan de voorzijde uitsteken. Van links naar rechts zijn dit: toonregelaar, volumeregelaar met netschakelaar, afstemknop en golflengteschakelaar. De functies van de knoppen zijn duidelijk, doch onopvallend aangegeven op de lichtmetalensierstrip, die zich achter de knoppen bevindt.

Een bijzonderheid is, dat de pick-up of toonafnemer, zoals dit apparaat tegenwoordig naar Oostelijk voorbeeld genoemd wordt, voortdurend kan aangesloten blijven. Wil men platen draaien, dan schakelt men eenvoudig door naar "Gram".

Het toestel heeft een spanningscaroussel met 6 netspanningen. Verhuizing naar onverschillig welke plaats in Nederland levert geen moeilijkheden. De KY 505 bevat vanzelfsprekend een aansluiting voor een extra luidspreker. Wat het toestel zelf betreft: Opvallend is de grote leegt op het chassis, ontstaan door het gebruik van ijzerkernspoelen, welke vrijwel alle aan de onderkant gemonteerd zijn. De lampen zijn van het zogenaamde rimlock-type, wij zouden dit "naald-lampen" willen noemen, vanwege de naalddunne pennen. De spoelen worden gemonteerd tot eenheden welke kant en klaar voor inbouw aan de radiobanden arriveren. Condensatoren en weerstanden zijn van een nieuw type. De luidspreker is een 17 cm VDH-luidspreker van uitstekende kwaliteit, gelijd de heer Struyck, van afdeling wikkel, onder wiens leiding deze luidsprekers worden vervaardigd, ongetwijfeld zal beamen. Het geluid van dit toestel is daardoor prima.

Niettemin blijft altijd de mogelijkheid bestaan, dat in de nabijheid van sterke zenders fluittonen optreden. Aangezien de KY 505 een tweevoudige afstemcondensator heeft, is dit gefluit slechts te voorkomen door het aansluiten van zeefkringen. Bij het ontwerp is met deze mogelijkheid rekening gehouden.

Zo bezien is de KY 505 een toestel dat de naam ERRES met ere draagt. Het wordt verkocht voor een detailprijs van 240 gulden.

Service-doc. incl. schema van de KY505 is hier te downloaden als PDF-file.

VDH