Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 506

     Radio ontvangtoestel       

1950

Ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

Na een betrekkelijk rustige periode in 1949 waarin alleen de fraaie, voor 1948 geplande, KY488 op de markt kwam. Werd door Van der Heem in de loop van 1950 een zestal nieuwe toestellen geproduceerd. De KY 505, KY 506, KY 507 en KY 508 zijn in het voorjaar van 1950 geïntroduceerd op de Jaarbeurs te Utrecht. De KY 504 kwam in augustus van dat jaar en het toptoestel KY 509 in september 1950..

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf: 15 - 55 m
Middengolf: 175 - 580 m
Lange golf: 950 - 2000m
Buizen: ECH21 mengbuis-oscillator
EAF42 m.f. versterker
EAF42 detector - l.f. versterker
EL41 eindbuis
EM4 afstemindicator
AZ41 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: 452 kHz
Gevoeligheid:
Uitgangsvermogen: 2,8 Watt bij 10% vervorming, gem. bij 400 Hz 
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Afmetingen: Breedte 475 mm
Hoogte 305 mm
Diepte 231 mm
Gewicht:
Prijs: f 290,-

Het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' van 8 april 1950 vermelde het volgende:

ERRES  KY 506

Het toestel heeft één lamp meer dan de KY 505 en is uitgerust met 5 + 1 lampen, namelijk de ECH21, EAF42, EAF42, EL41, EM4 (kattenoog) en AZ41 (gelijkrichtlamp). Die ene lamp meer schept uiteraard een betere ontvangstmogelijkheid.

Er kan geluisterd worden op 3 golfbereiken: 15-55 m, 175-580 m en 950-2000 m. De toonregeling op radio en gramofoon is continu: u kunt de weergave dus aanpassen aan uw eigen gehoor en voorkeur.

De kast is ruim bemeten: 475 x 231 x 305 mm. De schaal zit aan de voorzijde beneden; hij is ook bij hel licht goed afleesbaar en bevat uiteraard de nieuwe stationsindeling met genummerde kanalen. De bijgevoegde stationslijst maakt het identificeren van niet op de schaal voorkomende stations tot kinderspel.

Het new-look uiterlijkvan de KY 506 wordt nog verhoogd door de grondkleurige lichtmetalen sierstrip aan de voorzijde, op dewelke de functies der aan de voorzijde uitgevoerde 4 knoppen staan vermeld. Zoeken en gissen overbodig. Dank zij het magische oog, magic eye, kattenoog, kathodestraalindicator, EM4 of knipoog of hoe men it onvolprezen hulpmiddel ook mag noemen, kan men op elk station haarfijn afstemmen en voorkomt men pijnlijke gewaarwordingen op het trommelvlies en muzikaal gemoed, als een huisgenoot de knop "er naast heeft gedraaid" en het orkest muziek van wonderlijke kwaliteit schijnt te spelen.

Het toestel is geschikt voor 6 netspanningen, heeft gramofoonstand op de golfschakelaar en is voorzien van een 17 cm VDH luidspreker met centrale magneet. Die VDH-luidspreker speelt een belangrijke rol in de goede muziekkwaliteiten van dit toestel. De KY 506 heeft ijzerkernspoelen en bevat eveneens, zoals de KY 505, de mogelijkheid tot het aansluiten van zeefkringen in de nabijheid van sterke zenders.

Dit laatste is nodig als men de fluittoontjes wil wegwerken, die zelfs de KY 506 in de nabijheid van de zender gaat produceren. De tweevoudige condensator is er debet aan. De remedie is overigens eenvoudig en afdoende.

Beziet men zo de KY 506 naast de 505, dan zijn er ontegenzeggelijk diverse attracties aan te wijzen, die de prijs van 290 gulden rechtvaardigen: de regulere kast, het afstemoog en de extra ontvanglamp, om de meest markante punten maar te noemen, bestempelen dit mooie apparaat, dat tegen het einde van deze maand in productie komt, tot een zeer geslaagd ontwerp.

 

Service-doc. incl. schema van de KY 506 is hier te downloaden als PDF-file.

VDH