Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 508

     Radio ontvangtoestel       

1950

Ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

Na een betrekkelijk rustige periode in 1949 waarin alleen de fraaie, voor 1948 geplande, KY488 op de markt kwam. Werd door Van der Heem in de loop van 1950 een zestal nieuwe toestellen geproduceerd. De KY 505, KY 506, KY 507 en KY 508 zijn in het voorjaar van 1950 ge´ntroduceerd op de Jaarbeurs te Utrecht. De KY 504 kwam in augustus van dat jaar en het toptoestel KY 509 in september 1950.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: Korte golf I: 15 - 55 m
Korte golf II: 51 - 185 m
Middengolf: 174 - 575 m
Lange golf: 970 - 2030 m
Buizen: ECH21 mengbuis-oscillator
EAF42 m.f. versterker
EAF42 detector - l.f. versterker
EL41 eindbuis
AZ41 gelijkrichtbuis
EM4 afstemindicator
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.: 2 + 2
Middenfrequentie: 452 kHz nominaal
Gevoeligheid: 30 ÁV
Uitgangsvermogen: 2,8 Watt bij 10% vervorming, gem. bij 400 Hz
Netspanningen: omschakelbaar:  110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Afmetingen: Breedte 560 mm
Hoogte 370 mm
Diepte 227 mm
Gewicht: 12,1 kg
Prijs: f 398,-

Het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 220, van 1 april 1950 vermeldde het volgende bericht:

 

ERRES  KY 508  het tweede van de nieuwe reeks

Het tweede toestel van de nieuwe KY-serie, dat in onze fabriek sedert enige tijd in productie is, is de KY 508.

Evenals bij de KY 505, die wij vorige week uitvoerig behandelden, loopt de productie al geruime tijd. Nu het toestel geŰxposeerd staat op de Jaarbeurs en men het ook in de winkeletalages ziet verschijnen, kan alle terughoudendheid verdwijnen en kunnen wij meer over dit prachtige apparaat vertellen. Want prachtig is de KY 508 zonder enige twijfel, niet alleen door uiterlijk, doch ook door prestaties.

Wat de technische bijzonderheden betreft: de KY 508 is voorzien van 5+1 lampen, namelijk de ECH21, EAF42, EAF42, EL41, EM4 (afstemoog), benevens de gelijkrichtlamp AZ1.

Het heeft 4 golfbereiken: 15-55 m, op welke band men de gebruikelijke korte golfstations kan beluisteren; de 50-185 , ook wel genaamd "visserijband", een golfbereik dat niet alleen attractief is voor degenen, die kennissen of familieleden in de visserij hebben, maar ook voor alle "gewone" luisteraars, die met veel genoegen luisteren naar een gesprek van Schipper Jaap Rog van de Ym. 525, Noordster, die thuisvaart en aan zijn reder rapporteert over de vangst.

Vervolgens de middengolf van 175-580 m; na de invoering  van de gewijzigde golflengteverdeling per 15 Maart jongstleden een gebied, dat de meer beluisterde stations herbergt en ten slotte de lange golf, 950-2.000 m. Ook hier is continu, dus doorlopende toonregeling op radio en gramofoon.

Een radiouitzending of gramofoonplaatweergave kan door draaien aan deze knop zˇ genuanceerd worden, dat het geluid in de voor het oor aangenaamste compositie doorkomt. Bekend is dat de meeste luisteraars de fout begaan "het hoog te veel weg te draaien", zoals dat heet. Hiermede bedoelt de radiotechnicus, dat men de neiging heeft de (schelle) hoge tonen te laten vervallen en dat hierdoor het geluid onnatuurlijk donker wordt.

Het kan echter ook nodig zijn hoge tonen weg te werken, bijvoorbeeld in een kamer met harde, dus galmende wanden of bij het luisteren naar een met veel storing doorkomende zender. De kast is wat een ERRES-kast behoort te zijn: royaal van formaat (56 x 23 x 37 cm), keurig afgewerkt, doch zonder enige overdaad of smakeloze versiering. Een grote houten kast is, zoals bekend, bovendien ten zeerste bevorderlijk voor een goede geluidskwaliteit. Door zijn rustige lijnen past zelfs deze grote kast in vrijwel elk interieur, zonder daarbij onnodig op te vallen.

Aan goede leesbaarheid van de schaal is weer zeer veel zorg besteed: niet alleen door een achtergrond, die het aflezen van de stationsnamen ook bij helder daglicht heel goed mogelijk maakt, maar ook door de stations te nummeren overeenkomstig de nieuwe indeling.

Bij elk toestel is een stationslijst gevoegd, die het ook mogelijk maakt de niet op de schaal voorkomende midden- en langegolf-stations Ó la minute te identificeren.

Het golfbereik, dat ingeschakeld is wordt automatisch aangeduid door een verlichte indicator, welke zich aan de rechterzijde van het schaalscherm bevindt. Uiteraard is dit toestel voorzien van het magische oog, de EM4. Door dit hulpmiddel te gebruiken voorkomt men dat men naast de juiste afstemming staat en dat het geluid daardoor onnatuurlijk klinkt.

Het toestel is geschikt voor 6 netspanningen. Dit is een attractie voor degenen, die van plan zijn veelvuldig te verhuizen. Door het spanningscaroussel om te zetten wordt het toestel voor de netspanning ter plaatse geschikt gemaakt.

De gramofoon wordt ingeschakeld door draaien aan de meest rechtse knop; de pick-up kan aangesloten blijven ook als het toestel weer voor radioontvangst wordt gebruikt. Men behoeft dus geen stekkers uit te trekken of met snoeren te scharrelen. Uiteraard is er een gramofoon-aansluiting en een aansluiting voor een extra luidspreker. Van dit laatste wordt in de practijk waarschijnlijk minder gebruik gemaakt dan wel mogelijk is. In de kamer van logÚ, de zieke huisgenoot of grote zus is zo'n extra luidspreker dikwijls een gewaardeerd attribuut.

Bijzondere attentie voor de 21 cm VDH-luidspreker. Door zijn grote conus-diameter en gevoeligheid is een voortreffelijke geluidskwaliteit gewaarborgd. Het toestel heeft ijzerkernspoelen en alle bedieningsorganen aan de voorzijde gegroepeerd.

Dit is zo een beschouwing over de technische details en de lezer, die het niet interesseert, vergeven wij gaarne omdat dit soort lectuur in het algemeen niet tot ieders verbeelding spreekt.

Wat wŔl tot de verbeelding spreekt: het fraaie uiterlijk en het magnifieke geluid. Een radiotoestel, dat mogen wij nooit vergeten, is niet in de eerste plaats een middel om alles te kunnen horen wat in de aether is, onverschillig of dit komt uit Melbourne of Wladiwostok, wŔl is het de sleutel tot het wonderland van muziek en kunst, van nieuws en voorlichting dat de radio is. Doch vooral van muziek. De statistieken leren, dat men het meest naar de muziek luistert; een radiotoestel moet er dus in de allereerste plaats op berekend zijn de muziekweergave zo goed mogelijk te doen zijn. Welnu, bij de KY 508 is dit ten volle het geval. Om voor dit toestel enthousiast te worden moet men het gezien, doch bovenal gehoord hebben. Daarna wenst men zich niets anders meer.

Detailprijs: f 398,-

 

*

Service-doc. van de KY 508 kan hier worden gedownload als PDF-file.

VDH