Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 509

      Radio ontvangtoestel       

1950

Ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

Na een betrekkelijk rustige periode in 1949 waarin alleen de fraaie, voor 1948 geplande, KY488 op de markt kwam. Werd door Van der Heem in de loop van 1950 een zestal nieuwe toestellen ge´ntroduceerd. Te weten de KY 504, KY 505, KY 506, KY 507, KY 508 en het toptoestel KY 509

Algemene Gegevens
Golfbereiken: K.G. I 10 - 20 m.
K.G. II 15 - 55 m.
M.G. 185 - 580 m.
L.G. 1000 - 2000 m.
Buizen: ECH42 mengbuis-oscillator
EF41 m.f. versterker
EBC41 detector - l.f. versterker
ECC40 l.f. versterker
EL41 eindbuis, 2x in balans
EM34 afstemindicator
AZ41 gelijkrichtbuis, 2x
Kringen: Afgestemde h.f.: L.G., M.G.; 2  (bandfilter)
Afgestemde h.f.: K.G.I, K.G.II; 1 
Afgestemde m.f.: 2 + 2
Middenfrequentie: 452 kHz
Gevoeligheid: K.G.I   < 30 ÁV
K.G.II  < 25 ÁV
M.G.   < 20 ÁV
L.G.   < 30 ÁV
Uitgangsvermogen: 8 Watt bij 5% vervorming, 400 Hz
Selectiviteit: "smal"  9 kHz
"normaal" 11 kHz
"breed" 16 kHz
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Bedieningsorganen: van links naar rechts toonregeling, netschakelaar-volumeregel., afstemming, bandbreedte-spraak- schakel. en golfbereik-grammofoonschakelaar
Afmetingen: Breedte 660 mm
Hoogte 360 mm
Diepte 242 mm
Gewicht: ca. 16 kg
Prijs: f 475,- inclusief 15% weeldebelasting

In het personeelsblad 'het V.D.H.-tje', nr. 244 van 23 september 1950, staat de volgende beschrijving;

Het nieuwe vlaggeschip ERRES KY 509 

"Geen toestel, doch een fijn besnaard instrument!"

Met deze leuze maakt Stokvis reclame voor onze toestellen. Aan Stokvis de taak te zorgen, dat door aantrekkelijk drukwerk, goede en op het juiste ogenblik gelanceerde reclame en pakkende leuzen, het kopen van ERRES-toestellen wordt bevorderd; aan ons de taak te zorgen dat door juist gekozen ontwerpen, goede afwerking en perfecte weergavekwaliteit de koper niet teleurgesteld, doch een enthousiast ERRES-propagandist wordt. Voor ons is ook de taak weggelegd te zorgen, dat voor elke categorie kopers het juiste toestel beschikbaar is.

De verpleegster, die na een vermoeiende dagtaak op haar kamer komt, zal graag even naar het weerbericht luisteren om te weten welk weer ze morgen op haar vrije dag heeft. Of zij zal een programma kiezen met wat lichte muziek. Zij verlangt een klein toestelletje, dat ook speelt zonder een antenne- aansluiting en dat zij, desgewenst, naast haar bed of op tafel kan zetten.

De landeigenaar echter, die ergens in de Gelderse Achterhoek op zijn buiten woont en die zojuist heeft gedineerd, trekt zich graag terug in zijn rookkamer om te genieten van zijn sigaar en van de voortreffelijke klanken van zijn radio. Hij eist een toestel dat niet alleen een sieraad voor zijn prachtig ingerichte kamer is, maar dat ook in staat is alle nuances van muziek en spraak zuiver weer te geven.

Voor deze laatste groep, waaronder echter niet alleen rijkaards worden gerangschikt, maar ook degenen die hoge eisen aan geluidskwaliteit stellen, is thans een nieuw type toestel op de lopende banden in Den Haag gaan draaien. De eerstelingen van deze stroom staan reeds in de inpakkerij voor een laatste muziek- controle, om daarna te worden verpakt en verzonden naar de over geheel Nederland verspreid liggende Stokvis-kantoren.

En nu de vraag: Waarom brengt VDH een dergelijk duur toestel in een land, dat zich wel geleidelijk herstelt van een vijfjarige bezetting, maar dat toch nog arm is? Het antwoord hierop is: omdat zowel in ons land als in het buitenland onze afnemers er om vragen. En dit is niet zo verwonderlijk als het op het eerste gezicht lijkt, in deze tijd van versobering en harder werken.

Hoewel wij steeds streven naar de beste weergavekwaliteit en daarom bijvoorbeeld ook in de laagste prijsklassen geen bakelieten kast hebben, doch de veel klankvollere houten kast, blijft toch altijd het feit bestaan, dat hoe groter de kast en dus ook hoe groter het klankbord hoe beter de geluidsweergave is. Bovendien kan in zo'n grote kast een grote luidspreker worden gemonteerd, hetgeen ook een belangrijke factor is voor de goede klank.

De KY 509, het duurste toestel van de serie 1950, heeft dan ook een zeer royale glanzend gepolitoerde kast, breed 660 mm, diep 247 mm en hoog 360 mm. De luidspreker is een 26 cm VDH speaker. Het toestel is tevens geschikt voor aansluiting van een laagohmige tweede luidspreker en is voorzien van een schakelaar om de eigen speaker uit te schakelen.

Al de bedieningsorganen bevinden zich aan de voorzijde zodat, wanneer men het toestel als versterker wil gebruiken voor gramofoonplaten-weergave, de pick-up steeds aangesloten kan blijven en omschakeling van radio op gramofoon zonder meer door een knop aan de voorzijde mogelijk is. Achter elke knop aan de voorzijde is een sierlijk rond aluminium plaatje aangebracht met de functie-omschrijving van de knoppen.

De KY 509 is voorzien van een zogenaamde cycolide fijnregeling met behulp van dezelfde knop. Deze zeer gemakkelijk te bedienen fijnregeling is voornamelijk van belang op de beide kortegolf-bereiken, namelijk bereik I van 10-20 meter en bereik II van 20-55 meter. Juist in het eerste golfbereik valt de 11 meter band, die voornamelijk dienst doet voor uitzending over zeer lange afstanden. Ideaal dus voor de man, die 's avonds na zijn werk eens nieuwsberichten wil horen uit verre landen. Berichten uit de eerste hand dus, die vooral bij deze gespannen Internationale toestand zeer interessant kunnen zijn. Middengolfbereik loopt van 175-580 meter. Langegolfbereik van 910-2000 meter.

Naast de genoemde eigenschappen, grote kast en grote luidspreker, heeft men ook een zodanige electrische schakeling gekozen, dat bij sterke geluidsweergave (die in grote ruimten noodzakelijk kan zijn) geen vervorming optreedt. Dit is alleen te verkrijgen door twee eindlampen toe te passen en deze in balans te schakelen. Het toestel heeft verder een toonregeling, die het mogelijk maakt zowel op radio als op gramofoon de verhouding hoge-lage tonen naar wens continu te regelen  

Wij die dit toestel in onze laboratoria geboren hebben zien worden en die thans van zeer nabij de productie aan de banden hebben zien starten zijn ervan overtuigd, dat dit toestel, evenals zijn voorganger, in deze prijsklasse een succes zal worden en dat zelfs de meest verwende muziekliefhebber zal zeggen: "Geen toestel, doch een fijn besnaard instrument!"

Tenslotte nog enige bijzonderheden; continu toonregeling, physiologische volumeregeling, frequentie- onafhankelijke tegenkoppeling, correctie hoge en lage tonen, speciale spraakstand op de selectiviteits- schakelaar, drievoudige afstemcondensator, golfbereik-schakelaar met dubbele contacten.

 

 

 

Onderstaande foto was onderdeel van een uitgebreide advertentie campagne:

Bij de foto: Van links naar rechts; Grootmoeder 69 jaar, Moeder ů?, Ronny 5 jaar, Elly 18 jaar, Vader Henk 48 jaar, Henk jr. 15 jaar.

Huiskamer-Avonturiers:

U zou dat zo niet zeggen als U ze bij de schemerlamp ziet, maar ĺt is een hoogst avontuurlijk gezin. Zo huiselijk als ze zijn kunnen ze soms plotseling opgaan in een eigen wereldje, waarin zij hun fantasieŰn als werkelijkheid beleven.

Vader viert opeens triomfen als heldentenor, Ronny zweeft naar Sprookjesland, Grootmoeder laat zich meevoeren op ruisende orgelklanken en Moeder verdwijnt met breikous en al naar de onderwereld, waar laaghartige schurken haar leven bedreigen. Henk jr. brengt een duizendkoppige menigte in vervoering door zijn meesterlijk voetbal en Elly zwijmelt in de armen  van de knapste man die ooit een meisje ten dans leidde. En dat gebeurt allemaal in deze huiskamer.

Bovenstaande 'familiefoto' en het verhaaltje over de 'Huiskamer-avonturiers' komt uit een luxe folder van 15 pagina's. Hierin worden ook behandeld de KY 504, KY 505, KY 506 en KY 507. Deze folder kunt u hier als PDF-file downloaden. Hij was onderdeel van een uitgebreide advertentie campagne opgezet door de Handelmij. R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam.

Service-doc incl. schema kunt u hier downloaden als PDF-file.

VDH