Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 536

      Radio ontvangtoestel       

1953

Ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe.

De ERRES KY 536 heeft een bakelieten kast welke in kleur is gespoten. Elektrisch is het toestel gelijk aan de KY 537 welke een houten kast heeft.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM 3 - 3,45 m
KG 14,8 52,3 m
MG 183,5 - 582 m
LG 707 - 2070 m
Buizen: EC92 mengbuis-oscillator (FM)
ECH81 mengbuis-oscillator (AM) + MF-buis FM
EF85 MF-versterker AM
EABC80 ratiodetector, detector, LF versterker
EL84 eindversterker
EM34 afstemindicator
EZ80 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: voor FM 10,7 MHz
voor AM 450 kHz
Gevoeligheid: AM  < 10 ÁV  
FM  < 10-12 ÁV bij 30 dB ruisonderdrukking
KY 536/01 : FM  < 2- 3 ÁV bij 30 dB ruisonderdrukking
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: omschakelbaar; 110, 125, 150, 200, 220 en 250 V~
Bedieningsorganen: Volumeregelaar, Toonregelaar + Spraakschakelaar, Golfbereikschakelaar, Afstemming
Afmetingen: Breedte 506 mm
Hoogte 316 mm
Diepte 205 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Prijs: f 333,-

De KY 536 werd al spoedig vervangen door de KY 536/01, deze had in plaats van een EC92 in de FM-voortrap een ECC81. Dit resulteerde in een grotere versterking, waardoor het toestel gevoeliger werd op de FM-band.

In het personeelsblad 'het VDH-tje' nr. 354 verscheen op 5 september 1953 het volgende artikel:

ERRES  KY 536 geschikt voor AM en FM, een radioapparaat met een uitzonderlijk uiterlijk.

Enkele weken geleden is de productie aangelopen van een der opvallendste toestellen die onze fabriek in zijn 27-jarige loopbaan heeft geproduceerd: de ERRES  KY 536.

Wij hebben nu reeds de indruk dat de KY 536 te zijner tijd in een adem zal worden genoemd met de "ijzeren" KY en de "Zanger aan de wand" als men gewaagt van de ERRES toestellen die de faam van dit merk in den lande hebben gevestigd.

Tijdens een introductie-bijeenkomst in ons ontspanningsgebouw is de KY 536 vorige week bij de gehele Stokvis verkooporganisatie ge´ntroduceerd. Als gasten waren daarbij eveneens aanwezig de staf van onze Belgische vertegenwoordiger, de firma Benelec uit Brussel.

Men was eenparig in zijn waardering voor dit uitermate geslaagde ontwerp. De kast is elegant van vorm en beige van kleur. Door de gulden sierlijsten is een uitermate subtiel kleurenschema verkregen dat zich bij elk interieur voegt. Men kan dit toestel zetten in een modern interieur waar lichte tinten overheersen, en het zal er door kleur en vorm uitstekend passen. Maar een deur verder, bij de liefhebbers van donkere meubels die minder functioneel en meer decoratief zijn, zal de KY 536 evenmin misstaan. Neen, sterker, het gladde en welhaast ingetogen model, past zonder meer uitstekend in dit milieu. 

Het toestel past ook in de huiskamer van Oma die meubeltjes in de empire stijl heeft en wier overgordijnen nog hangen aan koperen roeden met dikke knoppen. De KY 536 is een toestel dat door zijn vorm en kleur in elk milieu past. De kast is opdingerig noch pretentieloos, saai noch opzichtig. En toch zit er meer goudkleur in verwerkt dan in enig ander ERRES toestel. Hij past bij Old Finish en toch is hij beigekleurig.

Er is geen exacte verklaring te geven voor dit verschijnsel. Wij kunnen het alleen maar constateren en de ontwerper complimenteren. Electrisch is de KY 536 evenmin voor de poes. Het toestel is als eerste ERRES radio, geschikt voor de ontvangst van AM en FM zenders, zonder dat hiervoor een speciale voorziening behoeft te worden getroffen.

De attracties van FM ontvangst behoeven wij hier niet meer toe te lichten. De kwaliteit van de weergave neemt dusdanig toe dat wij mogen hopen dat FM in Nederland alom zal worden toegepast.

De specificatie van de KY 536 is:

Uitvoering: moderne sierlijke beigekleurige kast met gouden sierlijsten en luidsprekerdoek in reliefweefsel. Afmetingen: 506x205x320 mm. Buizen: 6+1, t.w.: EC92, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EZ80 en EM34. Duidelijke golfbereikindicator. Ingebouwde FM dipoolantenne. Bij gebruik van een FM buitenantenne geen aparte voor de AM bereiken nodig.

21 cm luidspreker - continue toonregeling voor hoge tonen - druk/trek schakelaar voor bassen - kathodestraal afstemindicator - physiologische volumeregeling - middenfrequent zeefkringen - aansluitingen voor gramofoonopnemer en extra luidspreker - gramofoon inschakelbaar met golfbereikschakelaar - omschakelaar voor 6 netspanningen van 110-250 Volt wisselstroom. .

Ook in het volgende nummer; VDH-tje nr. 355 van 19 september 1953 werd veel aandacht besteed aan de KY536:
ERRES  RUIMTELIJKE  WEERGAVE  de nouveautÚ op de radiomarkt

Een van de beroemdste dagorders die ooit gegeven werd, is die van Nelson bij het begin van de zeeslag bij Trafalgar: "Engeland verwacht dat iedere man zijn plicht zal doen". Het is uiteraard niet mogelijk vast te stellen hoe de uitslag van dat gevecht zou zijn geweest als dit befaamde sein nooit was gehesen, doch feit is dat de stimulans die er van is uitgegaan zelfs nu nog voortduurt.

Van der Heem N.V. staat ook aan de vooravond van een grote veldslag of eigenlijk reeds aan het begin daarvan; want de voorpostgevechten zijn reeds begonnen. De slag wordt geleverd op de Nederlandse radiomarkt, waar de buitenlandse concurrentie tegenwoordig zeer actief is; ons voornaamste wapen daartegen is het nieuwe ERRES toestel KY 536. 

De krijgsraad is gehouden enkele weken geleden toen de gehele verkoopstaf van Stokvis te gast was in ons ontspanningsgebouw en daar kennis nam van het plan de campagne. 

De strijdleuze is: Ruimtelijke weergave.

Over deze ruimtelijke weergave zal Nederland de komende weken het een en ander te lezen krijgen. Huis aan huis wordt deze week een krant bezorgd waarin men de bijzonderheden kan lezen over de prijsvraag die rond de KY 536 en de ruimtelijke weergave (RW) gehouden wordt. In het kort komt het hierop neer dat wij, dank zij de techniek van de Frequentie Modulatie (FM), nu in staat zijn radiotoestellen te produceren, die practisch het gehele toonbereik bestrijken. Bij het oude systeem van Amplitude Modulatie (AM) was dit in theorie wel, in de practijk niet mogelijk tengevolge van het gedrang op de middenband. Wij hebben in vorige nummers reeds uitvoerig verklaard wat het verschil tussen AM en FM nu eigenlijk wel is en de redenen uiteengezet waarom men in Nederland in toenemende mate aan dit systeem de voorkeur zal geven. 

In Duitsland heeft men zich na de nederlaag noodgedwongen op de (overigens bekende) FM-techniek geworpen, toen bij de golflengteverdeling van Kopenhagen weinig rekening werd gehouden met de wensen van dit verslagen land. De vele mogelijkheden van de FM bleken toen op verrassende wijze, ook bij ons, aangezien men niet te ver van de grens uitstekend kan luisteren naar de Duitse zenders.

Daar de kwaliteit van de zenders Hilversum I en II in Limburg, Twenthe en Groningen, kortom overal langs de Oostgrens dikwijls veel te wensen overlaat, wil men daar gaarne luisteren naar de Duitse zenders, die, zoals Langenberg, vrij dicht bij de grens zijn gelegen. De zender werken met FM en daardoor ontstond er in Nederland vraag naar toestellen, die de mogelijkheid boden van FM-ontvangst: dus AM/FM-toestellen. Enkele jaren geleden kon de Nederlandse industrie, die niet naar Duitsland of Amerika exporteert - bij ons weten de enige landen waar FM tot nu toe op grote schaal wordt toegepast - aan een Nederlandse vraag naar AM/FM-toestellen niet voldoen. Er is toen een invoer ontstaan van Duitse radiotoestellen die de gelegenheid boden naar de Duitse FM-zenders te luisteren. De kwaliteit van het geluid was - dank zij de FM - zo goed dat hier en daar de mening heeft postgevat dat volledig geluid, dus veel hoog, min of meer een uitvinding van onze concurrenten van over de Oostgrens zou zijn. 

In Nederland heeft men de mogelijkheden van FM zeer goed ingezien. Hier in Den Haag kan men dagelijks naar de experimentele zender Scheveningen luisteren, die op FM een der programma''s van Hilversum doorgeeft. Het verschil is opvallend; niet alleen geeft FM meer hoog, doch bovendien is de ontvangst volkomen vrij van atmosferische storingen. Bij FM hoort men natuurlijk geluid; men krijgt het gevoel dat men zich bevindt in de ruimte waar de muziek gemaakt wordt, kortom, de weergave is zodanig, dat men hier kan spreken van RUIMTELIJKE  WEERGAVE.

Deze ruimtelijke weergave is het hoofd thema van de reclamecampagne. De KY 536 is een toestel dat ingerichts is voor FM en AM. Men kan er dus niet alleen uitstekend mee luisteren naar de gebruikelijke stations, doch bovendien biedt het de mogelijkheid FM-zenders te ontvangen. Aangezien FM leidt tot betere weergave, is het nodig het LF-gedeelte van zulke toestellen hiervoor in te richten. Hetgeen wil zeggen dat een FM-ontvangst pas tot zijn recht zal komen als het toestel betere acoustische eigenschappen, een betere luidspreker, uitgangstransformator etc. heeft. Het mes snijdt dan aan twee kanten, want dank zij deze uitvoering profiteert ook de AM-luisteraar avn de op FM berekende schakeling. De details van de KY 536 willen wij U besparen. In ons vorige nummer is daar reeds over uitgeweid. Wel sluiten wij bij elk VDH-tje deze week een reclamefolder. Niet om daarmede radio''s aan ons eigen personeel te verkopen, doch wel om allen die aan onze productie meewerken, in de gelegenheid te stellen een indruk te krijgen van het radio-fabricage- programma van dit jaar. 

Wij verraden geen geheimen als wij hier openlijk verklaren dat aan de KY 536 gezwoegd is. Niet alleen door de mensen van het Radiolaboratorium die op dit toestel hun allerbeste best hebben gedaan, maar ook door tekenaars, calqueuses, gereedschapmakers, draaiers, stampers, monteuses, controleurs, inpakkers, enz.

Zonder uitzondering is men er trots op een toestel te hebben geschapen dat een waardige bekroning vormt van de reeks die 25 jaar geleden met de eerste KY begon. Oorspronkelijk zou de KY 536 als ''jubileumtoestel'' gelanceerd worden, doch terecht hebben wij hiervan afgezien omdat de klanten maling hebben aan jubilea, doch daarentegen de allergrootste belangstelling voor de waar die zij voor hun geld krijgen.

Voor de 333 gulden die een KY 536 kost, krijgen zij het allerbeste wat voor die prijs te koop is: een hypermodern radiotoestel, buitengewoon fraai van vorm en kleur, en met een reeks mogelijkheden, die alles wat in deze prijsklasse vroeger of nu te koop was, volkomen in de schaduw stelt.  

Wij zeiden het reeds, de KY 536 is een uitdaging en een antwoord. Een antwoord op de vraag of de Nederlandse industrie geen FM-toestellen kan maken.

***

P.J. v. d. SCHEER  gaf de KY 536 vorm en kleur.

P.J. van der Scheer, industrieel ontwerper van professie, ziet het als zijn taak ''de commerciŰle en technische eisen op aesthetische wijze te verenigen''. Hij is de man aan wie wij vorm en kleur van het 5 sterren toestel, de ERRES KY 536 tot nog toe als het mooiste ontwerp dat ooit door hem gemaakt werd, ofschoon hij ook trots is op de IS 150, onze bedrijfsstofzuiger. Deze stofzuiger is zo geslaagd, dat hij opgenomen zal worden in het Amerikaanse jaarboek: "U.S. industrial design".   

De KY 536 ontstond vorig jaar op de tekenplank. Het eerste ontwerp was meteen het laatste want het was zo geslaagd, dat er niets aan veranderd werd. Qua vorm en kleur was het geheel volgens het eigen verlangen van zijn ontwerper; het bevatte geen concessies aan vermeende publieke smaak. De kleurencombinatie beige/goud is gedurfd, doch zal het in ieder milieu uitstekend doen.

Wij zijn, met de heer Van der Scheer, van mening dat de veelbelovende start van de KY 536 niet alleen te danken is aan de superieure technische eigenschappen van dit toestel, doch evenzeer aan het model en de kleur die weliswaar geheel anders zijn dan wat men op dit gebied gewend is, doch die juist door dit volkomen nieuwe zo'n gunstig onthaal bij het Nederlandse publiek vinden.

Over de taak van de industriŰle ontwerper zal de heer Van der Scheer binnenkort een voordracht houden. Wij twijfelen er niet aan dat velen daar gaarne bij aanwezig zullen zijn.

***

Ook in de spuiterij bracht de KY 536 verandering

Spuiter Kouwer, Rotterdammer en linksbuiten van SIOD, is een der velen die een aandeel hebben in de productie van de ERRES  KY 536. Aan hem de taak de kast van dit toestel te voorzien van de gouden sierlijsten. Uiteraard is dit een zeer nauwkeurig werk, waarbij een ruim gebruik moet worden gemaakt van spuitmallen.

Tot op de dag dat de eerste KY 536 kast deze afdeling werd binnengebracht, had men zich hier verre gehouden van het spuiten van radiokasten. Stofzuigerketels en kappen waren voor deze afdeling de gebruikelijke te spuiten onderdelen. Het Erres 5 sterrentoestel heeft dus niet alleen in Nederland, maar ook in de spuiterij van onze fabriek een nieuwe periode ingeluid.

Tekst uit de Engelstalige folder, waaruit blijkt dat er ook 2 tropenversies van dit toestel waren, de KY 5361 en KY 5363

*

Ook kwam er een KY 5363B op de markt voor batterijvoeding, deze heeft een andere buizenbezetting.

Service-doc. incl. schema van de KY 536 en KY 536/01 is hier te downloaden als PDF-file.

VDH