Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

Transformatoren

 

Van der Heem maakte niet alleen transformatoren voor hun radio's en elektrische dekens, maar ook voor de door hun gefabriceerde professionele apparatuur. Deze laatste waren van een dusdanige hoge kwaliteit dat ook losse transformatoren op bestelling werden geleverd aan andere bedrijven, indien nodig volgens MIL-spec's

De hieronder genoemde C-kern transformatoren werden door Van der Heem al in 1953 vervaardigd.  En op de Jaarbeurs in Utrecht tentoon gesteld. De kernen van deze transformatoren zijn vervaardigd uit silicium bandblik met magnetische voorkeurrichting in de walsrichting, zodat het mogelijk is te werken met hoge inducties bij geringe kernverliezen. Dit geeft als voordeel dat de afmetingen, t.o.v. conventionele transformatoren met EI of M kernen, belangrijk kleiner zijn. Een nadeel is de hogere prijs. 

Door de toenemende vraag werd hiertoe in 1959 een nieuwe afdeling in gebruik genomen waar ook deze hoogwaardige transformatoren werden vervaardigd. Onderstaand artikel verscheen met 2 foto's in de rubriek "Handel en Industrie" van het maandblad Radio Electronica, juli 1959:

NIEUWE TRAFO-FABRIEK bij Van der Heem NV

Zonder enig ceremonieel is in het hoofdbedrijf van Van der Heem in Den Haag een nieuwe transformatoren- fabriek in gebruik genomen. Naast velerlei types transformatoren voor radio- en TV-apparaten, worden hierin onder andere zogenaamde C-cores vervaardigd; dat zijn zeer hoogwaardige transformatoren voor speciale toepassingen, waarvan Van der Heem NV in Nederland de enige fabrikante is. De montage van transformatoren verschaft op het ogenblik werk aan omstreeks honderd personen, afgezien van de werknemers in de toeleverende afdelingen, de impregneerderij, enz.

De zeer doelmatig ingerichte fabricage-ruimte laat evenwel een belangrijke stijging van het aantal werkkrachten toe.

Vermeld kan nog worden dat deze C-core transformatoren, veelal waren voorzien van een hermetisch gesloten metalen omhulling, welke was gevuld met olie voor een betere koeling en isolatie. De aansluitingen werden naar buiten gevoerd d.m.v. ceramische isolatoren. Zoals aan de primaire spanning van bovenstaande trafo te zien is, werden deze trafo's ook gefabriceerd voor buitenlandse afnemers. 

*

Meer info over transformatorfabricage kunt u hier vinden.

VDH